Nový balík FEDu výrazne presahuje záchranu z roku 2008

HABERL
19. mája 2020

Federálny rezervný systém, uviedol, že by do ekonomiky mohol prostredníctvom nových a rozšírených záchranných programov naliať až 2,3 biliónov amerických dolárov. Federálny rezervný systém vo štvrtok uviedol, že táto zrýchelná pomoc bude primárne určená pre spoločnosti a lokálne vlády, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu utrpeli finančné škody. Centrálna banka uvoľnila pomocný balík presne v tom […]

Nový balík FEDu

Federálny rezervný systém, uviedol, že by do ekonomiky mohol prostredníctvom nových a rozšírených záchranných programov naliať až 2,3 biliónov amerických dolárov. Federálny rezervný systém vo štvrtok uviedol, že táto zrýchelná pomoc bude primárne určená pre spoločnosti a lokálne vlády, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu utrpeli finančné škody.

Centrálna banka uvoľnila pomocný balík presne v tom istom čase, kedy americká vláda oznámila, že ďalších 6,6 miliónov Američanov prišlo o prácu. Pandémia koronavírusu núti ľudí, aby zostávali doma, čím sa zastavila výroba naprieč všetkými priemyselnými odvetviami. Za posledné tri týždne požiadalo v Spojených štátoch amerických o pomoc v nezamestnanosti približne 16 miliónov ľudí.

Federálny rezervný systém oznámil, že na nákup komunálnych dlhopisov a zvýšenie nákupu podnikových dlhopisov a rizikovejších dlhových nástrojov, použije prostriedky amerického Ministerstva financií. Kongres takéto využitie finančných prostriedkov prednedávnom schválil. Federálny rezervný systém taktiež zaviedol dlho očakávaný úverový program, ktorý je určený najmä pre stredne veľké spoločnosti a to vrátane tých spoločností, ktoré nie sú oprávnené získať pôžičku prostredníctvom úverového programu Správy pre malé podniky.

Tieto opatrenia sú oveľa rozsiahlejšie ako boli opatrenia, ktoré Federálny rezervný systém prijal počas finančnej krízy v roku 2008. Môžeme pozorovať značné zvýšenie snahy o zmiernenie následkov krízy a upokojenie finančných trhov, čo však môže zahŕňať mnohé intervencie na peňažnom trhu a neobmedzený nákup dlhopisov. V minulosti Federálny rezervný systém na poskytovanie núdzových pôžičiek uvoľnil finančné prostriedky v hodnote 500 miliárd amerických dolárov.

Podobné: O aké dlhodobé investície do akcií, by sa mali investori zaujímať?

Jerome H. Powell, predseda Federálneho rezervného systému, uviedol: “Výška finančnej pomoci, ktorú plánujeme poskytnúť na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie koronavírusu, je naozaj nemá obdobu a realizovateľná vďaka veľkej pomoci zo strany Kongresu Spojených štátov amerických a Ministerstva financií.” Powell sa zaviazal k tomu, že finančná pomoc bude občanom Spojených štátov amerických poskytovaná “agresívne, proaktívne a dôrazne a to až do doby, kým nebudeme presvedčení, že sa blížime k ekonomickému zotaveniu”.

Federálny rezervný systém a americký Kongres sa vo veľkom snažia podporiť ekonomiku Spojených štátov amerických, nakoľko kvôli pandémii koronavírusu boli mnohé podniky nútené zavrieť svoje prevádzky, spotrebitelia prestali nakupovať toľko tovarov a milióny pracovníkov nedostávajú svoju výplatu.

Aj napriek tomu, že niektoré z čerstvo oznámených programov motivujú a vyzývajú spoločnosti, aby neprepúšťali svojich zamestnancov, pre mnohých je už neskoro. Najnovší návrh zákona podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom zahŕňa pomoc voči prepusteným pracovníkom vo forme vysokých dávok v nezamestnanosti.

Cieľom Federálneho rezervného systému je zabezpečiť, aby súčasný stav na trhu práce a v rámci širšej ekonomiky, nepretrvával dlhodobo. Záchranné programy sa snažia zabezpečiť poskytovanie pôžičiek pre spoločnosti a vlády, ktoré môžu mať problémy s financovaním. Kongres poskytol Ministerstvu financií 454 miliárd amerických dolárov, na to, aby podporilo úsilie Federálneho rezervného systému.

Federálny rezervný systém taktiež poskytol ďalšie informácie o doteraz neodskúšanom úverovom programe s názvom “Main Street”, ktorý by mal zabezpečiť pomoc pre amerických zamestnávateľov, na ktorých sa ostatné záchranné programy nevzťahujú. Podľa údajov Úradu na sčítanie ľudu približne 19 000 spoločností s 500 až 10 000 zamestnancami zamestnáva viac ako 30,3 milióna obyvateľov Spojených štátov amerických. Mnoho z týchto spoločností je príliš veľkých na to, aby získali pôžičku pre malé podniky, alebo príliš malých na to, aby si mohli požiadať o pôžičku na trhu s firemnými dlhopismi.

Spoločnosti, ktoré nezamestnávajú viac ako 10 000 pracovníkov alebo ich príjmy nedosahujú hodnotu 2,5 miliardy amerických dolárov budú môcť prostredníctvom záchranného programu požiadať o 4-ročné pôžičky. Banky poskytnú pôžičky a nechajú si 5 percentný podiel, pričom zvyšok pôžičky môžu predať Federálnemu rezervnému systému. Americké Ministerstvo financií poskytne zálohu vo výške 75 miliárd amerických dolárov, ktorá má slúžiť na ochranu centrálnej banky.

