Vplyv koronavírusu na trh s realitami

HABERL
2. apríla 2020

Trh s realitami aktuálne čelí miernym negatívam z dôvodu nákazy koronavírusu a predtým, ako sa veci dajú do poriadku sa situácia ešte zhorší. Dopad na nehnuteľnosti sa bude líšiť v závislosti od sektoru a trhu, a rozsah účinkov bude závisieť od toho, ako dlho budú jednotlivé ekonomické obmedzenia v platnosti. Najviac zasiahnuté sú hotely, reštaurácie, […]

Vplyv koronavírusu na trh s realitami

Trh s realitami aktuálne čelí miernym negatívam z dôvodu nákazy koronavírusu a predtým, ako sa veci dajú do poriadku sa situácia ešte zhorší. Dopad na nehnuteľnosti sa bude líšiť v závislosti od sektoru a trhu, a rozsah účinkov bude závisieť od toho, ako dlho budú jednotlivé ekonomické obmedzenia v platnosti. Najviac zasiahnuté sú hotely, reštaurácie, bary a taktiež zábavný priemysel (najmä v turistických oblastiach), za ktorým úzko nasleduje maloobchod a bývanie. Dodávky materiálu, ktorý stavitelia a developeri potrebujú, sú stále prerušované a čoraz viac a viac pracovníkov zostáva doma, kvôli odstávke podnikov, karanténe alebo zákazu vychádzania. Masové prepúšťanie povedie k ďalšiemu poklesu spotrebiteľských výdavkov, čím sa spustí špirála poklesu hospodárskej aktivity. Všetky tieto faktory spoločne tlačia ekonomiku do recesie.

Čínske továrne a spoločnosti postupne obnovujú svoju prevádzku, čo môže byť dôvodom na optimizmus týkajúci sa pomerne rýchleho návratu k normálnej hospodárskej činnosti a posilneniu trhov s nehnuteľnosťami. Čína však podnikla rýchle a rázne kroky, ktoré sa v Spojených štátoch amerických zavádzajú zatiaľ iba veľmi pomaly.

Dopad rôznych opatrení na nehnuteľnosti sa líši. Napríklad na Floride sú zasiahnuté rôzne priemyselné odvetvia vrátane hotelov, tematických parkov, konferenčných centier, kasín, miest na športovanie, reštaurácií, barov a výletných lodí. Zatiaľ ešte nevieme povedať aký bude mať rozširovanie nákazy dopad na veľmi populárny sektor zabezpečujúci bývanie pre seniorov. Odvetvie cestovného ruchu bude zasiahnuté hneď dvoma spôsobmi. Priamy dopad bude spôsobený nákazou a nepriamy dopad bude zapríčinený poklesom hodnôt akcií a príjmov domácností, čo sa prejaví najmä na ľuďoch, ktorí si nebudú môcť dovoliť cestovať.

Dopad na bývanie a výstavbu nehnuteľností

Stavitelia nielenže pociťujú pokles dopytu zo strany nakupujúcich ale taktiež aj pokles ponuky materiálov, ktoré sú bežne dovážané z Číny (Čína dodáva viac ako 30% používaných materiálov). V novom prieskume agentúry NAHB až 81% respondentov uviedlo, že koronavírus má nepriaznivý vplyv na potencionálnych kupcov domov a so stále narastajúcim počtom opatrení sa toto číslo pravdepodobne zvýši na 100%. Ďalších 54% opýtaných uviedlo problémy so získavaním stavebných materiálov, ktoré potrebujú na dokončenie stavieb. Stavitelia zaznamenávajú obrovský pokles predaja. Rovnako rastú ich obavy z prísnejších podmienok pre hypotekárne úvery. Kupujúci, ktorých pomer dlhu k príjmu je vyšší ako 43%-45% alebo sú samostatne zárobkovo činní, budú mať veľký problém získať hypotéku. Je však dôležité poznamenať, že sa jedná o aktuálne nastavenie v rámci obmedzenia sociálneho kontaktu, ale akonáhle sa obmedzujúce opatrenia povolia príde k opätovnému návratu kupujúcich na trh.

Podobné: Čo robiť so svojimi peniazmi v čase prepuknutia nákazy koronavírusom?

