Tohtoročná Nobelova cena za ekonómiu má až 3 víťazov

HABERL
12. novembra 2019

Vyhlásenie víťazov tohtoročných Nobelových cien je za nami. Zoznam držiteľov tohto prestížneho ocenenia je tak od októbra opäť trochu širší. Rozšíriť ho pomohla hlavne oblasť ekonómie. V tej sa totiž našli hneď 3 mená, ktoré si podľa Kráľovskej švédskej akadémie vied cenu za svoju prácu právom zaslúžili. Výber viacerých držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu v jednom roku […]

Vyhlásenie víťazov tohtoročných Nobelových cien je za nami. Zoznam držiteľov tohto prestížneho ocenenia je tak od októbra opäť trochu širší. Rozšíriť ho pomohla hlavne oblasť ekonómie. V tej sa totiž našli hneď 3 mená, ktoré si podľa Kráľovskej švédskej akadémie vied cenu za svoju prácu právom zaslúžili.

Výber viacerých držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu v jednom roku nie je ničím novým. Pri vyhlasovaní víťazov 51. ročníka sa tak udialo už po niekoľkýkrát. Porota si aj tento rok vybrala až 3 mená. Každý z jeho nositeľov prispel výraznou mierou k rozvoju ekonómie a predstavil prínosné ekonomické riešenia pre svet.

Kedy Nobelovu cenu za ekonómiu získali 3 laureáti:

1990 – Harry Markowitz, Merton H. Miller, William Sharpe
1994 – John Harsanyi, John Forbes Nash, Reinhard Selten
2001 – George A. Akerlof, Andrew M. Spence, Joseph E. Stiglitz
2007 – Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson
2010 – Peter Diamond, Dale Mortensen, Christopher Pissarides
2013 – Eugene Fama, Robert Shiller, Lars Peter Hansen

3 víťazi Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2019:

1. Michael Kremer – Ekonomický expert z Harvardovej univerzity už roky hľadá efektívne metódy vedúce k znižovaniu globálnej chudoby.
2. Esther Duflová – Francúzka je len druhou ženskou víťazkou ekonomickej „Nobelovky“. Zároveň je najmladšou spomedzi všetkých doterajších laureátov.
3. Abhijit Banerjee – Manžel E. Duflovej pracuje v rámci výskumov boja proti chudobe na Massachusettskej univerzite spolu s manželkou.

Ocenenie prístupu k zmierneniu svetovej chudoby

Spomínaný boj proti chudobe patrí ku kľúčovej agende ocenenej trojice. Ich dlhodobá práca na tomto poli priniesla badateľné výsledky obrovského rozsahu. Jednotlivé štúdie laureátov odpovedajú na dôležité otázky spojené so snahou zmierniť globálnu chudobu. Zároveň idú ešte ďalej a prinášajú viacero experimentálnych metód na boj s narastajúcim celosvetovým problémom.

Laureáti vidia riešenie v experimentálnom prístupe

Úspech vyhlásených víťazov spočíva v menej tradičnom, no o to viac zaujímavejšom prístupe k uvedenému problému. Ten sa dá údajne efektívne riešiť aplikovaním rôznych experimentov v praxi. Na rozdiel od úpravy alebo spracovania nejakej novej ekonomickej teórie ostávajúcej na papieri tak prináša reálne uskutočniteľné pokusy a prieskumy v teréne. Tým sa odlišuje od väčšiny dosiaľ ocenených prác a stáva sa príkladom, ako rozvíjať účinné ekonomické princípy v bežných životoch ľudí.

Celosvetový makroproblém sa rozdelí na drobné

Súčasťou výskumu uvedenej trojice je aj snaha pristupovať ku globálnej chudobe selektívne. To znamená rozdeliť tento komplexný makroproblém na jednotlivé oblasti a venovať sa im zvlášť. Ekonómovia sa tak môžu sústrediť samostatne na vzdelávanie, na podporu zdravotnej starostlivosti a na ďalšie oblasti vplývajúce na súčasný stav. To všetko v duchu spomínaných experimentov aplikovaných v najviac ohrozených regiónoch.

Aj vďaka Nobelovej cene sa chudoba neignoruje

Problém chudoby síce pôsobí na globálnej úrovni, no pre mnohých západných ekonómov sa v posledných rokoch stával o niečo menej podstatným. Dôvodom je aj citeľný pokles miery extrémnej chudoby vo svete. Krajiny trpiace problémom sa obmedzili na zopár rozvojových štátov. Na tie sa začalo zabúdať a snaha riešiť ich bola kvôli iným ekonomickým problémom vytláčaná na okraj. Práve udelenie Nobelovej ceny trojici zaoberajúcej sa touto tematikou má svetu pripomenúť, že rozvoj, pokrok a zvyšovanie životnej úrovne nie sú samozrejmosťou vo všetkých kútoch planéty.

Zdroje: www.nobelprize.org, www.bbc.com, theconversation.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.