9 úspešných stratégií pre investičné výnosy začiatočníkov

HABERL
18. februára 2020

Potrebujete vybudovať portfólio, ktoré vám bude generovať voľné finančné prostriedky? Viac vás zaujíma zaplatenie všetkých účtov a dostatok príjmov, ako vidina zbohatnutia? Ak áno, mali by ste pouvažovať nad staršou investičnou technikou aktív s investičným príjmom. Táto dlho zabudnutá praktika bola veľmi populárna pred tým ako 20-ročný býčí trh prinútil každého veriť, že jedinou dobrou […]

Vynos

Potrebujete vybudovať portfólio, ktoré vám bude generovať voľné finančné prostriedky? Viac vás zaujíma zaplatenie všetkých účtov a dostatok príjmov, ako vidina zbohatnutia? Ak áno, mali by ste pouvažovať nad staršou investičnou technikou aktív s investičným príjmom. Táto dlho zabudnutá praktika bola veľmi populárna pred tým ako 20-ročný býčí trh prinútil každého veriť, že jedinou dobrou investíciou bola investícia, ktorú ste kúpili za 10 eur a predali za 20. Hoci investičné sporenie vyšlo z módy medzi širokou verejnosťou, táto technika je stále využívaná najuznávanejšími spoločnosťami spravujúcimi majetok.

Investovanie do výnosov predstavuje budovanie portfólia tvoreného diverzifikovanými investíciami, ktoré generujú pasívny príjem postačujúci na zabezpečenie investora. Investície môžu zahŕňať nehnuteľnosti, akcie, podielové fondy a dlhopisy. Je veľmi dôležité zvážiť, ktoré druhy aktív sú vhodné pre ktorého investora.

1) Definovanie investovania do aktív s výnosmi

Tajomstvom dobrého investičného sporenia je spojenie rôznych druhov aktív ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy a nehnuteľnosti, ktoré budú generovať najvyšší možný ročný príjem a zároveň budú vystavené, čo najnižšiemu riziku. Väčšinu príjmu z tohto druhu investovania minie investor v každodennom živote, napríklad na nákup oblečenia, zaplatenie účtov, zaplatenie dovolenky a podobne.

Podobné: Výhody a nevýhody investovania malých súm

2) Ako sociálne nepokoje 20. storočia poskytli priestor pre zrod investovania do aktív s výnosom.

Spoločnosť 20. storočia bola naozaj chaotická. Tak ako sa vlastne zrodilo investovanie do aktív s výnosom? Takmer nikto, okrem bielych mužov s dobrými kontaktmi, nebol za svoju prácu dôstojne platený. Existovala však aj jedna zjavná výnimka: vlastníctvo akcií alebo dlhopisov spoločností ako Coca-Cola alebo PepsiCo. Tieto investície nevedeli, či ste bielej alebo čiernej farby pleti, či ste boli muž alebo žena, mladý alebo starý, vzdelaný, zamestnaný, atraktívny, nízky, vysoký, chudý alebo tučný. Vôbec na tom nezáležalo.

Počas celého roka vám boli vyplácané dividendy a úroky na základe celkovej výšky vašej investície a toho, ako sa spoločnosti darilo. Preto vzniklo aj pravidlo, že keď ste mali peniaze nazvyš, odkladali ste si ich a jedinou akceptovanou investičnou filozofiou bolo investičné sporenie. Myšlienka, že by ste obchodovali s akciami bola priamo prekliata (a takmer aj nemožná, nakoľko výška provízie sa v roku 1950 pohybovala okolo 200-300 eur za obchod, čo je ekvivalentné dnešným províziám vo výške 2 000-3 000 eur).

3) Aký príjem môžete očakávať zo svojho portfólia založenom na výnosoch?

