Mesačná správa o vývoji konzervatívneho portfólia – Október 2020

HABERL
18. novembra 2020

Prestavujeme vám mesačnú správu o vývoji konzervatívneho portfólia spoločnosti HABERL za obdobie Október 2020.

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.10.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.10.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila o 0,40%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni -0,34%.

Konzervatívne portfólio 1 graf

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.10.2020 do 31.10.2020; 1.10.2020 = 0%.

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.7.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.7.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila o 3,05%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +0,28%.

vývoj konzervatívneho portfólia graf 2

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.7.2020 do 31.10.2020; 1.7.2020 = 0%.

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia za posledných 12 mesiacov od 1.10.2019 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.10.2019 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila o 6,46%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +5,09%.

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.10.2019 do 31.10.2020; 1.10.2019 = 0%.

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od začiatku roka od 1.1.2020 do 31.10.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.1.2020 do 31.10.2020 na percentuálnej báze zvýšila o 8,67%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch „Alpha“ na úrovni +5,05%.

konzervatívne portfólio 4 graf

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.1.2020 do 31.10.2020; 1.1.2020 = 0%.

Vývoj príspevku zhodnotenia jednotlivých akcií k zhodnoteniu celého portfólia apriemerné váhy akcií zaradených do portfólia za posledný mesiac

graf-konzervativne-01

Stav individuálneho príspevku zhodnotenia akcií k celkovému zhodnoteniu portfólia a priemerné váhy akcií. Hodnoty sú počítané na historickej báze od 1.10.2020 do 31.10.2020.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.