10 pomerne bezpečných alternatívnych investícií

HABERL
2. januára 2020

Nakoľko je trh s akciami značne volatilný, mnohí investori hľadajú bezpečnejšie spôsoby, ako svoje peniaze investovať. Preto sa “alternatívne investície” stávajú stále populárnejšími. Alternatívnou investíciou je akákoľvek investícia, ktorá je iná ako tri tradičné triedy aktív, ktorými sú akcie, dlhopisy a hotovosť. Tieto alternatívne investície však nenahrádzajú tradičné investície. Investori by nemali začať predávať svoje […]

10 pomerne bezpečných alternatívnych investícií

Nakoľko je trh s akciami značne volatilný, mnohí investori hľadajú bezpečnejšie spôsoby, ako svoje peniaze investovať. Preto sa “alternatívne investície” stávajú stále populárnejšími. Alternatívnou investíciou je akákoľvek investícia, ktorá je iná ako tri tradičné triedy aktív, ktorými sú akcie, dlhopisy a hotovosť. Tieto alternatívne investície však nenahrádzajú tradičné investície. Investori by nemali začať predávať svoje akcie, vyplácať sporiace účty a investovať všetky svoje peniaze do menej tradičných investičných možností. Väčšina finančných expertov sa zhodne na tom, že alternatívne investície sú najlepšie využité, keď investujete časť svojich finančných prostriedkov do akcií, ďalšiu časť do dlhopisov a ďalšiu do alternatívnych investícií, ako napríklad hedžové fondy, súkromné kapitálové fondy alebo umenie a víno.

Historicky väčšina alternatívnych investícií bola populárna najmä medzi veľmi bohatými jednotlivcami a inštitucionálnymi investormi. Je to preto, že alternatívne investície si vyžadujú vyššie počiatočné investície ako akcie alebo dlhopisy. Okrem umenia, vína alebo iných zberateľských predmetov sú takmer všetky alternatívne investície menej likvidné ako tradičné investície, čo znamená, že nemôžu byť vyplatené hneď a proces ich vyplatenia je komplikovaný.

10) Umenie

Umenie môže byť dobrou investíciou, nakoľko historické kolísanie cien na umeleckom trhu neodráža vzostupy a pády tradičných akcií a dlhopisov. V druhej polovici 20. storočia hodnota umenia (založená na indexe Mei Moses Fine Art Index) neustále rástla priemerne o 10,5% ročne. Zatiaľ čo trh s akciami a trh s umením nevykazujú rovnaké zmeny súčasne, umenie vykazuje isté zmeny, typické len pre tento trh, čo môže zvyšovať riziko investícií. Napríklad, predaj umeleckých diel sa koncom 80. rokov prudko zvýšil v dôsledku prudkého nárastu investícií zo strany japonských investorov a stalo sa tak znova medzi rokmi 2003-2006. Avšak ani prosperujúci trh s umením nemohol uniknúť globálnej finančnej kríze v roku 2008. Na to, aby si investor kúpil obraz alebo sochu v niektorej z najlepších galérií a aukčných domoch, mal by začínať aspoň s 10 000 americkými dolármi. Kupujúci však môže vstúpiť na trh aj s oveľa nižšími čiastkami (napríklad 500 až 1000 amerických dolárov), ak sú ochotní hazardovať s menšími, neobjavenými umelcami alebo lacnejšími médiami, ako fotografia alebo litografia.

