Možnosti alternatívneho investovania

HABERL
3. augusta 2021

Väčšina ľudí si pri slove investovanie predstaví nákup akcií, dlhopisov, fondov alebo ETF. Tí odvážnejší možno pomyslia na realitné investičné trusty alebo akcie ťažobných spoločností. Ako však môžu investori zvýšiť svoje zisky a zároveň udržať riziko na nízkej úrovni? Jednoducho, môžu investovať do alternatívnych investícií.

Možnosti alternatívneho investovania

V rámci niektorým alternatívnych investícií je možné dosiahnuť vysoké výnosy, iné vám zas zabezpečia skromnejší ale bezpečnejší zisk. Tak či onak, investori môžu v súčasnej dobe rozšíriť svoje portfólio aj o iné aktíva ako sú tradičné akcie, dlhopisy alebo fondy.

Kľúčom k úspešnému investovaniu je diverzifikácia.

Vaše portfólio by nemalo byť preexponované v žiadnom sektore. Odborníci preto odporúčajú, aby ste investovali do vhodnej kombinácie rôznych aktív.

Alternatívne aktíva, vo veľkej miere nekorelujú s trhom s cennými papiermi ani inými vonkajšími silami. Práve preto ich mnohí považujú za najlepší spôsob ako zaistiť svoje portfólio.

Alternatívnou investíciou je každé finančné aktívum, ktoré nespadá do žiadnej z tradičných investičných kategórií. Väčšina alternatívnych investícií nie je regulovaná a má tendenciu byť nelikvidná, najmä v porovnaní s tradičnými finančnými aktívami. Zároveň však alternatívne investície majú nízku koreláciu s tradičnými aktívami, vďaka čomu sú populárne najmä v časoch hospodárskej neistoty.

V minulosti boli alternatívne investície prístupné iba inštitucionálnym a akreditovaným investorom, no v posledných rokoch tento trend slabne a retailoví investori bežne investujú do tejto triedy aktív. Dnes vám prinášame prehľad najznámejších možností alternatívneho investovania.

1) Investovanie do nehnuteľností

Koncept investovania do nehnuteľností je pomerne jednoduchý. Kúpite si nehnuteľnosť, napríklad dom, mezonet alebo viacgeneračné obydlie, ktoré prenajmete. Nájomníci vám platia nájom, ktorý môžete použiť na pravidelné splácanie hypotéky.

V mnohých prípadoch totižto investori získavajú nehnuteľnosti tak, že zložia zálohu a zvyšok dofinancujú s pomocou banky. Zisk sa v prípade investovania do nehnuteľností generuje z prenájmu a prípadne aj neskoršieho úspešného predaja nehnuteľnosti za vyššiu cenu.

Predtým ako začnete uvažovať o kúpe nehnuteľnosti, by ste však mali zistiť, či máte na to, aby ste boli prenajímateľom. Veci sa totižto lámu, kazia, stávajú sa nehody a ľudia môžu mať problémy s platením nájmu.

Ak chcete získať finančné výhody plynúce z vlastnenia nehnuteľnosti bez toho, aby ste na seba museli prevziať veľa zodpovednosti, môžete si najať spoločnosť, ktorá vám bude vašu nehnuteľnosť spravovať. To však stojí nemalé peniaze a môže výrazne ovplyvniť výšku vašich ziskov. Okrem toho sa však môžete spojiť s inými investormi a spoločne kúpiť a spravovať nehnuteľnosť.

2) Investovanie do zlata a drahých kovov

Po nehnuteľnostiach sú drahé kovy druhou najbežnejšou alternatívnou investíciou. Často sa na ne nazerá ako na udržiavateľov hodnoty, ktoré v portfóliu vystupujú ako malá poistka. Do drahých kovov a zlata sa dá investovať prostredníctvom ETF, podielových fondov alebo priamym nákupom drahých kovov.

Malí investori, by sa mali vybrať cestou priameho investovania do drahých kovov. Tá zvyčajne zahŕňa nákup fyzických kovov, napríklad zlatých tehličiek.

Zlato sa vo všeobecnosti považuje za dobrý spôsob ako sa zabezpečiť proti inflácii. Okrem toho predstavuje likvidné aktívum, ale aj dlhodobý zdroj hodnoty. Vo výsledku je často vyhľadávanou triedou aktív a konkurentom akcií, práve v časoch neistoty a rastúcej inflácie.

