Začínajúci investori majú podľa prieskumov prehnané očakávania

HABERL
24. júla 2017

Horlivosť, ochota učiť sa, entuziazmus, no aj mladícka nerozvážnosť a málo skúseností. Aj takto sa dajú charakterizovať začínajúci investori, ktorí vstupujú na finančné trhy v snahe kráčať za svojim snom. Problémom však je, že práve táto skupina investorov má príliš vysoké nároky, čoho výsledkom je sklamanie, frustrácia a niekedy aj kapitulácia. Aj keď prehnané očakávania od […]

Horlivosť, ochota učiť sa, entuziazmus, no aj mladícka nerozvážnosť a málo skúseností. Aj takto sa dajú charakterizovať začínajúci investori, ktorí vstupujú na finančné trhy v snahe kráčať za svojim snom. Problémom však je, že práve táto skupina investorov má príliš vysoké nároky, čoho výsledkom je sklamanie, frustrácia a niekedy aj kapitulácia.

Aj keď prehnané očakávania od svojich investícií nemávajú len mladí začínajúci obchodníci, práve oni nimi „trpia“ najčastejšie. Vzhľadom na slabé znalosti o dianí na trhoch sa dostávajú do situácie, kedy očakávajú obrovské výnosy v krátkom časovom horizonte. To sa však často javí ako sebaklam, na čom sa zhodujú aj analytici z popredných poradenských spoločností skúmajúcich túto otázku.

Mladí investori očakávajú prehnané výnosy

Zaujímavé štatistiky prichádzajú od spoločnosti Schroders, podľa ktorej investori očakávajú výnosy na úrovni 9,1%. V prípade skupiny mladých investorov s vekom do 35 rokov sa limit ešte posúva nad 11%, čo jasne dokazuje skreslené videnie reálnych príležitostí na finančných trhoch u začínajúcich obchodníkov. Percentuálny podiel klesá až medzi najskúsenejšími, ktorí očakávajú výnosy okolo 8%, čo je už o niečo triezvejší pohľad.

Dlhodobé investovanie nie je veľmi obľúbené 

Podobne prehnané očakávania vyplývajú aj z priemerného časového horizontu, za ktorý chcú investori vyberať svoje zisky. Ten dosahuje 3,2 roka, pričom čím mladšie ročníky, tým skôr toto číslo klesá. Najmenej trpezliví sú finančníci vo veku do 30 rokov, z ktorých tretina chce investovať len na obdobie 1 roka. Sláva to nie je ani pri starších ročníkoch, pretože len 20% z nich je ochotná investovať dlhodobo, konkrétne až na dobu 5 a viac rokov.

Pozornosť mladých smeruje k rizikovým investíciám

O nie celkom racionálnom prístupe mladých finančníkov sa viackrát zmienili aj internetové portály telegraph.co.uk a reuters.com, ktoré skúmajú nastavenie mladších investorov. Tí sa údajne z dôvodu neochoty čakať na výnosy 3 až 5 rokov nechávajú strhnúť dosť rizikovými investíciami, pri ktorých sa črtá vidina vyše 10% zisku. Často to ale končí prehrou a investori začínajú svoju „kariéru“ s opakujúcimi sa sklamaniami.

Príčiny prehnaných očakávaní začínajúcich investorov :

      investovanie považujú za rýchly a jednoduchý príjem

      hlavným cieľom sa stáva vidina budovania majetku

      investovanie berú skôr ako špekulatívne obchodovanie

      orientácia na rizikové investície sľubujúce rýchle a vysoké výnosy

Nehádžme všetkých do jedného vreca

Ak by sme všetkých začínajúcich finančníkov označili ako netrpezlivých a možno aj trochu chamtivých, bolo by to zavádzajúce. Prieskumy sú takisto len ukážkovou vzorkou, ktorá má od pravdy ďaleko, takže nie každý mladý investor sa pozerá na výšku výnosov a ich časové zhodnotenie nereálne.

Klásť si veľké ciele a nešetriť optimizmom je pri investovaní určite žiadané, no obchodníci by vo svojich požiadavkách nemali prekračovať hranice reálnych možností. Ako však vyplýva z viacerých prieskumov, máloktorí investori sa krotia a v mnohých prípadoch očakávajú výnosy väčšie, ako môžu skutočne dosiahnuť. Následne prichádza neúspech sprevádzaný sklamaním a po jeho niekoľkonásobnom opakovaní sa buď investor poučí alebo s obchodovaním skončí.

Zdroje : penize.cz, investujeme.sk, reuters.com, telegraph.co.uk, schroders.com, budgetingincome.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.