Mesačná správa o vývoji konzervatívneho portfólia – September 2020

HABERL
16. októbra 2020

Prestavujeme vám mesačnú správu o vývoji konzervatívneho portfólia spoločnosi HABERL za obdobie August/September 2020.

konzervatívne port

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.8.2020 do 30.9.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.8.2020 do 30.9.2020 na percentuálnej báze znížila o 0,52%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo Konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch („Alpha“) na úrovni -1,00%.

konzervatívny graf 1

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.8.2020 do 30.9.2020; 1.8.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia od 1.7.2020 do 30.9.2020

Hodnota portfólia sa za obdobie od 1.7.2020 do 30.9.2020 na percentuálnej báze zvýšila o 2,39%. V porovnaní s Benchmarkom (index Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR) vytvorilo Konzervatívne portfólio za uvedenú časovú periódu rozdiel vo výnosoch („Alpha“) na úrovni +0,49%.

konzervatívny graf 2

Vývoj percentuálneho zhodnotenia portfólia v porovnaní s indexom Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR a vývoj parametra „Alpha“ od 1.7.2020 do 30.9.2020; 1.7.2020 = 0% (počítané v mene EUR).

Vývoj príspevku zhodnotenia jednotlivých akcií k zhodnoteniu celého portfólia a priemerné váhy akcií zaradených do portfólia za posledný mesiac

graf konzervatívneho portfólia

Stav individuálneho príspevku zhodnotenia akcií k celkovému zhodnoteniu portfólia a priemerné váhy akcií. Hodnoty sú počítané na historickej báze od 1.8.2020 do 30.9.2020 (v mene EUR).

Otvorte si účet

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.