Investovanie do zlata predstavuje dobrý spôsob ako diverzifikovať svoje investičné portfólio, nakoľko má negatívnu koreláciu s akciami. 5 až 10% portfólia, by malo byť venovaných práve zlatu.

3) Investovanie do vlastného podnikania

Ak máte peniaze, ktoré chcete investovať, môžete ich vložiť aj do vlastného podnikania, ktoré má potenciál dosiahnuť najvyššiu návratnosť zo všetkých vašich investičných možností.

Je však potrebné myslieť aj na to, že vlastné podnikanie sa nemusí podariť, a v tom prípade vás bude stáť veľa peňazí a smútku. Na druhej strane, však môže byť vlastný podnik zdrojom stabilného príjmu, ktorý má potenciál stále rásť.

Počiatočné a priebežné náklady niektorých podnikov sú veľmi nízke. Ide najmä o virtuálne alebo online spoločnosti, ktoré sa pohybujú v sektoroch ako vzdelávanie, poradenstvo, koučing a technologická podpora.

Aby ste predišli vysokým stratám, môžete do vlastného podniku investovať iba časť svojich voľných finančných prostriedkov, zvyšok jednoducho investujete niekam inam.

Taktiež sa môžete rozhodnúť založiť si spoločnosť len na čiastočný úväzok, pričom si ponecháte aj svoju starú prácu. Takto neprídete o bezpečný pravidelný príjem, ale môžete si zarobiť aj niečo navyše. Časom, keď sa vám bude dariť, môžete opustiť svoje bežné zamestnanie a naplno sa venovať svojej firme.

4) Crowdfunding

Ak nechcete vlastniť svoju vlastnú spoločnosť, môžete zvážiť vlastníctvo časti firmy niekoho iného. Začínajúce spoločnosti, ktoré potrebujú finančný kapitál na rozbehnutie podnikania, ponúkajú svoje akcie najčastejšie na webových stránkach venovaných crowdfundingu, teda skupinovému financovaniu.

Ak takýmto spôsobom investujete do nejakej spoločnosti, získate v nej podiel. V prípade, že sa jej bude dariť, budete následne odmenený. Existuje však aj riziko, že sa jej dariť nebude. Vtedy môžete stratiť časť alebo aj celú výšku svojho vkladu.

5) Investovanie do umenia

Pri investovaní do umenia si mnohí možno spomenú na príbeh Steva Wynna, ktorému sa podarilo prederaviť obraz od Picassa s názvom “Le Rêve”.

Wynn mal v pláne tento obraz predať v roku 2006 za 139 miliónov amerických dolárov, jednému správcovi hedžových fondov. Ten od dohody odstúpil v okamihu, keď zistil, že je obraz poškodený. O pár rokov neskôr však obraz od Wynna aj tak odkúpil za 155 miliónov amerických dolárov. S poškodením alebo bez, investovanie do umenia sa zjavne oplatí.

6) Investovanie do zberateľských predmetov

Známky. Mince. Porcelánové bábiky. Komiksy. Tenisky. Tento zoznam by mohol pokračovať takmer do nekonečna. Všetky tieto predmety patria do kategórie alternatívnych investícií, známej ako zberateľské predmety.

Väčšina zberateľských predmetov sa vyrába v príliš veľkom množstve, na to aby boli samé o sebe hneď cenné. Časom však môže byť ich hodnota vyššia. S mnohými totižto ľudia pravidelne manipulujú, čím ich poškodzujú alebo rovno aj ničia. Poškodením tieto predmety strácajú svoju hodnotu, preto sa z tých nepoškodených stanú cenné súčasti zberateľských zbierok.

Vaše investičné portfólio, by malo byť diverzifikované. To znamená, že okrem tradičných finančných aktív, by ste mali investovať aj do niečoho iného. Možnosti investovania na trhu s alternatívnymi aktívami spomenuté v tomto článku sú iba zlomkom skutočných možností investovania v tejto oblasti.

Existuje veľa rôznych spôsobov ako diverzifikovať svoje investičné portfólio. Rovnako ako v prípade aj iných aktív, je mimoriadne dôležité, aby ste ako investor zvážili svoje finančné ciele a toleranciu voči riziku. Investícia, ktorá vyhovuje inému investorovi, nemusí byť pre vás vôbec vhodná.

zdroj: www.marketwatch.com, www.investors.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.