Tohtoročnú Nobelovu cenu za ekonómiu si odniesli hneď dvaja laureáti

HABERL
15. novembra 2018

Odovzdávanie tohtoročných Nobelových cien je za nami, takže okrem najlepších vedcov, spisovateľov či nositeľov mieru sa opäť rozšíril aj zoznam laureátov z oblasti ekonómie. V ňom pribudli hneď 2 mená, ktoré si za svoj prínos pre ekonómiu právom zaslúžili toto významné ocenenie. Rozhodnúť o tom, kto bude poctený ziskom Nobelovej ceny za ekonómiu, je zrejme každý rok ťažšie. […]

Odovzdávanie tohtoročných Nobelových cien je za nami, takže okrem najlepších vedcov, spisovateľov či nositeľov mieru sa opäť rozšíril aj zoznam laureátov z oblasti ekonómie. V ňom pribudli hneď 2 mená, ktoré si za svoj prínos pre ekonómiu právom zaslúžili toto významné ocenenie.

Rozhodnúť o tom, kto bude poctený ziskom Nobelovej ceny za ekonómiu, je zrejme každý rok ťažšie. Ekonómov, ktorí prinášajú riešenia pre najzložitejšie súčasné otázky a ich teórie sa podieľajú na udržiavaní ekonomického rastu, je čoraz viac. Možno aj preto si významnú cenu tento rok odniesli až 2 muži, ktorí výrazne prispievajú k makroekonomickej stabilite a rastu.

Ocenenia za výskum globálneho ekonomického rastu

Zdravšie a šetrnejšie technológie, hospodárenie s nerastným bohatstvom, dopady súčasného diania v hospodárstve na klimatické zmeny a ich prepojenie s ekonomickým rastom. Práve týmto témam zasvätila dvojica ocenených laureátov dlhoročnú snahu nachádzať nové riešenia vedúce ku globálnej ekonomickej udržateľnosti. Aj keď každý sa vybranej oblasti venoval zo svojho uhla pohľadu, v konečnom dôsledku ich závery jednotlivých výskumov spájajú.

Paul M. Romer

  • narodený v roku 1955 (Denver, Colorado, USA)
  • v súčasnosti pracuje ako profesor na NYU Stern School of Business (New York, USA)

Výskum vplyvu technologických zmien na rast ekonomiky – Prvý z laureátov zameral časť svojich vedecko-ekonomických výskumov na skúmanie vplyvov technologického pokroku na rast ekonomiky a s tým aj na celkové zmeny v životnom štýle ľudí.

Niektoré z jeho zistení sa stali základom pre sformovanie tzv. teórie endogénneho rastu, ktorá na začiatku 90. rokov minulého storočia začala detailnejšie objasňovať, ako vplývajú rozdiely (nielen) v technologickom pokroku a podmienky ich uplatnenia na celkový ekonomický rast a zároveň životnú úroveň.

 William D. Nordhaus

  • narodený v roku 1941 (Albuquerque, Nové Mexiko, USA)
  • v súčasnosti pracuje ako profesor na Yale University (New Haven, USA)

Výskum prepojenia ekonomického rastu a klimatických zmien – Aj druhý z ocenených sa dlhodobo venuje skúmaniu možností vedúcich k udržateľnému ekonomického rastu, no v jeho prípade sa do centra pozornosti dostal súvis s klimatickými zmenami a ich reálnymi dopadmi na životné prostredie.

V súčasnej dobe je prepojenie ekonomického rastu a klimatických zmien jednou z kľúčových tém, takže jeho analýzy, ktoré hodnotia vzájomné globálne spolupôsobenie ekonómie a klímy, zahŕňajúce aj zásadné poznatky z chémie a fyziky, sú dnes bežne aplikované pri nastavovaní environmentálnej politiky.

Ani jeden z laureátov síce nepriniesol detailné metodické postupy, ako pokrok v tejto oblasti  dosiahnuť, no ich výskumy zodpovedali tie najdôležitejšie otázky a položili pevné základy pre ďalší posun. Získaním ceny a lukratívnej prémie sa však ich výskumy nekončia, skôr naopak. Mali by byť hnacím motorom, aby svoje teórie začali premieňať na reálne činy znamenajúce dosiahnutie jednotlivých postupov zabezpečujúcich udržateľný ekonomický rast.

Zdroj: www.economist.com, www.theguardian.com, www.nobelprize.org, zdroj obrázok: NDTV.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.