Riadené portfólio vs. pasívne investovanie

HABERL
16. novembra 2021

Vo svete investovania existujú viaceré prístupy a stratégie, ktoré môžu investori zvážiť pri výbere svojich možností. Dnes sa pozrieme na rozdiely medzi riadeným portfóliom a pasívnym investovaním.

Riadené portfólio vs. pasívne investovanie

Aktívne riadenie portfólií zahŕňa neustály predaj a nákup cenných papierov. Hlavným zámerom rozsiahlej činnosti nákupu a predaja aktív alebo cenných papierov je prekonanie výkonnosti širšieho trhu. Aktívne riadenie investícií je zamerané na maximálne využitie trhovej situácie, a to najmä vtedy, keď sa trhy pohybujú smerom nahor.

Pasívne investovanie je metóda, pri ktorej správcovia fondov alebo investori implementujú pomerne uvoľnený prístup. To zahŕňa sledovanie benchmarkového indexu a replikáciu jeho výkonnosti. Primárnym zámerom pasívneho spôsobu investovania je generovanie výnosov, ktoré sú podobné výnosom benchmarkového indexu.

Aké sú výhody riadeného portfólia

Najväčšou výhodou aktívne riadeného portfólia je skutočnosť, že tento typ portfólií ponúka investorom možnosť generovať oveľa väčšie výnosy, ako je benchmarkový index, vďaka čomu môžu investori generovať vzácnu alfu (vyššie výnosy, ako všeobecný trh).

Riadené portfólio je v porovnaní s pasívnym portfóliom flexibilnejšie. Môže sa zameriavať len na konkrétne odvetvia a typ spoločností, ale rovnako môže obsahovať aktíva z rôznych oblastí, sektorov trhu a podobne. Za predpokladu, že je dostatočne diverzifikované, portfólio je v tomto prípade lepšie chránené pred poklesom určitej triedy aktív, alebo sektoru na trhu.

V neposlednom rade nemôžeme zabudnúť na skutočnosť, že aktívne riadenie investícií správcom fondov pomáha naplno využívať rizikový profil investorov. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, v minulosti sme sa v samostnanom článku venovali výhodám aktívne riadeného portfólia.

Samostatné manažovanie indexovaných fondov

V prvom rade si je potrebné vyhradiť dostatok času na analýzu fondu, výber indexu a následne aj kúpu akcií tohto fondu. Tento spôsob investovania je náročný nielen preto, že vyžaduje, aby mu investor venoval veľa času, ale taktiež musí byť ochotný sa vzdelávať a učiť sa o aktuálnej situácii na trhu.

Na trhu existujú stovky rôznych indexových fondov. Najpopulárnejším je index S&P 500, ktorý je tvorený 500 poprednými americkými spoločnosťami. Nájdete však aj sektorové indexy viazané na konkrétne odvetvia, krajiny, rýchlo rastúce spoločnosti atď.

Po výbere indexu, budete hľadať fond, ktorý tento index sleduje. Pre populárne indexy, ako je napríklad S&P 500, môžete nájsť desiatky rôznych možností. Ak si vyberáte z viacerých možností, hľadajte fond, ktorý najpresnejšie sleduje výkonnosť indexu a má, čo najnižšie náklady. V niektorých prípadoch však nájdete len jeden fond, ktorý bude sledovať vami zvolený index.

Ak chcete kúpiť akcie vo vami vybranom indexovom fonde, zvyčajne stačí si otvoriť investičný účet priamo v spoločnosti, ktorá tento indexový fond ponúka. Taktiež si môžete otvoriť účet, ktorý vám umožní nakupovať a predávať podiel v indexovom fonde.

Pasívne vs. aktívne riadené fondy

Správca pasívne riadeného fondu sa vo všeobecnosti snaží dosiahnuť návratnosť konkrétneho indexu, nič viac, nič menej. Pasívne fondy zvyčajne vlastnia väčšinu rovnakých cenných papierov a v rovnakej váhe, ako ich benchmarkové indexy. Správcovia pasívnych fondov nerobia žiadne aktívne rozhodnutia, čo môže viesť k menšiemu objemu obchodovania. S tým sa spájajú nižšie náklady na správu fondu. Pasívny fond by mal zdieľať vzostupy, ale aj pády sledovaného indexu.

Tento typ jednoduchosti znamená, že mnohí investori sa cítia pohodlnejšie s pasívnymi fondmi, nakoľko vedia, čo dostávajú, a to investíciu, ktorá sa snaží sledovať konkrétny index. Rizikom pasívneho investovania je prílišná koncentrácia v jednom odvetví.

