10 trendov, ktoré vám pomôžu pochopiť súčasnú ekonomickú situáciu

HABERL
26. mája 2020

Americké hospodárstvo je komplexný systém tvorený mnohými malými pohyblivými časťami. Aj pre vyškolených ekonómov môže byť ťažké pochopiť neočakávané vzostupy a pády trhu. V súčasnosti väčšina ľudí myslí na recesiu, ktorá predstavuje vážny hospodársky pokles. Hlavným problémom je skutočnosť že pandémia COVID-19 úplne pozmenila to, ako vyzerá normálny život. Veľa ľudí tvrdí, že americká ekonomika […]

10 trendov, ktoré vám pomôžu pochopiť súčasnú ekonomickú situáciu

Americké hospodárstvo je komplexný systém tvorený mnohými malými pohyblivými časťami. Aj pre vyškolených ekonómov môže byť ťažké pochopiť neočakávané vzostupy a pády trhu. V súčasnosti väčšina ľudí myslí na recesiu, ktorá predstavuje vážny hospodársky pokles. Hlavným problémom je skutočnosť že pandémia COVID-19 úplne pozmenila to, ako vyzerá normálny život.

Veľa ľudí tvrdí, že americká ekonomika zažíva oficiálnu recesiu v okamihu, keď počas dvoch po sebe nasledujúcich kvartáloch vykáže záporný hrubý domáci produkt. Nie je to žiadna oficiálna dohoda, iba pravidlo všeobecne prijaté ľudmi. Oficiálne dátumy začiatku a konca recesie v USA určuje Národný úrad pre ekonomický výskum (NBER). Úrad prihliada, pri určovaní týchto dátumov, na rôzne faktory, medzi ktoré patrí aj výška hrubého domáceho produktu. Ak chcete porozumieť súčasnej ekonomickej situácii v Spojených štátoch amerických, musíte sa pozrieť na viacero determinantov. Prinášame vám prehľad desiatich javov, ktoré naznačujú, že americká ekonomika skutočne zažíva recesiu.

Podobné: Ako sa môže zmeniť svet a na čo, by si investori mali dávať pozor

Hrubý domáci produkt

Hrubý domáci produkt je v podstate mierou hospodárskeho rastu. Ak je číslo kladné, tak ekonomika rastie. Keď je negatívne, tak ekonomika zažíva pokles. Veľké rozvinuté krajiny, ako napríklad Spojené štáty americké, majú obyčajne veľmi nízku mieru rastu, takže nie je vôbec neobvyklé, že sa rast raz za čas spomalí, ale následne nabehne do starých koľají.

V súčasnosti vydáva hrubý domáci produkt varovné signály. Výška ročného tempa rastu bola v poslednom kvartáli roku 2019 približne 2%, avšak v prvom kvartáli roka 2020 je ročná hodnota poklesu na úrovni 4,8%. Ide o veľmi výraznú zmenu, takže pravdepodobne nejde iba o obyčajný výkyv v dátach. Vplyv opatrení snažiacich sa spomaliť šírenie pandémie COVID-19 na ekonomiku je nepopierateľný. Ekonómovia očakávajú, že aktualizované údaje týkajúce sa prvého kvartálu roka 2020 dokážu, že výkonnosť hrubého domáceho produktu je ešte horšia ako sa pôvodne predpokladalo. Okrem toho nesmieme zabúdať na skutočnosť, že opatrenia súvisiace s pandémiou sa z väčšej časti prvého kvartálu vôbec netýkali. Začiatkom druhého kvartálu sú však stále v platnosti, a to veru nie je dobrá správa.

Pomoc v nezamestnanosti

Úsilie o obmedzenie prenosu ochorenia COVID-19 sa spojilo so zatvorením mnohých prevádzok. Z hospodárskeho hľadiska to má rovno niekoľko dôsledkov, avšak obzvlášť znepokojivým je počet ľudí, ktorí žiadajú o pomoc v nezamestnanosti. V priebehu ôsmich týždňov prišlo o prácu viac ako 36 miliónov Američanov. Americká vláda odsúhlasila zvýšenie dávok v nezamestnanosti. To do istej miery pomáha ľuďom vyrovnať sa s touto situáciou. Avšak ľudia, ktorí sú bez práce zvyčajne prestanú míňať peniaze v iných oblastiach.

