Ako investovať do ETF fondov?

HABERL
30. marca 2021

Ak si investor vyberá fondy obchodované na burze – ETF, je potrebné vedieť akým úskaliam môže čeliť.

ETF fondy

ETF fondy sú zoskupením akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, ktoré sa každým dňom predávajú a kupujú v rámci celosvetových trhov. Ak si ich vyberáte, v podstate investujete do všetkých finančných nástrojov, ktoré má daný fond v správe.

Čo sú ETF?

ETF je typ cenného papiera, ktorý sleduje index, sektor, komoditu alebo iný druh aktíva. Fondy obchodované na burze (ETF) môžu byť štrukturované tak, aby sledovali v podstate čokoľvek. Tieto fondy je možné predávať a kupovať na burzách cenných papierov rovnako ako bežné akcie.

Môže ísť napríklad o cenu jednotlivej komodity, konkrétny typ aktíva alebo veľkú a rozmanitú zbierku cenných papierov. ETF môžu byť dokonca štrukturované tak, aby sledovali konkrétne investičné stratégie. Jedným z najznámejších fondov obchodovaných na burze je fond SPDR S&P 500 ETF, ktorý sleduje akciový index S&P 500.

Názov týchto fondov sa odvíja od skutočnosti, že sa s nimi obchoduje na akciových burzách. Cena fondov sa mení počas celého obchodného dňa, počas ktorého sa s akciami fondov obchoduje.

Toto je jedna z charakteristík, ktorou sa výrazne odlišujú od podielových fondov, s ktorými sa na burze počas celého dňa neobchoduje, ale iba raz za deň, po skončení obchodného dňa. ETF majú tendenciu byť nákladovo efektívnejšie a likvidnejšie ako podielové fondy.

Poplatky pri investovaní do ETF

Vo všeobecnosti sa spájajú s nižšími nákladmi pre investora. Ak by sa snažil všetky aktíva držané v portfóliu fondu kupovať samostatne, vyšlo by ho to oveľa drahšie.

Investorom stačí vykonať iba jednu transakciu na to, aby podiel vo fonde kúpili alebo predali, čo vedie k menšiemu počtu provízií pre sprostredkovateľov, ktorí si zvyčajne účtujú poplatky za každú transakciu.

Niektorí sprostredkovatelia si dokonca neúčtujú žiadne poplatky za obchodovanie s určitými typmi nízko-nákladových fondov obchodovaných na burze.

Ich nákladový koeficient predstavuje náklady na prevádzku a správu fondov. ETF sa zvyčajne spájajú s nízkymi nákladmi, pretože väčšina z nich jednoducho sleduje konkrétny index. Nie všetky fondy obchodované na burze sú však spravované pasívne.

Výhody investovania do ETF

  • Jednoduchý prístup k veľkému počtu rôznych akcií z rôznych priemyselných odvetví.
  • Nízky nákladový koeficient a menej provízií pre sprostredkovateľskú spoločnosť
  • Riadenie rizika prostredníctvom širšej diverzifikácie
  • Existencia fondov obchodovaných na burze, ktoré sa zameriavajú na konkrétne priemyselné odvetvia
  • ETF patria medzi veľmi transparentné investičné nástroje, nakoľko svoje podiely zverejňujú každý deň

Nevýhody investovania do ETF

  • Aktívne spravované ETF sa spájajú s vyššími poplatkami
  • ETF, ktoré sa zameriavajú iba na jedno priemyselné odvetvie nie sú dostatočne diverzifikované.
  • Nedostatok likvidity niektorých fondov bráni obchodom

Pred investovaním do ETF je potrebné vybrať z možností

Sprostredkovatelia ETF fondov svojim klientom zvyčajne ponúkajú rôzne návody ako správne identifikovať fond, ktorý je pre nich najvhodnejší na základe jeho veľkosti, triedy aktív, do ktorých investuje, štýlu spravovania, sledovaného indexu, rizika a mnohých ďalších charakteristík.

