Pravidelné investovanie vs. jednorazová investícia

HABERL
7. septembra 2021

Investovať pravidelne alebo jednorázovo? Túto otázku si kladú všetci investori pri vytváraní investičnej stratégie. Dnes vám predstavíme výhody a nevýhody oboch druhov investovania.

Pravidelné investovanie je skvelý spôsob, ako si zvyknúť na odkladanie peňazí každý mesiac. No prinesie vám to dostatočné výnosy? Oba spôsoby investovania majú svoje výhody a nevýhody, a sú vhodné pre rôzne typy investičných cieľov a investorov.

Výhody pravidelného investovania

 • Hlavnou výhodou pravidelného investovania je skutočnosť, že dokážete vyrovnať volatilitu trhu. Finančné trhy sa málokedy pohybujú v jednom smere. Vďaka pravidelnému investovaniu investujete počas pádov a rastu trhu, takže počas fixného obdobia platíte za dané aktíva ich priemernú cenu.
 • Pri pravidelných investíciách sa vaša kúpna sila zvyšuje vždy, keď cena aktív klesne. Za svoje peniaze tak získavate hodnotu.
 • Pravidelné investovanie vám pomôže stať sa disciplinovanejším investorom, nakoľko ste nútení investovať bez ohľadu na to, či je cena vysoká alebo nízka.
 • Ak máte záujem začať s investovaním, no nemáte k dispozícii vyšší obnos peňazí vhodný na jednorazové investovanie, mesačné investičné plány môžu tento problém vyriešiť.

Nevýhody pravidelného investovania

 • Najväčšou nevýhodou pravidelného investičného plánu je skutočnosť, že naň môžete rýchlo zabudnúť. V konečnom dôsledku tak skončíte s nevyváženým portfóliom alebo portfóliom, ktoré nie je vhodné pre vaše finančné ciele, alebo je veľmi riskantné.
 • Taktiež si dajte pozor na poplatky. Ak investujete mesačne iba malé sumy, musíte sa uistiť, že ich neinvestujete do rôznych fondov. Čím viac fondov nakupujete, tým viac poplatkov budete musieť zaplatiť.
 • Ďalšou nevýhodou pravidelného investovania je skutočnosť, že uzamykáte pomerne veľkú časť svojho finančného kapitálu v jednej investícii, a tak prichádzate o nové investičné príležitosti.

Výhody jednorazového investovania

 • Aj keď si nemôžete dovoliť pravidelne investovať, jednorazové investovanie je vždy lepšia možnosť, ako držať hotovosť v ruke alebo ju vložiť na bankový účet s nízkymi úrokmi.
 • Jednorazový investičný plán poskytuje investorom istú mieru pohodlia, nakoľko sa nemusia obávať budúcich splátok.
 • Investičný cieľ je v prípade jednorazového investovania zvyčajne dlhodobejší. Môže ísť napríklad o vzdelávanie detí, manželstvo, nákup nehnuteľnosti alebo iné.
 • Transakčné náklady sú pri jednorazovom investovaní veľmi nízke.

Nevýhody jednorazového investovania

 • Jednorazové investovanie nie je súčasťou žiadnej investičnej stratégie.
 • Okrem toho môžu niektoré dostupné investičné nástroje pre jednorazové investovanie generovať nízku návratnosť.
 • Vzhľadom na volatilitu trhu sa môže stať, že investor nakúpi za vyššie ceny a následne bude sledovať pokles cien. V tomto prípade však neexistuje možnosť nákupu aktív aj za nižšie ceny, vďaka čomu by sa ich cena spriemerovala.
 • Jednorazová investícia nemusí byť tou najlepšou možnosťou, ak budete v blízkej budúcnosti potrebovať dané finančné prostriedky, nakoľko výnos generuje v dlhodobom časovom horizonte.

Ako funguje jednorazové investovanie?

Väčšina investorov sa v prípade jednorazového investovania rozhodne investovať vyššiu sumu peňazí do priameho plánu, ktorému sa v súčasnosti ešte nedarí, no v budúcnosti porastie. Investori vidia v týchto priamych plánoch obrovský potenciál pre generovanie vysokých výnosov.

Pri jednorazovom investovaní je potrebné brať do úvahy viacero rôznych faktorov, vrátane výkyvov na trhu. Pre stanovenie trhového ocenenia je vhodné používať pomer ceny k výnosu (P/E). Pred uskutočnením investičného rozhodnutia je taktiež nutné odhadnúť potencionálne výnosy a očakávania likvidity. Je dôležité taktiež myslieť na to, že po uskutočnení investície by ste nemali v žiadnom prípade panikáriť a robiť unáhlené rozhodnutia, jednoducho sa držte svojho plánu.

Ako funguje pravidelné investovanie?

Jednou zo základných zásad investovania je nechať svoje peniaze pracovať čo najskôr. Investícia potrebuje čas na rast, takže čím dlhšie budú vaše peniaze investované na trhu, tým väčšiu šancu máte na dosiahnutie svojich cieľov.