Miera nezamestnanosti

V apríli bola miera nezamestnanosti v Spojených štátoch amerických na hodnote 14,4%. Je to približne 4,4% nárast oproti situácii, ktorá panovala pred rozšírením pandémie COVID-19. Ak do štatistík zahrnieme aj ľudí, ktorí si prestali hľadať prácu, alebo sú v súčasnosti nevyťažení, tak miera nezamestnanosti stúpne na 22,8%.

Maloobchodné tržby

Vzhľadom na to, že veľa ľudí prišlo o zamestnanie, keďže obchody boli zatvorené a boli prijaté opatrenia súvisiace so sociálnym dištancovaním, ekonómovia očakávali pomerne slabé tržby maloobchodov. Keď však v polovici mája vyšli čísla týkajúce sa aprílových predajov, pre mnohých to bol šok. Ide o rekordný pokles o 16,4%. Priemerný plánovaný pokles bol iba na hodnote 12,3%. Toto všetko bolo ešte zhoršené skutočnosťou, že výdavky na stravovanie sa mimo domu alebo napríklad oblečenie taktiež významne poklesli. Strmosť tohto poklesu je rozhodne znepokojujúca.

Horšia je už len skutočnosť, že aj napriek tomu, že sa americká ekonomika pomaly vracia do normálu, tak je vysoko pravdepodobné, že kvôli vysokej miere nezamestnanosti nezaznamenáme v máji takmer žiadne zlepšenie. Ak ekonomika upadne do oficiálnej recesie, tak neuvidíme zlepšenie čísel ešte po nejakú dobu.

Predaj automobilov

Hoci predaj automobilov patrí pod maloobchodný predaj, ide o veľmi zaujímavú podkategóriu. Automobily sú pomerne drahý tovar a majú dlhú životnosť. Auto si nekupujete len tak bez rozmyslu a väčšinou si na jeho kúpu musíte požičať peniaze. Pre väčšinu ľudí ide o obrovský záväzok. Nie je preto veľkým prekvapením, že sa automobilovému priemyslu v súčasnej situácii veľmi nedarí. Údaje z apríla tohto roka naznačujú, že širší automobilový trh a trh s náhradnými dielmi zaznamenal výrazný pokles rovnako v marci ako aj v apríli.

V správe spoločnosti J.D. Power, ktorú vydala koncom apríla sa uvádza, že predaj nových automobilov bol o 48% nižší, čo bolo viac ako sa pôvodne odhadovalo pre týždeň od 20. apríla. Spoločnosť však uvádza, že ide o zlepšenie, pretože týždeň predtým predaje poklesli až o 51%. Predaj automobilov tak vraj funguje aspoň z polovice v takej miere ako pred pandémiou COVID-19. Prudký pokles predaja však ovplyvní nielen výrobcov automobilov, ale aj predajcov a ich zamestnancov.

Predaj ojazdených vozidiel na tom nebol o nič lepšie. Oproti rovnakému obdobiu z minulého roka zaznamenáva trh pokles o 47%. Pravdou je, že spotrebitelia nie sú ochotní minúť veľké množstvo peňazí na aktíva s dlhou životnosťou, a to bez ohľadu na to, či ide o nové alebo už použité výrobky. Tieto skutočnosti naznačujú, že spotrebitelia sa naozaj obávajú budúcnosti, čo samo o sebe môže mať negatívne ekonomické dôsledky.

Pokles cestovania

Ľudia museli v súvislosti so zastavením šírenia pandémie COVID-19 zostať doma. Je mnoho spôsobov ako sa na túto situáciu môžeme pozerať, avšak asi najzaujímavejším z nich je dopyt po rôznych typoch paliva. Podľa správy Energetickej informačnej agentúry (EIA) USA klesol dopyt po prúdovom palive o približne 50% pod päťročný priemer. Dopyt po benzíne oproti svojmu päťročnému priemeru prepadol o 35%.