Hlavné skupiny

  • Pasívne riadené ETF
  • Aktívne riadené ETF

Pasívne fondy držia rovnaké aktíva ako sledovaný index. Ich cieľom je dosiahnuť rovnakú výkonnosť akú dosahuje referenčný index. Tento druh fondov najčastejšie sleduje americký akciový index S&P 500.

Na druhej strane, aktívni správcovia ETF dôsledne vyberajú jednotlivé investície a snažia sa prekonať výkonnosť referenčnej hodnoty, aký môže byť aj spomínaný akciový index S&P 500. Aktívne spravované fondy sú vo všeobecnosti nákladnejšie.

Je dôležité, aby investori dopredu vedeli, akým spôsobom je fond spravovaný, nakoľko má pomer výdavkov spojených s investovaním priamy dopad na ich mieru návratnosti.

ETF podľa zamerania

Okrem toho poznáme aj ETF so zameraním na jednotlivé sektory, ktoré investorom ponúkajú expozíciu voči konkrétnym priemyselným odvetviam, ako sú napríklad technológie, bankový sektor alebo verejné služby.

Komoditné ETF zasa investujú iba do komodít, ako je napríklad ropa alebo zlato.

Zahraničné ETF sa zameriavajú na investovanie do projektov v rôznych ekonomických blokoch, ako je napríklad Európska únia, alebo v regiónov ako Ázia. Niektoré z týchto fondov investujú iba na trhoch konkrétnych krajín.

Fondy obchodované na burze môžu taktiež investovať podľa rôznych preferencií. Existujú fondy, ktoré investujú iba do spoločností s vysokou trhovou kapitalizáciou alebo napríklad do spoločností vyplácajúcich vysoké dividendy. Investori, ktorí investovali do fondov obchodovaných na burze totižto majú nárok na časť ziskov, medzi ktoré patria dividendy alebo vyplatené výnosy.

Iné typy fondov ETF držia len jeden druh finančného aktíva. Môže ísť napríklad o fondy investujúce do vysoko rizikových dlhopisov. Ďalšie sa špecializujú na neobvyklé a špecifické triedy aktív, ako sú napríklad komerčné nehnuteľnosti alebo konkrétna zahraničná mena.

Na začiatku roka sme dokonca pre našich klientov pripravili článok, kde sme poukázali na 9 konkrétnych ETF fondov roka 2021.

Ako investovať do ETF fondov?

Pri výbere konkrétneho ETF si porovnajte čo najviac dostupných informácií, ako je napríklad hodnotenie odborníkmi, výdavky spojené s investovaním do daného fondu, ako aj historická výkonnosť. Ak s investovaním do ETF fondov ešte len začínate, hľadajte fondy ktoré boli vysoko hodnotené osvedčenými agentúrami, ako je napríklad Morningstar a Factset.

Určité ETF sú vhodné iba pre skúsených a sofistikovaných investorov, ktorí rozumejú rizikám, s ktorými sa dané fondy spájajú. Uveďme si príklad. ETF, ktoré využívajú pákový efekt, zvyšujú svoje potencionálne zisky ale aj straty. Fond 2x S&P 500 je navrhnutý tak, aby každý deň zdvojnásobil návratnosť indexu S&P 500. Inverzné ETF fondy zase sledujú konkrétny index, pričom investori profitujú z poklesu daného indexu.

Ak sa rozhodnete investovať do ETF, budete potrebovať účet v investičnej sprostredkovateľskej spoločnosti. U nás v HABERL nájdete prehľadné webové stránky, na ktorých nájdete všetky potrebné informácie. Po založení účtu, získate prístup k širokej ponuke investičných produktov.

Predtým ako skutočne investujete do ETF, bude potrebné, aby ste si vytvorili svoj investičný plán s ktorým vám radi pomôžeme. Ten bude tvorený tým, najmä koľko peňazí chcete investovať, ako chcete alokovať svoje finančné zdroje, aká je vaša miera tolerancie rizika a aký je váš investičný časový horizont.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.