Základným pravidlom investovania do aktív s výnosom je, že nikdy nechcete minúť všetky peniaze. Každý rok by ste si mali vybrať najviac 4% z celkového ročného príjmu. Toto pravidlo sa na Wall Street bežne označuje ako Pravidlo 4%. Dôvodom je fakt, že aj akademický výskum potvrdil, že v prípade zlyhania trhu môžete pri 5% minúť všetky svoje peniaze za necelých 20 rokov, no nestane sa tak pri 3%. Inými slovami, ak sa vám podarí zarobiť 350 000 eur do veku 65 rokov (za 40 rokov pri 7% ročných ziskoch, by to znamenalo iba 146 eur mesačne), tak by ste mali byť schopný každý rok vybrať 14 000 eur.

4) Aké typy investícií, by mali tvoriť výnosné portfólio?

Pri budovaní investičného portfólia založenom na výnosoch existujú tri hlavné druhy potencionálnych investícií. Patria medzi akcie vyplácajúce dividendy, dlhopisy a nehnuteľnosti. Bližší pohľad na každú z týchto kategórií vám môže poskytnúť lepšiu predstavu o tom, ktoré investície sú pre vás vhodné.

Akcie vyplácajúce dividendy. Kmeňové akcie rovnako ako aj preferovné akcie sú rovnako výhodné. Spoločnosti vyplácajúce dividendy, vyplácajú akcionárom časť ročného zisku spoločnosti na základe počtu akcií, ktoré akcionár vlastní. Pokúšajte sa vybrať si spoločnosti, ktoré majú zaručený pomer výplaty dividend, čo znamená, že vyplácajú 40% až 50% svojho ročného zisku a zvyšok reinvestujú späť do svojho podnikania za účelom rastu. Za pomerne dobrý sa vo všeobecnosti považuje 4% až 6% dividendový výnos.

Dlhopisy. Keď príde na dlhopisy, máte veľa možností. Môžete vlastniť vládne dlhopisy, agentúrne obligácie, komunálne dlhopisy, firemné dlhopisy a iné. To, či kúpite korporátne alebo komunálne dlhopisy závisí iba od vášho osobného zdaniteľného ekvivalentového výnosu. Nemali by ste nakupovať dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako 5 až 8 rokov, pretože budete čeliť riziku durácie – riziku, že dlhopisy sa začnú divoko kolísať, podobne ako akcie, čím budú reagovať na zmeny úrokových sadzieb, kontrolovaných Centrálnymi bankami.

Nehnuteľnosti. Môžete priamo vlastniť nehnuteľnosti určené na prenájom alebo do nich investovať prostredníctvom realitných investičných trustov (REITs). Na nehnuteľnosti sa vzťahujú špecifické daňové pravidlá a niektorí investori sú vďaka ním pokojnejší, nakoľko nehnuteľnosti poskytujú určitú ochranu pred vysokou infláciou. Mnoho portfólií založených na tomto prístupe zahŕňa nehnuteľnosti jednoducho z toho dôvodu, že hmatateľná podstata nehnuteľností tvorí trvalú hodnotu investície. Psychologicky to poskytuje potrebný pokoj pre dušu, ktorý investorovi pomáha držať sa svojho finančného plánu aj počas volatility na trhu.

1. Dividendové akcie

Akcie vyplácajúce dividendy by mali spĺňať niekoľko základných charakteristík. Pomer vyplácania dividend by nemal byť viac ako 50%. Ak spoločnosť vyplatí priveľa zo svojich ziskov, môže to ublížiť konkurenčnému postaveniu firmy. Dividendový výnos vo výške 2% až 6% je pomerne silný. Znamená to, že ak má akcia spoločnosti hodnotu 30 amerických dolárov, za každú akciu vypláca spoločnosť ročné dividendy v rozmedzí 0,6 až 1,8 dolárov. Spoločnosť by taktiež mala za najmenej posledné tri roky dosahovať zisk bez akýchkoľvek strát. Investičné výnosy spočívajú v zabezpečení a ochrane príjmu.

