Ako bezpečne investovať, ale s nízkym výnosom?

HABERL
15. októbra 2019

Keď sa rozhodnete svoje ťažko zarobené peniaze investovať po prvýkrát, je veľmi lákavé vybrať si investičné nástroje, ktoré vám ponúkajú “vysokú mieru návratnosti” v krátkom časovom horizonte. Bohužiaľ, pravdepodobnosť dosiahnutia vysokých výnosov je o veľa nižšia ako pravdepodobnosť, že o vaše finančné prostriedky prídete. Ak ste mladí, máte pred sebou ešte veľa rokov počas, ktorých […]

Keď sa rozhodnete svoje ťažko zarobené peniaze investovať po prvýkrát, je veľmi lákavé vybrať si investičné nástroje, ktoré vám ponúkajú “vysokú mieru návratnosti” v krátkom časovom horizonte. Bohužiaľ, pravdepodobnosť dosiahnutia vysokých výnosov je o veľa nižšia ako pravdepodobnosť, že o vaše finančné prostriedky prídete.

Ak ste mladí, máte pred sebou ešte veľa rokov počas, ktorých sa môžete vyrovnať s týmito stratami, no čím ste starší, tým dôležitejšie je udržiavať vaše peniaze v bezpečí, a vykonať investičné rozhodnutia, ktoré vám zaručia síce pomalý, no spoľahlivý (ale nízky) výnos. Investície prezentované v tomto článku vám neprinesú závratné výnosy, no udržia vaše finančné prostriedky v bezpečí.

1) Bankové sporiace účty

Na sporiace účty ukladáte peniaze, ku ktorým nepotrebujete okamžitý prístup. Ak ich porovnáme s bežnými bankovými účtami, sporiace účty ponúkajú vyššie úroky. Sporiaci účet si môžete otvoriť na pobočke banky, online alebo cez telefón. Minimálny počiatočný vklad je zväčša veľmi nízky a banky vám dovolia otvoriť si viacero sporiacich účtov. Môžete mať napríklad samostatný účet pre všetky vaše deti.

Aké sú výhody sporiacich účtov?

Hlavnou výhodou sporiacich účtov je to, že sú vaše peniaze uložené na bezpečnom mieste. Všetky sporiace účty sú na Slovensku kryté Fondom ochrany vkladov, ktorý poistí vklady na jednom účte až do výšky 100 000 eur. Ak banka vyhlási bankrot, alebo vám nebude môcť vyplatiť vaše peniaze z hocijakého iného dôvodu, tento úrad sa postará, aby ste svoje peniaze získali späť.

Sporiace účty vám taktiež poskytujú flexibilitu a rýchly prístup k vašim peniazom. Môžete na ne vkladať menšie, či väčšie čiastky, a vyberať ľubovoľné obnosy peňazí podľa potreby. Bankové sporiace účty sú ideálne na odloženie si núdzových finančných prostriedkov, ktoré možno budete potrebovať v prípade nepredvídateľných životných udalostí, ako je strata práce alebo dlhodobá choroba.

Aké sú nevýhody sporiacich účtov?

Ak ste niekedy počuli, že “bez risku, nie je zisk”, potom rozumiete, že pri minimálnom riziku straty vašich finančných prostriedkov, nadobudnete aj minimálne výnosy z tejto investície. Úrokové miery pre sporiace účty sú zväčša nižšie ako je miera inflácie. Existujú však banky, ktoré ponúkajú sporiace účty s vysokým výnosom. Ak si plánujete založiť sporiaci účet, mali by ste uvažovať nad účtom v internetovej banke. Internetové banky ponúkajú rovnakú úroveň zabezpečenia vašich peňazí, no na druhej strane vám ponúkajú oveľa vyššie úrokové sadzby.

2) Vkladové certifikáty

Vkladové certifikáty (CD) sú jedným z najbezpečnejších investičných nástrojov. Ak chcete investovať s čo najnižším rizikom, no zároveň aj nízkym výnosom, môžu byť vkladové certifikáty tou správnou voľbou pre vás. Minimálna investícia do vkladových certifikátov sa zvyčajne pohybuje okolo 1000 eur a vyššie. Niektoré banky môžu vyžadovať nižšiu vstupnú investíciu a niektoré môžu zase požadovať aj 25 000 eur.

Aké sú výhody vkladových certifikátov?

Rovnako ako pri sporiacich účtoch, sú vklady do 100 000 eur na emitenta kryté Fondom ochrany vkladov. Najväčší rozdiel v porovnaní so sporiacimi účtami je ten, že vkladové certifikáty zväčša ponúkajú vyššie úrokové sadzby. Vyššie úroky slúžia ako kompenzácia za to, že si banka ponecháva vaše financie až do dátumu splatnosti vkladového certifikátu, kedy vám vráti vaše peniaze, plus úroky.

Aké sú nevýhody vkladových certifikátov?

Ak investujete všetky vaše peniaze do jedného dlhodobého vkladového certifikátu a stane sa, že ich budete súrne potrebovať, nebude to pre vás veľmi výhodné. Ak budete musieť predať vkladový certifikát pred jeho splatnosťou, môžete za neho dostať menej peňazí ako ste do neho vložili. Preto je vždy dobré dopredu si naplánovať a zosúladiť dátum splatnosti vkladového certifikátu s dátumami, kedy je možné, že budete určitý objem hotovosti potrebovať.