Hoci trhy obsahujú širokú škálu rôznych spoločností, pasívne fondy sa zvyčajne zameriavajú len na tie najväčšie. V niektorých prípadoch sú indexy nadmerne vystavené voči malému počtu akcií, alebo sektorov, čo môže mať veľký vplyv na výkonnosť indexu.

Naproti tomu, aktívny správca fondu sa bude snažiť prekonať index, dosahovaním vyšších výnosov alebo nižším rizikom, prípadne kombináciou týchto dvoch techník. Keďže správcovia fondov si vyberajú investície, majú potenciál prekonať trh smerom nahor a obmedziť straty pri poklese trhu. Toto všetko sa snažia dosiahnuť pomocou svojich vedomostí a zručností, preto sa s týmto typom investovania spájajú vyššie poplatky.

Žonglovanie s rôznymi nástrojmi trhu je mimoriadne komplexné a vyžaduje si obrovské pochopenie trhov, preto by sa začínajúci investori mali radšej obrátiť na profesionálov. Aktívni správcovia fondov nakupujú aktíva, o ktorých sa domnievajú, že sú v súčasnosti podhodnotené a preto majú potenciál časom zvýšiť svoju hodnotu, alebo vyplácať vyššie dividendy. Správcovia taktiež upravujú portfóliá fondu, tak aby minimalizovali potencionálne straty.

Pink tulip

Výhody fondov spravovaných profesionálom

Hlavnou výhodou fondov spravovaných profesionálom je skutočnosť, že jednotlivec získava možnosť investovať do aktív, alebo tried aktív, ku ktorým by mal inak veľmi ťažký prístup. Celkovo považuje mnoho investorov investovanie do fondov spravovaných profesionálom za jednoduchšiu alternatívu, k riadeniu vlastného investičného portfólia.

Hlavnou výhodou fondov spravovaných profesionálom je skutočnosť, že jednotlivec získava možnosť investovať do aktív, alebo tried aktív, ku ktorým by mal inak veľmi ťažký prístup. Celkovo považuje mnoho investorov investovanie do fondov spravovaných profesionálom za jednoduchšiu alternatívu, k riadeniu vlastného investičného portfólia.

Investovaním do rôznych aktív je aktívne spravovaný fond schopný znížiť riziká volatility. Ak by sa pokúšali investori dosiahnuť podobnú mieru diverzifikácie svojho vlastného portfólia, museli by vlastniť veľmi vysoký počet rôznych aktív.

Profesionálni správcovia fondov sa špecializujú na prijímanie informovaných investičných rozhodnutí, vďaka ktorým dosahujú čo najlepší výkon a zabezpečujú, že sa budú držať predpísanej investičnej stratégie.

Vďaka tomu môže investori generovať vysoké zisky bez toho, aby každodenná emocionálna horská dráha ovplyvnila ich časté finančné rozhodnutia. Mnohí investori preferujú možnosť generovať vysoké zisky a zároveň si užívať kľudné večery.

Keď investujete do tohto typu spoplatnených produktov, získate prístup k nepretržitej komunikácii s profesionálnym finančným expertom.

Expert je zodpovedný za správu vášho finančného plánu, určenie vašej tolerancie voči riziku, má vám poskytnúť pomoc pri stanovovaní cieľov, odporúčaní alokácií aktív, ktorá je vhodná pre vaše ciele, pri výbere investícií, ale taktiež má na starosti monitorovanie vášho investičného portfólia a napredovanie k vašim finančným cieľom.

Nakoľko je správca platený na základe percenta spravovaných aktív, má osobný podiel na úspechu vášho investičného portfólia. Napríklad, ak je jeho honorár 1% a vaše portfólio obsahuje 100 000 eur, zarobí 1 000 eur ročne. Ak však vaše portfólio narastie na 200 000 eur, zarobí 2 000 eur ročne. Je jasné, že profesionálny správca portfólia má finančnú motiváciu pre hľadanie najlepších dostupných produktov a nebude sa vám pokúšať predať produkty, ktoré mu poskytnú čo najvyššiu províziu.

Rovnako, ako aktívne aj pasívne riadené investičné portfóliá majú svoje výhody a nevýhody. Investori musia pred týmto rozhodnutím posúdiť svoje požiadavky, ale aj toleranciu voči riziku. Investovanie nemusí byť iba o produktov. Môže byť aj o službách a schopnosti vyhodnotiť si náklady a prínosy daných služieb. Šikovní investori, by mali byť schopní vyhodnotiť si prínosy určitých finančných služieb a na základe toho uskutočňovať svoje finančné rozhodnutia.

zdroj: www.fool.com, www.finance.yahoo.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.