2. Ako prerozdeliť portfólio?

Ako prerozdeliť svoje portfólio medzi tieto tri triedy aktív (akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti)? Odpoveď závisí od vašich osobných rozhodnutí, preferencií, znášanlivosti rizika a toho, či môžete tolerovať veľa volatility. Alokácia aktív je vždy založená na osobných preferenciách. Najjednoduchšie prerozdelenie, by však malo vyzerať nasledovne:

  • 1/3 aktív tvoria akcie vyplácajúce dividendy, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá,
  • 1/3 aktív tvoria dlhopisy alebo dlhopisové fondy spĺňajúce podmienky uvedené v tomto článku,
  • 1/3 aktív tvoria nehnuteľnosti a to s najväčšou pravdepodobnosťou vo forme priameho vlastníctva prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ako by táto alokácia vyzerala v naozajstnom portfóliu? Pozrime sa na pracovníka, ktorý odchádza do dôchodku a má 350 000 eur. Pre zjednodušenie sú všetky čísla zaokrúhlené na celých 5 eur.

  • Akcie: 108 335 eur bolo investovaných do kvalitných dividendových akcií s priemerných výnosom 4,5%. Očakávaný ročný výnos teda dosahuje 4 875 eur.
  • Dlhopisy: 108 335 eur bolo investovaných do kvalitných dlhopisov s priemerným výnosom na hodnote 4,5%. Očakávaný ročný príjem taktiež tvorí 4 875 eur.
  • Nehnuteľnosti: 108 335 eur bolo použitých ako 50% kapitál, ktorý bol doplnený ďalšími 108 335 eurami, ktoré boli požičané od banky na kúpu nehnuteľnosti v celkovej hodnote 216 670 eur. Po odrátaní nákladov sa očakáva priemerný ročný výnos vo výške 15 100 eur.

Celkový príjem pred zdanením teda predstavuje 24 850 eur.

3. Dlhopisy

Dlhopisy sa často považujú za základný kameň investovania do aktív s výnosom, nakoľko zaznamenávajú oveľa menej pohybu ako akcie. Prostredníctvom dlhopisov, požičiavate peniaze spoločnosti alebo vláde, ktorá ich emituje. Prostredníctvom akcií vlastníte časť spoločnosti. Potencionálny zisk dlhopisov je oveľa viac limitovaný, v prípade bankrotu však máte väčšiu šancu získať svoju investíciu naspäť. To však neznamená, že dlhopisy sú bez rizika. V skutočnosti predstavujú dlhopisy pre investora špecifické riziká. Musíte si vybrať dlhopisy, ktoré ponúkajú daňové výhody. Ešte lepšou voľbou môžu byť dlhopisové fondy.

4. Nehnuteľnosti

Ak viete, čo robíte, môžu byť nehnuteľnosti skvelou investíciou pre tých, ktorí chcú generovať pravidelný príjem (predstavte si pravidelné platby každý mesiac). A to platí najmä v prípade, ak hľadáte pasívny príjem, ktorý by sa zmestil do vášho portfólia aktív s výnosmi. Základnou voľbou pre vás bude, či kúpite nehnuteľnosť priamo alebo prostredníctvom realitného investičného trustu. Obidva prípady majú svoje výhody a nevýhody, no každé z nich má v portfóliu svoje jedinečné postavenie.

Podobné: Obchodovať na forexe alebo s akciami?

5. Úloha úspor v spomínanom portfóliu

Pamätajte na to, že sporenie a investovanie nie je to isté. Aj keď máte široko diverzifikované portfólio investičného sporenia, ktoré vám generuje slušný príjem každý mesiac, je nevyhnutné, aby ste v prípade núdze mali dostatok úspor na sporiacom účte. Výška sumy, ktorú by potrebujete bude závisieť od všetkých fixných platieb, výšky vášho dlhu, vášho zdravotného stavu a výhľadu likvidity (ako rýchlo budete vedieť premeniť vaše aktíva na hotovosť). Porozumenie hodnoty peňazí na sporiacom účte nemôžete podceňovať. S investovaním by ste mali počkať aspoň do doby, kým budete mať dostatok úspor, aby ste v prípade mimoriadnych udalostí alebo výdavkov zostali kľudný. Až potom prichádza na rad investovanie.

zdroj: www.investing.com, www.cnbc.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.