Ešte znepokojivejšie je to, aký veľký dopad bude mať pád akciového trhu na spotrebiteľské výdavky. Ľudia, ktorí stratia svoje “papierové” bohatstvo, vo všeobecnosti míňajú menej peňazí na menej potrebné veci a tí, ktorí dosiahnu dôchodkový vek, majú tendenciu drasticky zmeniť svoje plánované výdavky. Aj aktívni dospelí, ktorí plánovali kúpu nového domu si ju teraz možno rozmyslia, čo môže ovplyvniť mieru využívania finančných prostriedkov v tejto oblasti.

Netreba ani dodávať, aký vážny dopad bude mať súčasná situácia na opatrovateľské domovy a zariadenia asistovaného bývania. Majitelia nájomných bytov sa pripravujú na rokovania s nájomníkmi, ktorí stratili príjem a nemôžu zaplatiť nájom za aktuálny mesiac. Veľký počet nájomcov bude žiadať o odloženie nájmu za apríl a ešte viac ich bude žiadať v máji. Prenajímatelia sa budú snažiť udržať si svojich nájomcov z dlhodobého hľadiska a preto budú v najbližších mesiacoch zhovievaví. Budúcnosť nájomných bytov je z dlhodobého pohľadu jasná, no môže sa zmeniť kvôli demografickým zmenám.

Tesne pred tým ako nás zasiahla kríza sa ročne vystavalo v USA až 500 000 bytových jednotiek. Nehnuteľnosti triedy “B” budú na tom pravdepodobnejšie lepšie ako veľmi drahé nehnuteľnosti triedy “A” alebo triedy ”C”, ktoré budú viac zasiahnuté stratou zamestnania alebo príjmu zo strany nájomcov. Je veľmi pravdepodobné, že mnoho detí sa v blízkej dobe nasťahuje naspäť k rodičom. Po tom, čo túto krízu prekonáme sa však znova prejavia pozitívne trendy dlhodobého prenájmu. Dlhodobo sa bude dariť najmä rodinným domom určeným na prenájom, nakoľko môžeme sledovať posun v tom, že ľudia chcú bývať vo väčších priestoroch, pretože stále viac a viac ľudí pracuje z domu.

Dopady na rozvoj maloobchodného predaja sú pre blízku budúcnosť jasné. Reštaurácia a obchody nedokážu generovať viac ako malý zlomok zo svojich normálnych príjmov. Celá situácia sa ešte zhoršuje tým, že vlastníci nehnuteľností sú priam zaplavení žiadosťami o odloženie splatenia nájmu od svojich nájomcov.

Dlhodobejší dopad súčasnej situácie nám však stále nie je jasný. Je možné, že po tom, čo vírus prirodzene odíde sa maloobchodný sektor vráti hneď do normálu a rozvoj zábavného priemyslu bude z dlhodobého hľadiska minimálny. Toto všetko bude závisieť od toho, ako dlho budú opatrenia súvisiace so sociálnym dištancovaním trvať.

V prípade spoločností, ktorých zamestnanci pracujú v kanceláriách, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou predpovedať, že aj napriek faktu, že kancelárie momentálne zívajú prázdnotou, tak po odznení krízy sa do nich zamestnanci rýchlo vrátia. Otázkou však zostáva, či zamestnávatelia nenechajú svojich zamestnancov aj naďalej pracovať z domu. Niektorí zamestnanci môžu využiť súčasnú situáciu ako dôkaz toho, že vedia byť produktívni a efektívni aj z pohodlia domova (hoci mnohí z nich sa isto radi vrátia do kancelárskych priestorov). Rozhodujúcim faktorom toho, či sa zamestnanci vrátia do kancelárií však bude rast voľných pracovných miest. Ak bude recesia dlhšia a závažnejšia, ako sa teraz predpokladá, tak potreba po kancelárskych priestoroch dočasne klesne. Ak však ide o krátku recesiu, tak sa dopyt po kanceláriách v krátkej dobe opäť obnoví.

Priemyselné a skladovacie priestory pociťujú krátkodobé následky prerušenia dodávateľských reťazcov, no z dlhodobého hľadiska to nemusí znamenať nič negatívne. Pokiaľ súčasná situácia zvýši atraktivitu online nakupovania, potom bude potrebné budovať čoraz viac skladov.