Pomoc pre mieste a štátnu správu

Úľavy pre štátne a miestne samosprávy boli vysoko očakávané, nakoľko im Kongres Spojených štátov amerických doteraz poskytoval iba naozaj limitovanú pomoc. Trhy, ktoré sú využívané miestnymi samosprávami na vydávanie dlhopisov alebo vlastné financovanie, sa v poslednej dobe značne otriasali. Úradníci sa začali obávať toho, že financovanie rôznych operácií bude mimoriadne náročné, nakoľko príjmy klesli a potreba držania hotovosti sa zvýšila.

Podľa Federálneho rezervného systému nový záchranný program nakúpi krátkodobé vládne dlhopisy v celkovej hodnote 500 miliárd amerických dolárov priamo od amerických štátov, okresov s najmenej dvoma miliónmi obyvateľov alebo miest s viac ako 1 miliónom obyvateľov.

Štáty budú môcť použiť tieto finančné prostriedky na podporu menších okresov alebo miest. Centrálna banka okrem toho zváži, či nie sú potrebné aj ďalšie opatrenia, ktoré podporia tok úverov a likvidity.

Pomoc pre spoločnosti

Ministerstvo financií taktiež zvýši poistenie dvoch programov kupujúcich firemné dlhopisy a nástroja dočasnej úverovej podpory určenej na nákup cenných papierov krytých aktívami (známeho aj ako TALF).

Sčasti tak urobí preto, že pridávajú rizikový dlh. Niektoré spoločnosti, ktoré od 22. marca nezískali rating investičného stupňa majú v súčasnej situácii nárok na pomoc od Federálneho rezervného systému. Takýto nárok získali aj niektoré vysoko výnosné fondy obchodované na burze, ktoré sú tvorené dlhopismi avšak obchodujú sa podľa rovnakých princípov ako akcie.

Väčšina zákonodarcov a spoločností obchodujúcich v oblasti súkromných kapitálových fondov žiadala od Federálneho rezervného systému, aby navýšil nástroj dočasnej úverovej podpory, určenej na nákup cenných papierov krytých aktívami. Tento nástroj bude v súčasnej situácii akceptovať aj balíčky dlhov tvorené rovnako komerčnými hypotékami ako aj úvermi s vysokým pákovým efektom, ktoré sú poskytované hlboko zadlženým spoločnostiam. Tieto balíčky, inak nazývané cenné papiere kryté aktívami, musia mať okrem iného aj vysoký rating. Veľkí investori tlačia na Federálny rezervný systém, aby tieto požiadavky mierne znížil.

Centrálna banka nevylúčila možnosť, že dôjde k rozšíreniu tohto nástroja. Federálny rezervný systém uviedol, že možnosť pridania ďalších tried aktív alebo zväčšenia rozsahu existujúcich tried aktív do nástroja dočasnej úverovej podpory sa bude v budúcnosti zvažovať.

Limitovaná pomoc pre rizikové firmy

Hlavní predstavitelia štátu sa snažia zabezpečiť, aby široká škála spoločností mohla získať pôžičku, čo im umožní pokračovať vo svojej hospodárskej činnosti a nepristúpia k prepúšťaniu zamestnancov.

Snahy Federálneho rezervného systému napumpovať nové peniaze do finančných trhov pomohli zlepšiť napäté obchodné podmienky. Avšak trh s rizikovejšími úvermi, na ktorý sa spoločnosti s vysokým dlho spoliehajú, nedostal žiadnu priamu pomoc a zaznamenal iba veľmi slabé zlepšenie.

Pôžičky sú extrémne drahé a spoločnosti spoliehajúce sa na tento trh, sa budú pravdepodobne musieť vyrovnať s prudkými poklesmi.

V rámci jedného programu nebudú letecké spoločnosti American Airlines a United Airlines oprávnené predávať svoje dlhopisy Federálnemu rezervnému systému, pretože nedosahujú dostatočný rating investičného stupňa. Na druhej strane, letecké spoločnosti ako Southwest Airlines a Delta budú oprávnené vykonať predaj svojich dlhopisov.

Podobné: Výhody dlhodobého investovania do akcií

Julia Coronadová, zakladateľka spoločnosti MacroPolicy Perspectives, objasňuje: “Dvere rozhodne nebudú otvorené pre všetky podradné spoločnosti vo svete. Možno to pôsobí šokujúco, avšak osobne si myslím, že aj v súčasnej dobe je potrebné vykonávať istú kontrolu a dodržiavať štandardy kvality.”

Centrálna banka vo štvrtok naznačila asi ako budú stanovené jej limity. Niektorí zákonodarcovia, vrátane členky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, vyzývajú centrálnu banku, aby “bola rozumná”, zatiaľ čo iní sa obávajú toho, že finančná pomoc bude zneužitá na “záchranu” veľkých spoločností.

Jerome Powell stále zdôrazňuje, že Federálny rezervný systém nemá oprávnenie distribuovať peniaze, podľa jeho slov “ide o právomoci týkajúce sa poskytovania pôžičiek. Federálny rezervný systém nemá povolenie poskytovať peniaze konkrétnym príjemcom.”

zdroj: www.nytimes.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investícií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.