Aké sú možnosti investovania? Klady a zápory

HABERL
9. septembra 2020

V tomto článku sa vám pokúsime priblížiť rôzne investičné možnosti, z ktorých si môže investor vyberať pri budovaní svojho majetku. Všetky tieto investičné možnosti vám pomôžu dosiahnuť váš finančný cieľ.

plusy a minusy

Investovanie do akcií

Akciový trh je pomerne populárnou voľbou medzi investormi. Nemôžme sa im čudovať, nakoľko priemerný ročný výnos akcií dosahuje 7% až 8%. Akcie sa dajú kúpiť u obchodníkov s cennými papiermi. Jednotlivá akcia predstavuje časť spoločnosti, ktorá ju vydala. Kúpou malej časti spoločnosti (akcie), získavate možnosť ťažiť z príjmov danej spoločnosti.

Väčšina spoločností vypláca svojich akcionárov vo forme dividend. Ak ich spoločnosť nevypláca, investori profitujú z predaja akcií za vyššiu cenu, ako ich pôvodne kúpili. Investori, ako napríklad Warren Buffett, dokázali, že aj z investovania na akciovom trhu si môže investor vybudovať pomerne slušný majetok. Musí sa však sústrediť na dlhodobé a nie krátkodobé obchody.

Vďaka vysokej likvidite akciového trhu, môže investor akcie rýchlo predávať ale aj kupovať. Okrem toho to vyzerá tak, že výkonnosť akciového trhu vo všeobecnosti dlhodobo stúpa, čo investorom poskytuje istý druh zaistenia proti inflácii.

Veľkou nevýhodou akciového trhu je jeho vysoká volatilita a s ňou spojené riziko. Okrem toho si všetci až priveľmi dobre pamätáme krach akciového trhu, ku ktorému došlo v roku 2008 a 2009. Tento krach predpovedal len málokto.

Investície do akcií nie sú žiadnym spôsobom poistené proti krachu trhu, takže ak k nemu dôjde, v podstate je možné prísť o významné finančné prostriedky. Okrem toho sú pohyby trhu s akciami ovplyvnené mnohými vonkajšími faktormi, ako sú napríklad terorizmus, svetová politická situácia, podvody a bankrot rôznych spoločností.

Investovanie od fondov

Poznáme viacero druhov investičných fondov, no v tomto článku sa budeme sústrediť najmä na podielové a indexové fondy.

Podielové fondy sú tvorené zoskupením akcií viacerých spoločností, ktoré sú týmto spôsobom združené do jedného investičného nástroja.

Správca aktív, ktorý dohliada na fungovanie podielového fondu, zhromažďuje finančné prostriedky od rôznych investorov. Následne tieto finančné prostriedky využije na nákup ďalších akcií, ktoré budú patriť do investičného portfólia fondu.

Investíciou do podielového fondu môžu investori zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia. V prípade, že sa jednej spoločnosti prestane dariť, výkonnosť ostatných spoločností v podielovom fonde, by mala vyvážiť prípadné straty.

Indexové fondy patria k tzv. pasívnym investíciám. Tieto fondy sú v porovnaní s podielovými fondmi lacnejšie, pretože nepotrebujú aktívneho správcu, ktorý by na ne denno denne dohliadal.

Indexové fondy v podstate sledujú trhové indexy ako je napríklad index S&P 500 alebo Dow Jones Industrial Average. Indexové fondy združujú finančný kapitál od viacerých investorov a následne tieto peniaze využívajú na nákup akcií a aktív, tvoriacich index, ktorý fond sleduje.

Zároveň sú mimoriadne atraktívnymi pre pasívnych investorov, ktorí nechcú platiť vysoké poplatky.

Investovanie do dlhopisov

Vo svojej podstate dlhopisy predstavujú tzv. druh pôžičky, ktoré spoločnosti, vlády a jednotlivci poskytujú s účelom získania finančného kapitálu, ktorý potrebujú na spustenie nových projektov alebo financovanie obchodných operácií. Vychádzajúc z historických údajov môžeme konštatovať, že dlhopisy poskytujú investorom nižšie výnosy ako akcie alebo reality, ale sú jednoznačnej považované za bezpečné aktíva.

