Slováci veľmi investovaniu na burzách neveria

HABERL
23. mája 2016

Konzervatívne zmýšľanie slovenských investorov sa prejavuje v mnohých oblastiach a jednou z nich je voľba konkrétnej investičnej stratégie. Na základe toho si naši domáci investori vyberajú medzi vložením finančných prostriedkov do produktov od bánk alebo na burzách. Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenských investorov nezdobí taká odvaha ako ich kolegov zo zahraničia. Aj keď situácia sa postupne mení […]

Konzervatívne zmýšľanie slovenských investorov sa prejavuje v mnohých oblastiach a jednou z nich je voľba konkrétnej investičnej stratégie. Na základe toho si naši domáci investori vyberajú medzi vložením finančných prostriedkov do produktov od bánk alebo na burzách.

Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenských investorov nezdobí taká odvaha ako ich kolegov zo zahraničia. Aj keď situácia sa postupne mení a celkový podiel investorov vyhľadávajúcich čím vyššiu mieru rizika pomaly stúpa, stále ide o výraznú menšinu. Práve to je dôvodom, pre ktorý sú početné skupiny našich obchodníkov zamerané na tradičné bankové produkty a voči burzám sú dosť skeptickí.

Burzy považujeme stále za nebezpečné

História burzového obchodovania je v západnom svete bohatá, čo však u nás vôbec neplatí. Ešte donedávna tvorili investori orientovaní na burzy len minimálny podiel z celého spektra obchodníkov, čo sa príliš nezmenilo ani v poslednom období. Nielenže burzy sú zaujímavé pre malý počet domácich investorov, aj výška vkladov je pomerne dosť malá.

Finančným trhom veria len 4% domácností

Dôvodov, pre ktoré sú trhy s akciami, dlhopismi alebo komoditami u nás vyhľadávané len sporadicky je viacero. Kľúčovým faktorom je podstatne vyššia miera rizika, ktorá na týchto trhoch vzniká omnoho častejšie ako v prípade bánk a iných finančných ústavov. Podľa údajov vyplývajúcich z posledných štatistík Národnej banky Slovenska sa na finančné trhy orientujú slabé 4%, pričom väčšina z nich si vyberá podielové fondy ako jednu z bezpečnejších foriem.

Riešením sú banky a iné sporiace produkty

Banky ponúkali investorom vždy väčšiu stabilitu ako akékoľvek finančné trhy. To platí aj pri rôznych ekonomických turbulenciách, ktoré banky neohrozujú tak ako akcie či dlhopisy. Ak hľadajú investori práve bezpečnosť, potom je výber bankových produktov úplne prirodzený a stáva sa tým najlepším riešením.

Nižší výnos za cenu nižšieho rizika

Pravidlo, že nižšie riziko prináša zákonite nižší potenciál výnosov, platí v ekonomike takmer bez výnimky. Inak to nie je ani pri sporiacich produktoch poskytovaných bankou, stavebnými sporiteľňami a dokonca poisťovňami, ktoré ponúkajú alternatívu vo forme životného poistenia garantujúceho niekoľkopercentné zhodnocovanie. V porovnaní s potenciálnymi výnosmi na finančných trhoch ide však stále len o malé zlomky.

Skoro 40% úspor máme na bežných účtoch

Zaujímavým údajom prichádzajúcim z prostredia NBS je celkový podiel úspor slovenských domácností uložených na bežných účtoch v banke. Podľa najnovších štatistík ide až o 39,5%, čo jasne signalizuje našu túžbu po finančnej stabilite zakorenenú hlboko v našich mysliach. Aby bol tento údaj ešte zaujímavejší, pripomíname objem celkových vyrátaných úspor, ktorá ku koncu predošlého roka dosahovala niečo cez 29 miliárd eur.

Dôvera slovenských domácností v banky a výber bankových produktov ako najlepšej formy investovania v zhruba 90% prípadoch je jasným dôkazom orientácie prevažnej väčšiny našich ľudí na bezpečné a stabilné investície. Túto skupinu neodrádzajú ani pomerne nižšie výnosy, skôr naopak. Oceňujú dlhodobý horizont investovania, ktorý je zároveň garanciou menších rizík. Podiel tých zvyšných investorov vrátane 4% zameraných na finančné trhy môžeme brať ako výnimočný a veriť, že vzhľadom na záujem o vyššie zisky si z nich ostatní vezmú príklad.

Zdroje : NBS

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.