Podielový fond

HABERL
28. decembra 2021

Ak patríte medzi skúsených investorov alebo ste vo svete investícií úplný nováčik, investovanie do podielových fondov je pre vás ten správny investičný nástroj.

podielový fond

Nemusíte byť expertom na investície a nemusíte denne sledovať dianie na finančných trhoch. Stačí si vybrať na základe vašich preferencií optimálny podielový fond alebo portfólio zložené z fondov, ktoré bude napĺňať vaše očakávania.

Čo je to podielový fond?

Podielový fond je majetok zložený najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Vlastnícke práva investorov k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície.

Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto, do fondu, a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi, teda správcovskej spoločnosti. Z veľkého počtu malých súm sa zloží spolu veľká suma peňazí, ktorú správca investuje do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou.

Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj výnosoch z nich.

Čo je to podfond?

Podielový fond sa môže skladať z dvoch alebo viacerých podfondov. Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde. Každý podfond sa musí od ostatných podfondov toho istého strešného podielového fondu odlišovať jedným alebo viacerými znakmi, ktoré určí štatút strešného podielového fondu.

Podielové fondy rozdeľujeme na 4 základné typy:

Peňažné fondy

Tieto fondy sú vhodné pre najkonzervatívnejších investorov, ktorý nie sú ochotní podstupovať riziko a chcú sa vyhnúť akýmkoľvek výkyvom na finančných trhoch.

Dlhopisové fondy

Sú určené pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze investovať minimálne na 2-3 roky a mierne výkyvy na finančných trhoch im nevadia.

Akciové fondy

Tieto fondy ponúkajú najvyšší očakávaný výnos za predpokladu vysokých výkyvov pri vyššej miere rizika. Sú určené pre skúsenejších investorov. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov.

Zmiešané fondy

Sú zložené z viacerých druhov investičných nástrojov, ako sú napríklad akcie a dlhopisy. Do tohto typu podielových fondov treba počítať s minimálne 3 ročným investičným horizontom.

Ako funguje podielový fond?

Fond na dennej báze prepočítava svoju celkovú hodnotu, hodnotu jedného podielu, aj počet podielov, ktoré boli podielnikom vydané. Za finančné prostriedky sú podielnikovi nakúpené podiely za aktuálnu cenu podielu. V účtovníctve sa navýši počet existujúcich podielov a prepočíta sa celková hodnota majetku fondu.

Ak nastane situácia, že podielnik chce všetky alebo časť svojich finančných prostriedkov z fondu vytiahnuť, požiada fond o vyplatenie príslušného počtu podielov. Fond mu vyplatí sumu zodpovedajúcu počtu podielov za aktuálnu hodnotu jedného podielu, čo sa tiež nazýva aj „redemácia“.

Správca fondu sa stará o výber, realizáciu investícií a účtovanie podielov vo fonde v súlade so stratégiou fondu. Správca fondu si za svoje služby účtuje poplatok.

Prečo investovať do podielových fondov?

Medzi hlavné dôvody prečo investori investuj do podielových fondov je ich vysoká diverzifikácia, alebo zmiešanie investícií a aktív v portfóliu s cieľom znížiť riziko. Obsahuje cenné papiere s rôznymi trhovými kapitalizáciami v rôznych odvetviach a dlhopisy s rôznou splatnosťou, a emitentmi.

Nákupom podielového fondu možno dosiahnuť diverzifikáciu lacnejšie a rýchlejšie ako nákupom jednotlivých cenných papierov. Profesionálny manažment sa stará o spravované financie na základe prepracovaných analýz. Podielové fondy podliehajú prísnym reguláciám, čo zaisťuje zodpovednosť a spravodlivosť voči všetkým investorom. Podielové fondy slúžia aj ako ochrana proti inflácii, čo znamená, že za svoje úspory si o niekoľko rokov kúpite minimálne to, čo dnes.

pink tulip

Benefity podielových fondov

Bez viazanosti

Investície v podielových fondoch nie sú viazané. Napriek tomu je dôležité, aby investor dodržiaval investičný horizont. Klient, tak môže podľa vlastnej potreby disponovať peniazmi, bez výpovednej lehoty.