Medzi pozitíva dlhopisov patrí, že sa nezameriavajú na veľký výnos a neženú sa za veľkým výnosom. Investovanie do dlhopisov je skôr konzervatívne, s nízkou mierou rizika a relatívne nízkym výnosom. Výraznou výhodou dlhopisov je ich stabilita a istý výnos.

S dlhopismi sa zároveň spája isté riziko, ktoré spočíva v skutočnosti, že dlžník nemusí byť v niektorých prípadoch schopný splatiť svoju pôžičku. Rôzne typy dlhopisov sú spojené s rôznym typom rizika. Ďalšou nevýhodou dlhopisov je pomerne nízka návratnosť a fakt, že vo veľkom závisia od aktuálnych úrokových sadzieb.

Vlády krajín ako sú napríklad Spojené štáty amerických, môžu poskytovať dlhopisy s nižšími výnosmi, no rovnako aj s nižším rizikom ohľadom ich nevyplatenia.

Dlhopisy vydané spoločnosťami ako je Netflix, Apple, Amazon alebo Facebook sa zasa spájajú s vyšším rizikom. Korporátne dlhopisy zasa zvyknú investorom poskytovať vyššie výnosy.

Investovanie do nehnuteľností

Poznáme dva hlavné spôsoby ako investovať do nehnuteľností, a to buď priamou kúpou fyzickej nehnuteľnosti, alebo investovaním do realitných investičných trustov (REIT).

Realitné investičné trusty

V mnohom podobajú podielovým a indexovým fondov. Tieto trusty ponúkajú investorom možnosť investovať do portfólia tvoreného investičnými realitami. Ide o spôsob, ako jednoducho diverzifikovať svoje vlastné investičné portfólio a vlastniť podiel vo viacerých investičných nehnuteľnostiach.

Pre mnohých investorov je tento spôsob oveľa výhodnejší a atraktívnejší, ako nákup fyzickej nehnuteľnosti.

Výhodou realitných investičných trustov je skutočnosť, že sa o nehnuteľnosti nemusíte vôbec starať. To vám dáva oveľa viac času venovať sa iným veciam a ušetrí vám to veľa stresu. Realitné investičné trusty sú zo zákona povinné vyplácať pomerne vysoké percento zo svojich výnosov vo forme dividend. Hodnota vyplácaných dividend je zvyčajne oveľa vyššia ako v prípade akcií.

Pre investorov, ktorí chcú investovať na realitnom trhu, no nechcú na seba prevziať všetku zodpovednosť, ktorá vyplýva z vlastníctva nehnuteľnosti, sú realitné investičné trusty tou správnou cestou.

Realitné investičné trusty sú akýmsi kompromisom medzi investovaním do akcií a investovaním do nehnuteľností. Realitné investičné spoločnosti ponúkajúce realitné investičné trusty získavajú kapitál predajom akcií. Tento finančný kapitál následne používajú na nákup fyzických nehnuteľností. Podiel na zisku spoločnosti sa investorom vypláca vo forme dividend.

Veľkou výhodou realitných investičných trustov je skutočnosť, že vyplácajú o niečo vyššie dividendy, ako je pre akcie bežné. Ide taktiež o pasívny spôsob ako vlastniť nehnuteľnosti. Na rozdiel od bežných fyzických nehnuteľností sú realitné investičné trusty oveľa viac likvidné.

Ich nevýhodou je skutočnosť, že výnosy ani zďaleka nedosahujú takú hodnotu ako výnosy vyplývajúce z fyzického vlastnenia nehnuteľnosti. Investori okrem toho nie sú žiadnym spôsobom chránení pred poklesom cien akcií. A v neposlednom rade, pri investovaní do realitných investičných trustov neexistuje možnosť využitia pákového efektu.

