Svet investovania po 10 rokoch od finančnej krízy

HABERL
9. októbra 2017

Úverová kríza, ktorá začala pred 10 rokmi úradovať v USA, si vyžiadala mnoho obetí. Našťastie len v podobe pádov bánk a firiem, nie na ľudských životoch. Šlo o poslednú veľkú krízu svojho druhu, po ktorej mal finančný svet ďalšiu možnosť prehodnocovať svoje kroky. …

Úverová kríza, ktorá začala pred 10 rokmi úradovať v USA, si vyžiadala mnoho obetí. Našťastie len v podobe pádov bánk a firiem, nie na ľudských životoch. Šlo o poslednú veľkú krízu svojho druhu, po ktorej mal finančný svet ďalšiu možnosť prehodnocovať svoje kroky.  

Finančné krízy dokázali odjakživa zmietať globálnou ekonomikou, no zároveň ponúkali šancu na posilnenie. Podobná situácia nastala po upokojení otrasov vyvolaných prasknutím úverovej bubliny, ktorá si začala vyberať svoju daň pred 10 rokmi. No s tým začali na rad prichádzať aj opatrenia, ktoré menia finančný svet a investorov učia čeliť možným krízovým scenárom.

Investiční giganti vsádzajú na širšiu diverzifikáciu

Riskantné správanie charakterizuje čoraz viac investorov, no v porovnaní s obdobím spred krízy sa ich myslenie trochu mení. Svoje vklady si začali rozkladať do viacerých aktív, čo by ich v prípade praskania rôznych bublín chránilo pred totálnym krachom. Trend diverzifikácie zavádzajú hlavne veľké investičné spoločnosti, ktoré idú príkladom ďalším investorom.

Banky sú odolnejšie a peniaze v nich bezpečnejšie

Najväčší dôraz na posilnenie ekonomiky sa po poslednej kríze kládol hlavne na banky, ktoré v dôsledku finančných problémov padali jedna za druhou. Za 10 rokov sa však situácia dosť polepšila a jednotlivé finančné inštitúcie sú omnoho odolnejšie voči insolventnosti a likvidite. Pomohli im zavedené stress testy, tvorba rezerv a vyhýbanie sa hromadeniu špekulatívnych aktív.

Do centra pozornosti sa dostala globálna regulácia

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré posilnili celý finančný svet, je regulácia. Tá sa stará o to, aby sa banky a investičné skupiny nedostávali do prehnane vysokých dlhov a aby disponovali značným vlastným kapitálom. Problémom je, že súčasný americký prezident túži po presadení deregulácie, čím by sa ekonomika dostala tam, kde bola pred rokmi 2007-2008.

Zapracovalo sa na transparentnosti finančného sektora

S vyššie uvedenými opatreniami súvisí aj celkové zlepšenie transparentnosti vo finančnom svete. Tá je výsledkom lepšej komunikácie medzi investormi a prísnejšieho dohľadu nad činnosťou bánk a firiem vo verejnom sektore. Podarilo sa to aj vďaka utuženiu medzinárodnej spolupráce, nakoľko jednotlivé politické a ekonomické zoskupenia sa dokážu dohodnúť na rôznych prospešných krokoch podporujúcich stabilitu ekonomiky v nadnárodnom meradle.

To, že každá kríza môže byť príležitosťou na rast sa ukázalo aj v prípade tej poslednej. Po jej odznení sa v globálnej ekonomike udialo viacero potrebných zmien, ktoré finančnému svetu pomohli zahájiť novú etapu. Napriek pozitívnym výsledkom sú však na scéne ďalšie hrozby, ktorým je potrebné čeliť, aby neprepukli do ďalšej recesie.

Zdroj: caproasia.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.