Zhodnotenie

V podielových fondoch máte možnosť dosiahnuť vyššie zhodnotenie svojich voľných finančných prostriedkov.

Široký výber

Fond vyberáte podľa investičnej stratégie zostavenej na základe vami stanovených cieľov a rizikového profilu.

Vysoká transparentnosť

Vývoj podielových fondov môže investor sledovať online.

Pod kontrolou

Vaše finančné prostriedky spravujú renomované spoločnosti s kvalitným riadením a dostatočnou históriou, čo je považované za dôležitý faktor vo svete investovania. Investor sa nemusí obávať o bezpečnosť svojich úspor. Investovanie ako také upravuje zákon č. 594/2003 Z. z., o kolektívnom investovaní a zákon č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch. Majetok podielového fondu je majetkom podielnikov a nie majetkom správcovskej spoločnosti.

Investovanie je časovo nenáročné

Správcovská spoločnosť bude situáciu na finančných trhoch sledovať za vás.

Ako môžeš investovať do podielového fondu?

Do podielových fondov je možné investovať jednorazovo alebo pravidelne. Pre zhodnocovanie nižších súm si zvoľte pravidelné investovanie a pre investovanie vyšších súm môžete využiť jednorazové. Výhodou je využitie mimoriadnej situácie, napríklad pri poklesoch, kedy je hodnota podielových fondov nižšia.

Investovať môžete online formu, aj priamo v správcovskej spoločnosti, alebo môžete využiť služby licencovaného obchodníka s cennými papiermi, ktorým je aj naša spoločnosť HABERL Wealth Management.

Obchodník s cennými papiermi má oprávnenie vám niektoré z fondov priamo odporúčať a „namiešať“ to najvhodnejšie zloženie fondov.

Aká je počiatočná investícia?

Investovať do fondov môžete pravidelne od pár eur mesačne. Alebo jednorazovo vyššiu sumu.

Ktoré fondy sú najznámejšie?

Najznámejšie fondy ponúkajú správcovské spoločnosti ako Amundi Asset Management, Allianz Asset Management, BNP Paribas Asset Management a Franklin Templeton Investments. V ponuke majú k dispozícii množstvo investičných príležitostí, ktoré pokrývajú všetky typy aktív ako sú akcie, dlhopisy alebo krátkodobé investície, zamerané či už vo vyspelých alebo rozvíjajúcich sa trhoch. Možete si vybrať aj podľa štýlu investovania, či už zvolíte stratégiu rastovú alebo hodnotovú.

Správcovské spoločnosti taktiež ponúkajú aj tématicky zamerané fondy, čiže každý investor si príde na to svoje. Fondy od týchto spoločností máme v ponuke aj my v spoločnosti HABERL Wealth Management.

Najvýkonnejšie fondy popredných správcovských spoločností v našej ponuke

Podielový fondISINVýkonnosť za rok       (12 TM)Denominačná mena
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND – A EUR (C)LU188387233238,27%EUR
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C]LU082342168939,61%EUR
Templeton Eastern Europe Fund – A (acc)LU007827750542,09%EUR
Allianz Best Styles US EquityLU098201971236,70%EUR
(k 30.11.2021)

Počuli ste o riadenom portfóliu?

Služba s názvom „riadené portfólio“ je exkluzívnou službou, ktorá je medzi investormi vyhľadávaná. Obľúbená je hlavne vďaka skúseným manažérom portfólií, ktorý sa venujú aktívnej a profesionálnej správe vašej investície.

Naša spoločnosť ponúka dynamické riadené fond-portfólio Pink Tulip, ktoré je zložené z podielových fondov. Tieto fondy sú vysoko diverzifikované, či už geograficky alebo sektorovo, a ponúkajú nadštandardné zhodnotenie vašich úspor. Vybrané fondy spravujú poprední svetoví správcovia aktív, a preto viete, že o vaše peniaze je dobre postarané. Viac o portfóliu sa dočítate na www.haberl.sk/podielove-fondy/pink-tulip/.

Dúfame, že ste sa z dnešného článku dozvedeli niečo nové o podielových fondoch. V prípade otázok o investovaní nás neváhajte kontaktovať.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.