Politici prijímajú obrovské a až priveľmi známe opatrenia. Federálny rezervný úrad práve otvoril dvere neobmedzenému kvantitatívnemu uvoľňovaniu a pripravuje sa na kúpu obrovského počtu cenných papierov krytých komerčnými hypotékami. Očakáva sa, že americká vláda taktiež spustí obrovský fiškálny stimul. Tieto opatrenia sú nesmierne dôležité, no je taktiež dôležité, aby vládne postupy nebránili prirodzenému zotaveniu ekonomiky.

Čo čaká trh s nehnuteľnosťami?

Jednou z vecí, ktorá spôsobuje, že súčasné ekonomické problémy sú obzvlášť komplikované je fakt, že rovnako zasahujú ponuku, aj dopyt. Budúcnosť dopytovej stránky problému bude ovplyvnená najmä tým, ako rýchlo bude šírenie nákazy zastavené, teda kedy prestane miera rastu nových prípadov rásť a začne postupne klesať. V tom čase začnú spotrebitelia opäť míňať a ekonomika sa znova naštartuje. Problémy týkajúce sa ponuky môžu trvať trochu dlhšie, najmä ak nebude nákaza rovnomerne zachytená na celom svete.

Optimistický scenár hovorí, že návrat starých koľají neprebehne tak ako tomu bolo po Veľkej recesii. Po tom, čo bude šírenie vírusu zastavené a imunita ľudí sa zlepší, bude dodávateľským reťazcom chvíľu trvať, kým sa vrátia do normálu. Graf hospodárskeho cyklu teda môže vyzerať ako písmeno “V” alebo s vyššou pravdepodobnosťou ako úzke písmeno “U”, čo znamená veľmi rýchly pokles ale aj silný a prudký nárast, ktorý môžeme očakávať v druhej polovici tohto roka. Po skončení väčšiny obmedzení, budeme vidieť zvýšený dopyt zo strany ľudí, ktorí si napríklad plánovali kúpiť nový nábytok, nanovo si vymaľovať dom alebo opraviť potrubie, no už to nestihli. Ľudia, ktorí museli zrušiť svoje dovolenky a výlety taktiež znova zaplnia hotely a zábavné parky.

Podobné: 11 najlepších akcií, ktoré prežijú aj šírenie nákazy koronavírusu

Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusu už v Číne prestal rásť a krajina sa postupne vracia do svojej normálnej obchodnej činnosti. Taliansko a ďalšie krajiny to všetko ešte len čaká. Dáta od spoločností ako Federal Express alebo Uber, ktoré pôsobia aj v Číne, naznačujú, že 65% až 70% malých spoločností znova spustilo svoju prevádzku a 90% až 95% veľkých podnikov taktiež znovu otvorilo svoje brány. To znamená, že ekonomický “reštart”, by mohol byť rýchlejší ako to bolo po finančnom kolapse. Očakáva sa, že v prvom štvrťroku bude rast HDP v Číne nulový alebo záporný, no už v druhom štvrťroku budeme pozorovať zlepšenie. V prípade Spojených štátov amerických je jasné, že druhý štvrťrok bude negatívny, no v druhej polovici tohto roka budeme taktiež pozorovať zlepšenie. Ale to však iba v tom prípade, že opatrenia sociálneho dištancovania budú úspešné.

Najväčším problémom však zostáva fakt, že vírus sa tento rok pravdepodobne opäť vráti, čo by mohlo znamenať, že opatrenia súvisiace s obmedzením sociálneho (fyzického) kontaktu, by mohli ostať v platnosti ďalších 18 mesiacov. Očividne ide o vážne ohrozenie obchodov, ziskov, pracovných miest a v neposlednom rade aj nehnuteľností. Dĺžka trvania súčasného poklesu bude kľúčovým určujúcim faktorom toho, ako dlho a akým spôsobom budú zasiahnuté trhy s nehnuteľnosťami.

Podobne ako pri krachu realitného trhu, aj teraz investori s dlhodobým výhľadom do budúcnosti môžu nájsť investičné príležitosti, vďaka ktorým získajú ceny akcií také nízke, ako v svojej kariére ešte nezažili. Rovnako ako, keď veľké fondy začali nakupovať pôdu a nehnuteľnosti v čase, keď ich hodnota klesla, aj teraz budeme môcť pozorovať podobné kroky zo strany investorov. Títo investori, by si však mali byť istí, že takéto nákupy robia s najväčšou opatrnosťou, ale nemali by sa im vôbec vyhýbať.

Zdroj: www.fortune.com, www.nytimes.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.