Slovenská ekonomika si v 4. kvartáli 2019 trochu polepšila

HABERL
5. marca 2020

Nad budúcim vývojom slovenskej ekonomiky visí stále veľký otáznik. Niektorí odborníci opakovane varujú pred spomalením hospodárskeho rastu. Karty môže takisto zamiešať údajný príchod krízy. Doterajšie štatistiky však takéto skeptické predpovede vyvracajú a zároveň prinášajú informácie o ďalšom ekonomickom raste. K ďalšiemu ekonomickému rastu prišlo v záverečnom kvartáli minulého roka. Potvrdzujú to odhady zverejnené Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). […]

NBS

Nad budúcim vývojom slovenskej ekonomiky visí stále veľký otáznik. Niektorí odborníci opakovane varujú pred spomalením hospodárskeho rastu. Karty môže takisto zamiešať údajný príchod krízy. Doterajšie štatistiky však takéto skeptické predpovede vyvracajú a zároveň prinášajú informácie o ďalšom ekonomickom raste.

K ďalšiemu ekonomickému rastu prišlo v záverečnom kvartáli minulého roka. Potvrdzujú to odhady zverejnené Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Podľa nich sa slovenskej ekonomike podarilo po kratšej pauze opäť zrýchliť. Štatistici však upozorňujú, že zverejnené čísla sú iba odhadmi a definitívne výsledky za 4. kvartál 2019 sa ešte môžu zmeniť.

Prvé odhady ŠÚ SR predpovedajú výraznejší nárast

Rozdiely medzi odhadovanými a reálnymi číslami nebývajú veľké. V prípade potvrdenia tohto trendu tak bude mať naša ekonomika za sebou celkom dobrý záver roka. Odhady ŠÚ SR totiž predpovedajú ekonomický rast za 4. kvartál v štvrťročnom aj v medziročnom porovnaní. Podľa nich sa slovenskému hospodárstvu v uvedenom období darilo porovnateľne lepšie ako v predchádzajúcich kvartáloch. Niektorí analytici dokonca začali hovoriť aj o prekonaní tých najoptimistickejších očakávaní.

Vývoj rastu slovenskej ekonomiky za 4. kvartál 2019:

Štvrťročne

+ 2,1 %

Medziročne

+ 0,6 %

*Zdroj: ŠÚ SR

Hospodársky rast prišiel po dvoch slabších kvartáloch

Ak sa zverejnené odhady o ekonomickom raste potvrdia, pre domáce hospodárstvo to bude obrovskou vzpruhou. Nielen kvôli samotnému zlepšeniu výkonnosti slovenskej ekonomiky. Výraznejší plusový výsledok bude mať priaznivý dopad na celkovú náladu v hospodárstve. Akýkoľvek rast bude signalizovať isté oživenie po spomalení z predošlých dvoch kvartálov. Napríklad v tom minulom bol zaznamenaný pokles až pod úrovňou 1,5 %. O nič lepšie čísla neprišli ani zo štvrťročného porovnania.

Vývoj rastu slovenskej ekonomiky za 3. kvartál 2019:

Štvrťročne

+ 1,3 %

Medziročne

+ 0,4 %

*Zdroj: ŠÚ SR

Ekonomiku potiahol export a celkový nárast tržieb

Rozdielne tempo rastu v jednotlivých kvartáloch má hneď niekoľko príčin. Pod lepší výsledok zo záveru predošlého roka sa podpísalo slušné zvýšenie exportu tovarov a služieb v porovnaní s ich dovozom. Kľúčovým bol nárast celkových štvrťročných tržieb vo vybraných odvetviach. Najlepšie výsledky zaznamenala oblasť gastronómie a hotelierstva. Stabilné plusové čísla zas prichádzajú tradične z IT sektora. Každé z týchto odvetví ťažilo hlavne z vyššieho dopytu po daných službách.

Odvetvia s najvyšším medziročným rastom tržieb:

Reštaurácie

+ 24 %

Hotelierstvo

+ 18,1 %

IT sektor

+ 13 %

*Zdroj: ŠÚ SR

Odhady rastu pre rok 2020 nie sú veľmi pozitívne

Dosiahnuť čísla podobné tým zo 4. štvrťroka 2019 v úvode tohto roka by bolo pre mnohých obrovským prekvapením. Analytici si naďalej zachovávajú istú dávku pesimizmu a vyhliadky na rok 2020 nevidia veľmi pozitívne. Tempo ekonomického rastu odhadujú zhruba od 1,6 % až do 2 %. V praxi by to znamenalo nenaplnenie nášho súčasného ekonomického potenciálu. Dôvodom prípadných nižších čísel má byť oslabený export či znížená spotreba slovenských domácností.

Spoznaniu najnovších tohtoročných čísel bude predchádzať zverejnenie oficiálnych údajov ŠÚ SR za 4. kvartál 2019. Tie by mali potvrdiť vyššie spomenuté odhady. Mierne odchýlky sa však očakávať dajú. Ekonomický rast v období od októbra do decembra by sa tak mal do histórie definitívne zapísať ako vyše 2 %. To sa ale dozvieme v priebehu marca po zverejnení potvrdených oficiálnych čísel.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.