Mesačná správa o vývoji dynamického portfólia – Október 2020

HABERL
18. novembra 2020

Prestavujeme vám mesačnú správu o vývoji dynamického portfólia spoločnosti HABERL za obdobie Október 2020.

dynamic portfólio október 2020

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.10.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze znížila v mene EUR o 4,10%. V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni -2,05%.

graf-1-dnymaické-1

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.7.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.7.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 10,60. V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +8,51%.

Dynamicke-2

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 1.7.2020 do 31.10.2020; 30.6.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia za posledných 12 mesiacov od 1.10.2019 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 54,10%. V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +48,23%.

dynamic-3-1

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 1.10.2019 do 31.10.2020; 1.10.2019 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od začiatku roka od 1.1.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.1.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 46,29%. V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +42,35%.

dynamic-5

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 1.1.2020 do 31.10.2020; 1.1.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia dynamického portfólia od 26.8.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 26.8.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze znížila v mene EUR o 3,65%. V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +0,73%.

dynamic4november

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 26.8.2020 do 31.10.2020; 26.8.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj príspevku zhodnotenia jednotlivých akcií k zhodnoteniu celého portfólia apriemerné váhy akcií zaradených do portfólia od 1.10.2020 do 31.10.2020

graf-dynamicke

Stav individuálneho príspevku zhodnotenia akcií k celkovému zhodnoteniu portfólia a priemerné váhy akcií. Hodnoty sú počítané na historickej báze od 1.10.2020 do 31.10.2020 (v mene EUR).

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.