Podobné: 10 najlepších filmov o financiách tejto dekády

9) Víno

Investori do kvalitných vín môžu z dlhodobého hľadiska očakávať stabilný výnos medzi 6 až 15%. Ceny určitých ročníkov a všeobecne aj kvalitných vín kolíšu z roka na rok. Ceny vína z najvyhľadávanejších viníc a ročníkov však majú tendenciu postupne rásť, keďže ich ponuka nezodpovedá dopytu. Vína z regiónu Bordeaux a ďalších častí Francúzska poskytujú spoľahlivejšie výnosy, pretože sú medzi zberateľmi veľmi cenené, ale veľa vín z Burgundska, Toskánska, španielske červené vína a cabernety z Kalifornie sú taktiež dobrou investíciou. Existujú stránky, ako napríklad Wineprices.com, ktoré sledujú ceny vín. Pre dosiahnutie značného výnosu budete musieť investovať do veľkých množstiev, aj keď sa bude jednať o tie najkvalitnejšie vína. Aby sa víno udržalo v optimálnom stave, musí byť skladované v prostredí s kontrolovanou teplotou. Znalci vedia zistiť, či bolo víno správne uskladnené alebo nie. Fľaše by sa mali skladovať pri teplote 12,7-14,4 stupňov Celzia a pri relatívnej vlhkosti 60-75%. Investori by mali poistiť svoje zbierky a viesť dôkladné záznamy o nákupoch a predajoch, aby uspokojili kupcov.

8) Mince

Pri nákupe mincí na investičné účely je potrebné vybrať si z dvoch druhov mincí. Mince z hutníckych surovín razia vlády, zvyčajne zo zlata. Medzi ne patria americký zlatý orol, juhoafrický Krugerrand a austrálsky Nugget. Tieto mince nie sú zberateľským predmetom, pretože ich hodnota nezávisí od ich nedostatku. Môžu byť predávané a kupované prostredníctvom renomovaných predajcov zlata, za cenu relatívne blízku komoditnej cene zlata. (Cena mince sa zvýši, keď ju budete kupovať a zníži, keď ju budete predávať, nakoľko obchodníci chcú z tejto transakcie profitovať). Druhým typom mincí sú zberateľské alebo numizmatické mince. Tieto mince nie sú cenné kvôli kovom, z ktorých sú vyrobené ale kvôli ich nedostatku. Medzi obľúbené zberateľské mince patria doláre Morgan, poldolár Walking Liberty a určité Buffalo Nickels. Hodnotu mince ovplyvňuje viacero faktorov vrátane stavu mince, mincovne, kde bola vyrobená a roku vydania. Mince, ktoré nikdy neboli v obehu sú oveľa cennejšie ako tie čo boli. V niektorých rokoch sa vyrazilo menej mincí ako v iných, čo z nich robí raritné kúsky. Napríklad, niektoré mince 1918/7-D Buffalo Nickels môžu mať hodnotu až 285 000 amerických dolárov, pretože mince vyrazené v roku 1917 boli razené s matricou z roku 1918.

7) Komodity

Medzi komodity patria zdroje, ako plodiny, hospodárske zvieratá, fosílne palivá, ako ropa a uhlie, drahé kovy, ako napríklad meď a zlato. Komoditný trh je jedným z najviac volatilných trhov, pretože nepredvídateľné prírodné katastrofy a svetové udalosti majú priamy vplyv na výšku ceny. Napríklad, plodiny. Suchý rok môže cenu určitej plodiny vystreliť nahor, pretože ponuka nebude odpovedať dopytu. Nasledujúci rok by zase mohol prebytok danej plodiny dramaticky znížiť jej cenu. Z dôvodu ich nepredvídateľnosti dosahujú komodity lepšie výsledky ako dlhodobé investície. Ekonomická neistota po recesii z roku 2008 viedla k zvýšeniu cien potravín a plynu, čo znamenalo aj nárast cien komodít. V roku 2010 sa komodity ako ropa, kukurica a zlato dramaticky vyšplhali, takže investori zaznamenali pôsobivé výnosy.

6) Súkromný kapitál

Súkromný kapitál investujete do spoločnosti, ktorá nevydáva verejné akcie. Investori investujú do spoločnosti a následne dostanú výnos zo svojej počiatočnej investície, keď spoločnosť dospeje do určitej fázy. Tieto investície často pomáhajú začínajúcim spoločnostiam v oblasti špičkových technológií, ako telekomunikácie, biotechnológie alebo aj alternatívna energia. Úspešnosť investície závisí od toho, ako dobre sa spoločnosť rozbehne. Existuje viacero dobrých dôvodov, prečo investovať do súkromného kapitálu. Hoci výnosy v období hospodárskej recesie trpia rovnako ako väčšina oblastí, indexom fondov z oblasti súkromného kapitálu sa v prvej polovici roku 2010 a počas 20 predchádzajúcich rokov darilo lepšie ako trhu s akciami.