Pravidelné investovanie predstavuje vkladanie stanovej sumy do vašich investícií každý mesiac. Mnoho investičných platforiem vám umožní investovať aj 25 alebo 50 eur mesačne, čo znamená, že si nepotrebujete odkladať na vysokú vstupnú investíciu. Svoje pravidelné príspevky sa môžete pokúsiť navýšiť paralelne s tým, ako bude rásť váš príjem.

Pri pravidelnom investovaní si zvyčajne nemusíte dávať pozor na to, aby ste pravidelne vkladali peniaze na svoj investičný účet, nakoľko väčšina platieb odchádza automaticky. Pravidelným investovaním automaticky kupujete konkrétne fondy alebo akcie, vďaka ktorým získavate neustály prístup na investičné trhy.

Kam sa oplatí investovať?

Aj keď si mnoho ľudí myslí, že investovaním na trhoch sa investori pokúšajú dosiahnuť krátkodobé výsledky, podľa vedúceho editora prestížnych portálov ako Bankrate, Washington Post – Jamesa Ryala, práve tým najvhodnejším spôsobom je práve dlhodobé investovanie, kde ako pravidelným tak aj jednorázovým investovaním je možné vybudovať skutočné bohatstvo.

Dlhodobým rozhľadom a investovaním môžete dosiahnuť svoje finančné ciele a zvýšiť tak svoje finančné zabezpečenie. Investori dnes majú mnoho spôsobov, ako investovať svoje peniaze, a aby splnili svoje potreby môžu si zvoliť vhodnú mieru aktív, ktoré sú ochotné zvážiť.

1) Rastové akcie

Rastové akcie sú podľa Ryala, vo svete akciového investovania považované za Ferrari. Sľubujú vysoký rast a spolu s ním aj vysokú návratnosť investície. Často ide o akcie technologických spoločností, no nie vždy to tak musí byť. Kvôli ich nestálosti je potrebné mať dostatočne vysokú toleranciu voči riziku a držať ich najmenej tri až päť rokov. Táto voľba je tak vhodná pre obidva typy.

2) Akciové fondy

Ak nechcete tráviť množstvo času a úsilia analyzovaním jednotlivých spoločností, investujte do akciových fondov. Akciové fondy sú vynikajúcou voľbou pre investorov, ktorí chcú byť agresívnejší. Kúpou takéhoto fondu získate vážený priemer výnosov všetkých spoločností vo fonde, čo znamená, že vaša investícia bude menej volatilná. Akciové fondy sa považujú za dobré investičné aktívum v prípade pravidelného, ale aj jednorazového investovania.

3) Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy pozostávajú z dlhopisov od rôznych emitentov. Dlhopisy sú jednou z najbezpečnejších investícií a dlhopisové fondy sú ešte bezpečnejšie. V porovnaní s akciovými fondmi však generujú oveľa menší výnos, sú však aj menej riskantné. Rovnako ako akciové fondy, aj dlhopisové fondy sú vhodné pri dlhodobom aj jednorazovom investovaní.

4) Dividendové akcie

Dividendové akcie sú vo svete investovania považované za sedany. Môžu dosiahnuť solídne výnosy, ale je nepravdepodobné, aby to bolo tak rýchlo ako v prípade rastových akcií. Okrem toho nie sú veľmi volatilné. Oplatí sa do nich investovať s dlhodobým časovým horizontom.

5) Fondy s cieľovým dátumom

Fondy s cieľovým dátumom sú skvelou možnosťou pre investorov, ktorí si nechcú portfólio spravovať sami. Tento druh fondov má rovnaké riziká ako akciové a dlhopisové fondy, nakoľko ide o ich kombináciu. Aby ste sa týmto rizikám vyhli, môžete však investovať do fondu s cieľovým dátumom, ktorý je 5 alebo 10 rokov po tom, čo odídete na dôchodok.

6) Nehnuteľnosti

V mnohých ohľadoch sú nehnuteľnosti prototypom dlhodobých investícií. Na začiatok potrebujete veľa peňazí, provízie sú dosť vysoké, výnosy často pochádzajú z dlhodobého držania majetku, no napriek tomu ide o jednu z najpopulárnejších dlhodobých investícií.

7) Akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou

Veľmi populárne sú aj akcie spoločností s malou trhovou kapitalizáciou, ktoré majú potenciál rýchlo rásť alebo časom ťažiť z rozvíjajúceho sa trhu. Ich podnikateľská činnosť je však vo všeobecnosti menej stabilná, ako v prípade väčších spoločností, a majú aj menej finančných zdrojov. Ak však preskúmate trh naozaj dôsledne ľahko môžete nájsť spoločnosť s 20% ročnými výnosmi.

Tak ako aj pri všetkých ostatných otázkach, ktorým investori čelia, môžeme aj tentoraz konštatovať, že neexistuje jedna univerzálna voľba pre všetkých. Každému vyhovuje niečo iné, každý má inú toleranciu rizika a rozpočet na investovanie. Obidva spôsoby investovania môžu investorom pomôcť dosiahnuť ich investičné ciele.

zdroj: www.cnbc.com, www.washingtonpost.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.