8 čísel, ktoré ukazujú, v akej kondícii je svetová ekonomika

HABERL
13. júla 2020

Aktuálny stav svetovej ekonomiky je neustále predmetom rôznych prieskumov a analýz. Na základe zistených výsledkov si potom môžeme vytvárať obraz o tom, v akej kondícii sa globálne hospodárstvo nachádza.

8 čísel, ktoré ukazujú, v akej kondícii je svetová ekonomika

Aktuálny stav svetovej ekonomiky je neustále predmetom rôznych prieskumov a analýz. Na základe zistených výsledkov si potom môžeme vytvárať obraz o tom, v akej kondícii sa globálne hospodárstvo nachádza. Najviac nám o nej zvykne napovedať 8 kľúčových ukazovateľov a z nich vyplývajúcich čísel.

1. Hodnota hotovosti v obehu – 6,6 bil. USD

Štatistiky hodnotiace celkovú výšku mincí a bankoviek v obehu narábajú len s odhadovanými číslami. Vzhľadom na neustály kolobeh hotovosti a často aj tlačenie falošných peňazí sa totiž presné čísla určiť nedajú. Podľa odhadov popredných finančných inštitúcií však dosahuje až 6,6 bil. USD. Hotovosť tak netvorí ani pätinu z hodnoty všetkých používaných foriem peňazí v celosvetovom obehu.

2. Celková svetová peňažná zásoba – viac ako 35 bil. USD

Celková svetová peňažná zásoba je tvorená objemom všetkých peňazí v obehu. Okrem mincí a bankoviek zahŕňa aj ďalšie formy platidiel, napr. elektronické peniaze. Aj vďaka nárastu ich hodnoty v obehu sa celková peňažná zásoba opakovane zvyšuje. Podľa posledných známych štatistík má dosahovať už viac ako 35. bil. USD. Tlačenie peňazí a prijímanie miliardových ekonomických stimulov v dôsledku opatrení proti dopadom pandémie by ju malo opäť zvýšiť.

3. Hodnota globálneho akciového trhu – 90 bil. USD

Kondíciu globálnej ekonomiky takisto odzrkadľuje aj dianie na jednotlivých akciových trhoch a s tým spojená hodnota globálneho akciového trhu. Tá momentálne dosahuje skoro 2-násobne viac ako objem svetovej peňažnej zásoby. Podľa posledných známych čísel sa hýbala na úrovni 90 bil. USD. Takmer polovičný podiel globálneho akciového trhu zaberá americký akciový trh.

4. Hodnota všetkého majetku vo svete – 360 bil. USD

Kľúčovým indikátorom aktuálnej ekonomickej kondície je aj hodnota všetkého majetku vo svete. Do výsledku v tomto ukazovateli sa zarátava celková hodnota všetkých nehnuteľností aj hnuteľného majetku vo vlastníctve ľudí, štátov či organizácií. Podobne ako pri predošlých ukazovateľoch, aj táto hodnota sa postupne zvyšuje, pričom aktuálne má dosahovať 360 bil. USD.

5. Hodnota všetkých nehnuteľností – 280 bil. USD

Práve nehnuteľnosti tvoria výrazný podiel z celkového svetového majetku. Podľa posledných čísel sa ich hodnota vyšplhala už na 280 bil. USD. Za jej rýchlym rastom je masívna výstavba a extrémne rýchle tempo zdražovania nehnuteľností z posledných rokov. Uvedená hodnota sa týka všetkých druhov nehnuteľností od tých rezidenčných cez kancelárske až po priemyselné komplexy.

6. Objem majetku dolárových miliardárov – 8 bil. USD

Majetok vlastnený skupinou miliardárov tvorí iba malú časť z celkového objemu majetku na svete. Napriek tomu, že počet „superboháčov“ pravidelne pribúda a s výnimkou pár rokov ich celkový majetok nepretržite rastie, stále netvorí ani jeho desatinu. Podľa oficiálnych čísel zo zverejnených daňových priznaní má jeho celkový objem dosahovať zhruba 8 bil. USD. Toto číslo je však pravdepodobne znovu o niečo vyššie. V štatistikách totiž ešte nie sú započítané ďalšie miliardy, ktoré počas koronakrízy pribudli na účtoch najbohatších ľudí sveta.

7. Úroveň celkového svetového dlhu – 253 bil. USD

Úroveň celosvetového dlhu stúpa priam raketovým tempom. Napriek neustálym varovaniam ekonómov upozorňujúcich na riziká jej zvyšovania je ale stále porovnateľne nižšia ako objem všetkého majetku vo svete. S približnou hodnotou 253 bil. USD dokonca stále zaostáva aj za celkovou finančnou hodnotou všetkých nehnuteľností vo svete. V porovnaní s odhadovanou hodnotou finančných derivátov je výsledný rozdiel ešte priepastnejší.

8. Celková hodnota finančných derivátov – viac ako 550 bil. USD

Posledným z kľúčových indikátorov je hodnota všetkých finančných derivátov. Tá výrazne prevyšuje všetky ostatné ukazovatele, ktoré hodnotia objem majetku vo svete či celkový stav peňazí v obehu. Presné údaje hodnoty derivátov však k dispozícii nie sú. Tvorcovia štatistík pracujú iba so širokými odhadmi. Podľa tých sa aktuálna hodnota opcií, futures, forwardov a iných derivátov pohybuje v rozmedzí od 550 bil. USD vyššie.

Zdroje: www.ecb.europa.eu, www.forbes.com, www.investicniweb.cz

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.