5) Hedžové fondy

Rovnako ako iné typy investičných fondov, hedžové fondy zbierajú peniaze od viacerých investorov a rozdeľujú komunálny kapitál na rôzne investície, aby zvýšili pravdepodobnosť návratnosti investícií. Hedžové fondy sú menej kontrolované ako iné fondy, takže správcovia fondov sú schopní investovať do veľmi širokého spektra finančných nástrojov, ako akcie, komodity, deriváty, futures, opcie a iné. Toto široké spektrum často prináša vysoké výnosy.

4) Termínované kontrakty (Futures)

Podobne ako hedžové fondy spravujú manažéri, ktorí zhromažďujú peniaze investorov a investujú ich do rôznych finančných nástrojov, je tak podobne aj u futures fondoch. Tieto fondy sú ale viac regulované. Termínovaný kontrakt je zmluva o kúpe určitého množstva komodity, akcie alebo meny za stanovenú cenu v stanovenom termíne. Kupujúci alebo predávajúci potom môžu zarobiť podľa toho, ako sa bude skutočná cena komodít meniť v porovnaní s tou dohodnutou. Termínované kontrakty môžu pomôcť pri diverzifikácii portfólia, pretože spravidla nesledujú trendy iných trhov.

3) Rizikový kapitál

Osobitný typ súkromného kapitálu – rizikový kapitál sa zameriava na začínajúce podniky, ktoré sa nachádzajú v rannom štádiu rozvoja svojho podnikania. Spoločnosti rizikového kapitálu poskytujú týmto spoločnostiam počiatočné peniaze a dosahujú obrat, keď spoločnosť vydá akcie alebo keď ich kúpi iná spoločnosť. Keďže spoločnosti rizikového kapitálu do týchto spoločností investujú v skorom štádiu ich rozvoja, tieto investície sú dosť riskantné. Preto rozdeľujú svoj kapitál do širokého spektra spoločností, aby minimalizovali riziko. Väčšina fondov rizikového kapitálu vyžaduje vysokú minimálnu investíciu. Rizikový kapitál je mimoriadne nelikvidný, investície sú uskutočnené niekoľko rokov predtým ako ich budete môcť využiť.

2) Finančné deriváty

Finančné deriváty sú kategóriou cenných papierov, ktoré zahŕňajú futures, opcie, forwardy a swapy. Deriváty sú v zásade dohodou medzi investorom a inou stranou, ktorá bude vyplatená, keď určité aktívum dosiahne určitú hodnotu. Táto definícia sa môže zdať nejasná, ale to iba preto, že deriváty sú veľmi širokou kategóriou cenných papierov. Deriváty sa stali pomerne kontroverznými, pretože ekonómovia spojili úverovú krízu v roku 2008 so zlyhaním na trhu s derivátmi. Deriváty sa často používajú ako spôsob zníženia rizika v investičnom portfóliu. Niektoré deriváty (napríklad opcie a futures) sú relatívne prístupné pre jednotlivých investorov. S ostatnými (ako mnoho swapov) zvyčajne obchodujú iba veľkí inštitucionálni investori.

Podobné: Prečo sú investície do nehnuteľností tou najbezpečnejšou voľbou

1) Nehnuteľnosti

Z historického hľadiska boli nehnuteľnosti veľmi populárnou alternatívnou investíciou. Pokles na americkom realitnom trhu v roku 2008 však priniesol do tejto oblasti veľa nervozity. Hoci sú ceny nehnuteľností veľmi nízke, stále sa môže jednať o dobrú investičnú príležitosť. Tri najprístupnejšie spôsoby ako investovať do nehnuteľností je kúpiť si nehnuteľnosť ako jednotlivec, pripojiť sa k investičnej skupine pre nehnuteľnosti alebo kúpiť podiely v investičnej spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti (REIT). Kúpa nehnuteľnosti na prenájom zvyčajne poskytne stabilný a dlhodobý príjem, no existujú výdavky, ako dane z nehnuteľnosti a údržba, ktoré môžu zisk obmedziť.

Zdroj:

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.