Aká je história burzy cenných papierov?

HABERL
23. novembra 2021

Čo sú to burzy cenných papierov, akú majú históriu a ktoré sú tie najväčšie na svete? V dnešnom článku si zodpovieme všetky tieto otázky.

Aká je história burzy cenných papierov?

Burzy majú dlhú históriu. V Európe začali vznikať už dokonca v 17. storočí. Odvtedy sa toho dosť zmenilo.

Ako, kedy a kde vznikli počiatky obchodovania s cennými papiermi?

Myšlienky spojené s obchodovaním s tovarom siahajú, až do najstarších civilizácií. Prví obchodníci spájali svoje finančné prostriedky, vďaka čomu mohli svoj tovar previesť do iných krajín. Tieto transakcie boli realizované buď obchodnými skupinami, alebo jednotlivcami tisíce rokov.

V stredoveku sa začali obchodníci zhromažďovať uprostred mesta, kde obchodovali s tovarom. Keďže obchodníci pochádzali z rôznych krajín, bolo potrebné založiť burzu peňazí, aby boli obchodné transakcie férové.

Mesto Antverpy sa koncom 14. storočia stalo centrom medzinárodného obchodu. Predpokladáme, že niektorí obchodníci kupovali tovar za konkrétnu cenu a očakávali, že sa jeho cena zvýši, vďaka čomu zarobili.

Zárodky moderného obchodovania s akciami vznikli v Amsterdame, kde sa holandská Východoindická spoločnosť stala prvou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Pre navýšenie svojho kapitálu sa spoločnosť rozhodla predať akcie a svojim investorom vyplatiť dividendy z akcií.

Následne, v roku 1611 bola založená aj Amsterdamská burza. Po mnoho rokov bolo jej jedinou obchodnou činnosťou obchodovanie s akciami Východoindickej spoločnosti. V tomto bode začali iné krajiny vytvárať podobné spoločnosti a nákup akcií sa stal trendom.

Investori, však boli zaslepení nadšením a investovali do akejkoľvek spoločnosti, ktorá bola k dispozícii, bez toho, aby skúmali ako na tom je. To malo za následok finančnú nestabilitu. V roku 1720 sa investori začali obávať o svoje finančné prostriedky a urýchlene sa pokúsili predať všetky svoje akcie. Nikto ich však nechcel kúpiť, a tak došlo ku kolapsu trhu.

Časová os histórie akciového trhu

Tu je časová os hlavných udalostí v histórii akciového trhu:

Koniec 15. storočia: Belgické mesto Antverpy sa stáva centrom medzinárodného obchodu. Obchodníci nakupujú tovar v očakávaní, že ceny porastú, aby si zabezpečili zisk. Vyskytuje sa tu aj určité obchodovanie s dlhopismi.

• 1611: V Amsterdame vzniká prvé moderné obchodovanie s akciami. Holandská Východoindická spoločnosť je prvou verejne obchodovanou spoločnosťou a po mnoho rokov je jedinou spoločnosťou s obchodovacou činnosťou na burze.

• Koniec 18. storočia: Malá skupina obchodníkov uzavrela Dohodu o Buttonwoode. Muži sa denne stretávajú, aby nakupovali a predávali akcie a dlhopisy, čo je prax, ktorá nakoniec vedie k vytvoreniu burzy cenných papierov v New Yorku.

• 1790: Vzniká Filadelfská burza (teraz známa ako NASDAQ), ktorá pomáha urýchliť rozvoj finančného sektora USA a expanziu krajiny na západ.

• 1896: Bol vytvorený index Dow Jones Industrial Average. Spočiatku má 12 komponentov, ktoré boli prevažne priemyselnými podnikmi.

• 1923: Prvá verzia akciového indexu S&P 500 bola vytvorená spoločnosťou Henryho Barnuma Poora, s názvom Poor’s Publishing. V roku 1926 začína sledovaním 90 akcií.

• 1929: Akciový trh v USA sa zrútil po desaťročí trvajúcich „Burácajúcich dvadsiatych rokoch“, keď špekulanti na akciovom trhu uzatvárali stávky s pákovým efektom, čo viedlo k razantnému zvýšeniu cien.

• 1941: Spoločnosť Standard & Poor’s bola založená, keď sa Poor’s Publishing zlúčil s firmou Standard Statistics.

• 1971: Začiatok obchodovania na ďalšej americkej burze, známej ako National Association of Securities Dealers Automated Quotations, inak známej ako NASDAQ.

Ako vznikli makléri?

Prví makléri sa objavili už v 2. storočí pred naším letopočtom v Ríme. Avšak, po páde Rímskej ríše táto profesia zostala na dlho pochovaná. V období renesancie, pár maklérov obchodovalo so štátnymi dlhopismi v niekoľkých talianskych mestách.