Ropa

Na ropnom trhu pozorujeme obrovskú nerovnováhu medzi dopytom a ponukou. Ceny ropy dosahovali svoje historicky najnižšie úrovne a preto sa ropné spoločnosti snažia, čo najrýchlejšie spomaliť ťažbu a výrobu. Slabší hráči pravdepodobne skrachujú, ďalší budú musieť poriadne uškrtiť opasky a iných sa to dotkne iba minimálne. Zníženie výroby však takmer určite povedie k znižovaniu počtu pracovných miest. A tieto miesta nebudú obnovené, dokým nebude obnovená aj produkcia. A k tomu nedôjde pred tým, ako sa znova spustí ekonomická aktivita.

Prázdne regály, aj napriek tomu, že jedla je dostatok

Hromadenie zásob spotrebiteľmi na začiatku pandémie spôsobilo, že v obchodoch nebol dostupný toaletný papier a kuchynské utierky. V poslednom čase sa však stretávame s oveľa väčšími problémami. Napríklad, farmári orú polia plné zeleniny a hospodárske zvieratá sa jednoducho zabíjajú namiesto toho, aby boli spracované a pripravené na spotrebu. Keď však vojdete do potravín môže sa stať, že sa stretnete s nedostatkom mäsa alebo zeleniny.

Za týmto problémom stojí mnoho príčin. Jednou z nich je skutočnosť, že dopyt od reštaurácií, škôl a hotelov v podstate neexistuje a dopyt spotrebiteľov značne prevyšuje normálnu úroveň. Americký dodávateľský reťazec však nedokáže v takom krátkom čase vyrovnať zmeny v dopyte. Znamená to teda toľko, že farmy majú problémy, obchody s potravinami prichádzajú o potencionálne tržby a zákazník ostáva s prázdnym košíkom alebo kúpi čokoľvek, čo je v obchode k dispozícii.

Minimum kultúrnych predstavení

Pandémia COVID-19 úplne zdevastovala odvetvie pohostinstva a zábavný priemysel. Obrovský počet podujatí bol zrušený a prevádzky boli zatvorené. Týmito opatreniami sa ekonomika pripravila o obrovské množstvo výdavkov a aj po tom, čo sa veci vrátia do relatívneho normálu, nemusí dôjsť k nárastu výdavkov na ich pôvodnú úroveň. Aj potom budú totiž platiť nové opatrenia súvisiace s novými dezinfekčnými procesmi, opatreniami proti zhromažďovaniu ľudí a neochotou spotrebiteľov stretávať s väčším množstvom ľudí. Zamestnanosť priamo spojená s týmto odvetvím bude rásť najpomalšie.

Podobné: Nový balík FEDu výrazne presahuje záchranu z roku 2008

Federálny rezervný systém robí všetko, čo môže

Americká vláda prijala niekoľko rozsiahlych opatrení, ktoré majú podporiť národné hospodárstvo. Opatrenia boli prijaté na lokálnej, štátnej a federálnej úrovni. Pomoc prichádzajúca od Federálneho rezervného systému je vo forme nízkych úrokových sadzieb a snáh o zvýšenie likvidity. A práve nárast likvidity je mimoriadne úspešný. Existovalo reálne riziko, že finančné trhy prestanú fungovať a presne v tom okamihu však do hry vstúpil Federálny rezervný systém.

Nízke úrokové sadzby sú však trochu iný problém. Môžete získať pôžičku za relatívne nízku cenu, no v súčasnej dobe to nevyzerá tak, že by sa na to ľudia odvážili. Napriek tomu Federálny rezervný systém tvrdí, že nemôže zvýšiť úrokové sadzby, nakoľko by to mohlo stlmiť potencionálne hospodárske zotavenie. Investori by si v najbližších dňoch mali dávať pozor na kroky Federálneho rezervného systému. Jeho predseda, Jerome Powell, sa obáva, že nemajú k dispozícii dostatočné nástroje, ktoré by pomohli prekonať ekonomický pokles.

zdroj: www.msn.com, www.investing.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.