Slovenskí investori sa správajú odvážnejšie

HABERL
24. novembra 2015

Súčasná doba ponúka obchodníkom dostatok príležitostí na vyhľadávanie potenciálnych foriem investovania. Mnohé z nich poskytujú možnosť dopracovať sa k slušným ziskom, no nesú v sebe istú dávku rizika. Práve to je dôvodom, pre ktorý sa niektorí rizikových investícií obávajú a radšej budú vsádzať na menej výnosné, no istejšie formy. Presne to bolo dlhodobo typické pre väčšinu slovenských finančníkov, no […]

Súčasná doba ponúka obchodníkom dostatok príležitostí na vyhľadávanie potenciálnych foriem investovania. Mnohé z nich poskytujú možnosť dopracovať sa k slušným ziskom, no nesú v sebe istú dávku rizika. Práve to je dôvodom, pre ktorý sa niektorí rizikových investícií obávajú a radšej budú vsádzať na menej výnosné, no istejšie formy. Presne to bolo dlhodobo typické pre väčšinu slovenských finančníkov, no posledná doba ukazuje na zmenu a odvážnejších Slovákov začalo pribúdať čoraz viac.

Investorov možno rozdeliť podľa niekoľkých kritérií do viacerých skupín. Najčastejšie formy kategorizácie prinášajú zaradenie ku konzervatívnemu alebo dynamickému typu. Kým prví sa rizikových investícií stránia a dávajú prednosť stabilite za cenu nižších ziskov, druhá skupina je známa vyhľadávaním nebezpečných príležitostí. V poslednom čase sa k nim pridáva stále viac domácich finančníkov, čo je celkom zaujímavý jav, nakoľko správanie Slovákov nikdy nezdobila odvaha. Zdá sa, že príchod nových foriem investovania mení charakter slovenských obchodníkov a chuť riskovať nestúpa náhodou.

Investorov lákajú vyššie výnosy

Príčiny, pre ktoré sa správanie slovenských finančníkov začalo meniť a pri hľadaní nových príležitostí sa už tak nestránia ani tých nebezpečnejších foriem obchodovania, je viacero. Za hlavnú však môžeme považovať snahu o dosahovanie vyšších ziskov. Obchodníci, ktorí sa investovaním živia, potrebujú vsádzať na investície s potenciálom vyšších výnosov, čo ich vedie k podstúpeniu väčšieho rizika.

Inšpirácia prichádza zo zahraničia

Vplyv globalizácie ekonomického sveta môžeme vidieť aj na investičných trhoch. Na základe toho sa nové formy obchodovania dostávajú za hranice a získavajú si priaznivcov v mnohých krajinách. Presne týmto spôsobom sa dostali k zaujímavým obchodným príležitostiam aj naši finančníci a začali skúšať ich úspešnosť. Okrem toho, lepší kontakt so zahraničnými trhmi im poskytuje aj obrovskú motiváciu. Pre investorov zo západu je typická smelosť a priebojnosť, čo dáva Slovákom jasný príklad toho, že odvaha k investovaniu patrí a prináša im šancu na vyššie zárobky.

Viac sa obchoduje s fondmi

Ak nazrieme do minulosti, väčšina slovenských finančníkov zarábala na tradičných formách investovania. Klasika v podaní dlhopisov a akcií je stále vyhľadávaná, no popularitu si získali aj menej známe druhy investícií. Záujem rastie najmä o hedžové a ETF fondy, ktorých obľuba stúpa z viacerých dôvodov. Spomenúť musíme najmä flexibilitu, časový horizont a potenciál vyššieho výnosu, aj keď za istých okolností je obchodovanie s týmito fondmi dosť rizikové.

Vzrástol počet milionárov

Zmena v myslení našich investorov sa odráža aj na celkových výsledkoch a nie je náhoda, že štatistiky ukazujú rast počtu slovenských milionárov. Aj keď priamy súvis medzi odvážnejšou stratégiou pri investovaní a zvyšovaním finančnej prosperity  sa dokázať nedá, ako jeden z činiteľov môže mať na lepších číslach dosť zásadný vplyv. Rizikové formy investovania sú predsa len o niečo výnosnejšie a pokiaľ sa obchodníkovi darí, potom sa predpoklad rastúceho bohatstva stáva reálny. 

Správanie slovenských investorov sa pod vplyvom viacerých faktorov začalo výrazne meniť. Spektrum našich finančníkov je pestrejšie a už to nie je len o prevahe konzervatívnych typov vsádzajúcich na istotu. Odvaha, ambície a podstúpenie rizika za cenu vyšších výnosov začala zdobiť aj naše investičné trhy a výsledky sa jasne dostavujú. Pribúda milionárov, stúpa objem investovaného kapitálu a oblasť financií a investovania napreduje celkom slušným tempom.

 

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.