Ako sme už spomenuli vyššie, s akciami spoločností sa začalo formálne obchodovať až v roku 1602, keď Holandská Východoindická spoločnosť vydala svoje prvé verejne obchodovateľné akcie. Vďaka zákonu o súkromných vlastníckych právach, platnom v Holandskom kráľovstve, bola profesia obchodníka s cennými papiermi mimoriadne populárna.

Kde vo svete sú momentálne najväčšie trhy na obchodovanie s cennými papiermi?

Burzy cenných papierov zohrávajú kľúčovú úlohu v svetovej ekonomike, preto na ich veľkosti jednoznačne záleží. Možno ste už počuli o rôznych burzách po celom svete, no v globálnom biznise ich je známych veľmi málo.

Na základe údajov o trhovej kapitalizácii poskytnutých Svetovou federáciou búrz bol zostavený rebríček 10 najväčších búrz sveta.

1) Newyorská burza (NYSE)

Newyorská burza je najväčšou burzou na svete. Na tejto burze je kótovaných 2 400 spoločností, vrátane niektorých obrovských spoločností ako Walmart, Berkshire Hathaway, J.P. Morgan Chase a podobne. Nachádza sa na známej Wall Street, v americkom meste New York.

Táto burza cenných papierov bola založená v roku 1792, takže ide o jednu z najstarších na svete. Trhová kapitalizácia všetkých spoločností kótovaných na tejto burze sa v roku 2021 pohybovala približne okolo 22,9 bilióna amerických dolárov.

PROFIT

2) NASDAQ

NASDAQ je druhou najväčšou burzou na svete. Táto burza bola založená v roku 1971 a taktiež sídli v New Yorku. Ide o prvý elektronicky obchodovaný akciový trh s celkovou trhovou kapitalizáciou 10,8 bilióna amerických dolárov. Na burze je kótovaných viac ako 3 000 spoločností, pričom žiadna z nich nie je ropného alebo plynárenského sektora, ani sektora verejných služieb.

3) Tokijská burza (TSE)

Tokijská akciová burza, ktorá je tiež známa aj ako Tosho, je treťou najväčšou burzou na svete. Sídli v japonskom Tokiu. Na burze je kótovaných viac ako 3 500 spoločností, ktorých kumulatívna trhová kapitalizácia dosahuje hodnotu viac ako 5 biliónov amerických dolárov. Zaujímavosťou je, že po druhej svetovej vojne Tokijská burza úplne pozastavila svoju činnosť na 4 roky.

4) Šanghajská akciová burza (SSE)

Šanghajská burza je štvrtou najväčšou burzou na svete a druhou najväčšou burzou v Ázii. Na burze je kótovaných 1450 akciových spoločností, ktorých kombinovaná trhová kapitalizácia sa pohybuje okolo hodnoty 4 biliónov amerických dolárov.

5) Euronext

Euronext sa považuje za najlepšiu a jednoznačne najväčšiu burzu v Európe. Nachádza sa v holandskom Amsterdame. Je na nej kótovaných viac ako 1 300 spoločností. Ich trhová kapitalizácia dosahuje hodnotu viac ako 4,2 bilióna amerických dolárov.

6) Hongkonská burza cenných papierov (HKSE)

Na Hongkonskej burze cenných papierov je kótovaných viac ako 2 300 spoločností. Zhruba 50% z nich pochádza z pevninskej Číny. Celková trhová kapitalizácia všetkých kótovaných akcií je viac ako 4 bilióny amerických dolárov.

7) Londýnska burza (LSE)

Londýnska burza je jednou z najstarších na svete. Na tejto burze je kótovaných približne 3 000 spoločností s kombinovanou trhovou kapitalizáciou viac ako 3,7 bilióna amerických dolárov, vďaka čomu je siedmou najväčšou burzou na svete. Až do vypuknutia prvej svetovej vojny bola najväčšou burzou na svete.

8) Šen-čenská akciová burza

Šen-čenská akciová burza sa nachádza v meste Šen-čen, ktoré je známe aj ako čínska Sillicon Valley. Ide o druhú najväčšiu burzu v Číne. Na jej platforme je kótovaných viac ako 1 400 spoločností, ktorých trhová kapitalizácia dosahuje asi 3,92 bilióny amerických dolárov. Väčšina spoločností kótovaných na tejto burze má sídlo v Číne a všetky obchodné podiely sú v mene jüan.

9) Torontská burza

Torontskú burzu vlastní a prevádzkuje skupina TMX. Dokopy je na nej kótovaných 2 200 spoločností, ktorých trhová kapitalizácia dosahuje hodnotu 2,1 bilióna amerických dolárov.

10) Bombajská burza (BSE)

Na Bombajskej burze je kótovaných viac ako 5 500 spoločností a ich celková trhová kapitalizácia je viac ako 2 bilióny amerických dolárov.

zdroj: www.tradingeconomics.com, www.wikipedia.org

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.