Napríklad, ak platíte dane v apríli a chodíte na dovolenky v decembri, je dobré investovať do vkladových certifikátov, ktorých dátum splatnosti sa bude pohybovať okolo týchto dátumov.

Pred zakúpením si určite všímajte, akékoľvek zvláštnosti ohľadom vkladových certifikátov. Niektoré vkladové certifikáty môžu byť “vypovedateľné”, čo znamená, že môžu byť vyplatené dopredu. V prípade, že úrokové sadzby klesnú je výhodné pre banky tieto vkladové certifikáty vypovedať a vyplatiť ich predčasne.

3) Podielové fondy peňažného trhu

Podielové fondy peňažného trhu sú populárnym nástrojom používaným na správu hotovosti, a hoci nie sú tak bezpečné ako sporiace účty alebo vkladové certifikáty, stále sa považujú za bezpečný spôsob, ako investovať svoje finančné prostriedky.

Podobné: Čo je lepšia investícia: Nehnuteľnosti alebo akcie

Aké sú výhody podielových fondov?

Hlavným benefitom fondov peňažného trhu je aktívna správa pomerne krátkodobých investícií. Spoločnosti zamestnávajú profesionálnych výskumných pracovníkov, analytikov a obchodníkov, ktorí majú na starosti správu finančných prostriedkov viacerých investorov. Treba mať ale na pamäti, že aj keď títo zamestnanci robia čo môžu, stále ide o veľmi nízku návratnosť investícií. Vďaka krátkodobej povahe fondov, je možné do nich vstúpiť aj ich opustiť hocikedy sa vám zachce.

Niektoré fondy peňažného trhu však požadujú vyššie minimálne vklady alebo majú obmedzenú likviditu. To fondom umožňuje využívať finančné prostriedky investorov konzistentnejšie a preto ponúkajú fondy s vyššími vstupnými minimami alebo obmedzenou likviditou aj vyššie výnosy.

Aké sú nevýhody podielových fondov finančných trhov?

Spoločným problémom všetkých bezpečných investícií je neschopnosť konkurovať dlhodobej miere inflácie. Fondy peňažného trhu sa snažia udržiavať stabilnú hodnotu 1 euro na akciu, no nie vždy sa im to darí.

Keď sú úrokové sadzby nízke, je pre fond peňažného trhu ťažšie dosiahnuť vyšší zisk. Je to hlavne kvôli nákladom na prevádzku a správu tohto fondu. V Spojených štátoch amerických nedávno nastali situácie, kedy boli výnosy týchto fondov 0,01% a niektorým fondom sa dokonca stalo to, že hodnota jednej akcie klesla pod 1 americký dolár, čo postihlo najmä investorov.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, hlavnou nevýhodou fondov peňažného trhu je, že vaše peniaze nie sú kryté vládou ani Fondom na ochranu vkladov. Napríklad v USA, namiesto toho sú financie do výšky 250 000 amerických dolárov kryté neziskovou spoločnosťou Securities Investor Corporation (SIPC). Toto krytie sa líši od krytia Federálnym úradom pre poistenie vkladov, pretože kryje vaše peniaze iba v prípade, ak sprostredkovateľská spoločnosť zanikne, ale nepoisťuje vaše investície proti stratám na trhu.

4) Fixné anuity

Fixná anuita je druh zmluvy s poisťovňou. Vy necháte poisťovňu spravovať vaše peniaze a za to vám budú vyplácať pravidelné splátky. Anuity nezvyknú byť likvidné, čo znamená, že prístup k vašim finančným prostriedkom, nie je taký jednoduchý ako je to pri sporiacich účtoch alebo podielových fondoch.

Aké sú výhody fixných anuít?

Investori, ktorí investujú do fixných anuít majú pevne stanovený ročný zisk. Vždy vedia, koľko a kedy dostanú. Môže sa vám zdať, že je to vlastne to isté ako vkladové certifikáty, no nie je to tak. Úroková sadzba môže byť vyššia ako úroková sadzba vkladových certifikátov, závisí to však od financií poisťovne, ktorá anuitu vydáva.

Vzhľadom na to, že sú poisťovne regulované zákonmi, štát im v prípade bankrotu poskytne pomoc, aby uspokojil nároky poškodených strán a to v rámci zákonných limitov.

Aké sú nevýhody fixných anuít?

Pri anuitách sa rovnako ako aj pri iných bezpečných investíciách môžete obávať toho, že vaše zisky sa nevyrovnajú inflácii. Je dobré mať bezpečný a zaručený výnos z vašich investícií, no nezabúdajte, že za včasné vybratie peňazí z anuity môže byť pokutovaný, resp. budete musieť zaplatiť dane. Okrem toho, anuitné investície zvyčajne ponúkajú poisťovne, takže tu existuje riziko, že poisťovne vyhlásia bankrot a nikdy nevyplatia svoje poistné zmluvy.

Niektorí finanční poradcovia vám môžu odporučiť, aby ste investovali do bezpečných investícií, ktoré sa obchodujú na investičnom trhu a nie na poistnom trhu, nakoľko poplatky spojené so správou anuít môžu byť vyššie ako pri iných typoch investícií.

Zdroj: www.reuters.com, www.wsj.com/

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.