Mesačná správa o vývoji dynamického portfólia – September 2020

HABERL
16. októbra 2020

Prestavujeme vám mesačnú správu o vývoji dynamického portfólia spoločnosi HABERL za obdobie August/September 2020.

dynamic port

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.8.2020 do 30.9.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.8.2020 do 30.9.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 11,1% (v mene USD o 10,2%). V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo Dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch („Alpha“) na úrovni +7,1%.

dynamický graf 1

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 1.8.2020 do 30.9.2020; 1.8.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.7.2020 do 30.9.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 13,6% (v mene USD o 18,3%). V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo Dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch („Alpha“) na úrovni +9,5%.

dynamic graf 2

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 1.7.2020 do 30.9.2020; 1.7.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia DYNAMICKÉHO PORTFÓLIA od 26.8.2020
do 30.9.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 26.8.2020 do 30.9.2020 na percentuálnej báze zvýšila v mene EUR o 0,6% (v mene USD o – 0,3%). V porovnaní s Benchmarkom (index S&P 500) vytvorilo Dynamické portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch („Alpha“) na úrovni +2,1%.

dynamický graf 3

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom S&P 500 a vývoj parametra „Alpha“ od 26.8.2020 do 30.9.2020; 26.8.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj príspevku zhodnotenia jednotlivých sektorov k zhodnoteniu celého portfólia a priemerné váhy sektorov zaradených do portfólia od 1.8.2020 do 30.9.2020

graf dynamické Portfolio

Stav individuálneho príspevku zhodnotenia akcií k celkovému zhodnoteniu portfólia a priemerné váhy akcií. Hodnoty sú počítané na historickej báze od 1.8.2020 do 30.9.2020 (v mene EUR).

Vývoj menového kurzu EUR/USD a jeho vplyv na hodnotu portfólia od 1.8.2020 do 30.9.2020

Za obdobie od 1.8.2020 do 30.9.2020 sa mena EUR oslabila v porovnaní s menou USD o 0,35%. Tento vývoj prispel pozitívne k percentuálnemu zhodnoteniu portfólia v mene EUR.

dynamic graf 4

Vývoj menového páru EUR/USD od 1.8.2020 do 30.9.2020

Otvorte si účet

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.