Nákup fyzickej nehnuteľnosti

Kúpa skutočnej fyzickej nehnuteľnosti je taktiež dobrým spôsobom, ako budovať svoj majetok

Väčšina vlastníkov nehnuteľností zvyšuje hodnotu svojho majetku jednoducho tým, že vlastní nehnuteľnosť, v ktorej žije. Hodnota nehnuteľností vo všeobecnosti s časom rastie. Mnohí sa však rozhodnú kúpiť nehnuteľnosť, ktorú budú využívať ako zdroj stabilného príjmu. Niektorí investori dokonca kúpia staršiu alebo nezaopatrenú nehnuteľnosť, zrenovujú ju a následne predajú so značným ziskom.

S nehnuteľnosťami sa však bohužiaľ spájajú aj mnohé ďalšie špecifické výdavky. Ide napríklad o daň z nehnuteľnosti, poistenie nehnuteľnosti alebo aj výdavky určené na údržbu nehnuteľnosti. Tieto ďalšie výdavky sú dôvodom, prečo niektorí investori pokladajú nákup stavebného pozemku, na ktorom nestojí nehnuteľnosť za pomerne riskantný krok.

Niektorí investori dokonca aj prenajímajú nehnuteľnosť, pričom nájom stanovia na takú výšku, aby pokryl všetky výdavky spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. Ak sa vám však viac pozdáva kúpa schátranej nehnuteľnosti, ktorú zrenovujete a následne predáte, uistite sa, že ste ju kúpili za dostatočne výhodnú cenu. Predajná cena, by vám mala stačiť na pokrytie prevádzkových nákladov, nákladov spojených s renováciou a predajom.

Asi najväčšou výhodou investovania do tohto aktíva sú rôzne daňové úľavy. Ďalšou výhodou je pomerne nízka volatilita realitného trhu. Obchody na realitnom trhu taktiež neprebiehajú tak rýchlo ako na iných trhoch, čo dáva investorom viac priestoru opustiť trh v čase jeho poklesu.

Poistenie domácnosti chráni investorov pred úplnou stratou. Investovanie do nehnuteľností, či už vo forme kúpy fyzickej nehnuteľnosti alebo investovaním do realitných investičných trustov, poskytuje investorov dlhodobý a pomerne stabilný príjem.

Niektorí investori považujú nízku likviditu realitného trhu za pozitívum, zatiaľ čo iní za negatívum. Pravdou je, že obchody tu neprebiehajú tak rýchlo ako na iných trhoch, čo môže mnoho investorov znepokojovať. Ďalšou veľkou nevýhodou investovania do realít sú pomerne vysoké transakčné a iné náklady.

Investovanie do zlata

Zlato je tým aktívom, ku ktorému sa obracajú ľudia z celého sveta v časoch neistoty. Je pravda, že zlato si v priebehu mnohých rokov dokázalo uchovať stabilnú hodnotu a práve vďaka tomu, ho môžeme považovať za aktívum, ktoré zabezpečí naše investičné portfólio proti inflácii.

Ak hodnota amerického dolára, alebo hocakej inej meny klesne, cena zlata zvyčajne stúpne, alebo zostane na rovnakej úrovni.

Pár slov na záver

Návratnosť jednotlivých investičných možností sa líši podľa rizika, ktoré je s nimi spojené. Vysoké výnosy môžete dosiahnuť investovaním do nehnuteľností alebo na akciovom trhu. Pri investovaní do nehnuteľností je potrebné skontrolovať všetky faktory, ktoré viete ovplyvniť. Nájdite si spoľahlivého nájomcu, nájom stanovte tak, aby ste vedeli pokryť všetky výdaje spojené s nehnuteľnosťou a niečo na tom aj zarobili, a podobne.

V prípade, že by ste mali záujem prebrať možnosti ohľadom investovania do jednotlivých, vyššie spomínaných možností, neváhajte nás kontaktovať a naši špecialisti vám budú k dispozícií.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.