Ako investovať do komodít?

HABERL
11. júna 2020

Investičný svet je plný nespočetných možností ako investovať. Patria medzi na napríklad akcie, dlhopisy, fondy obchodované na burze (ETF) a ďalšie.

Ako investovať do komodít

Investičný svet je plný nespočetných možností ako investovať. Patria medzi na napríklad akcie, dlhopisy, fondy obchodované na burze (ETF) a ďalšie. Komodity sa môžu javiť iba ako ďalšia investičná možnosť, no v skutočnosti poskytujú investorom jedinečný spôsob, ako investovať svoje finančné prostriedky na trhu. Otázky týkajúce sa investovania s komoditami, môžete adresovať aj v na nás.

Čo sú komodity?

Vo všeobecnosti sú komodity aspoň do istej miery prírodným produktom. Väčšina komodít však musí byť z istej časti spracovaná človekom, napríklad ťažbou, pestovaním, vŕtaním alebo stavaním. Až po takejto interakcii s človekom sa môžu tieto produkty obchodovať na verejných alebo súkromných trhoch.

Prinášame vám zoznam niekoľkých komodít, do ktorých môžete investovať: poľnohospodárske zdroje ako napríklad pšenica, jačmeň, kukurica, ovos, sójové bôby. Mäkké komodity ako napríklad cukor, káva, bavlna alebo kakao. Obnoviteľné zdroje energie vrátane solárnej, veternej, vodnej energie, etanolu a geotermálnej energie. Medzi neobnoviteľné zdroje energie sa radí ropa, zemný plyn, jadrová energia, uhlie a propán. Medzi hospodárske zvieratá patrí hovädzí dobytok, živý bravčový dobytok, ošípané. K drahým kovom zasa patrí zlato, striebro, platina a paládium. A medzi priemyselné kovy zaraďujeme oceľ, meď, hliník a železo.

Vo všeobecnosti trh zaobchádza so všetkými komoditami podobne, to znamená, že zlato je zlato bez ohľadu na to, aká spoločnosť ho vyťažila a dobytok je dobytok, bez ohľadu na to, z akej farmy pochádza.

Podobné: Aktíva, ktoré zabezpečia vaše portfólio proti inflácii

Zamyslite sa nad tým. Keď idete do obchodu kontrolujete odkiaľ pochádza všetko ovocie a zelenina, ktorú nakupujete? Keď tankujete na čerpacej stanici, pýtate sa pokladníka, v akej krajine bola vyťažená daná ropa? Pravdepodobne nie. Tento princíp robí z komodít investovateľné aktíva. Komodity sa predávajú v globálnom meradle a za všeobecne akceptovaných podmienok.

História komodít

Komodity boli pravdepodobne prvým obchodovaným tovarom v každej a jednej civilizácii, ktorá kedy existovala. Pravdou je, že historici majú dôkazy o obchodovaní s komoditami u Sumerov už v roku približne 4 500 p.n.l.. Toto obchodovanie nezhŕňalo iba míňanie peňazí na mäso, plodiny a iné, ale aj výmenu jednej komodity za druhú. Najsilnejšie civilizácie mali zvyčajne veľmi rozvinuté obchodné trhy a komodity tvorili základ všetkých obchodov.

Ako si však viete predstaviť, dnes sa s komoditami obchoduje úplne iným spôsobom ako 6 000 rokov dozadu. Spojené štáty americké začali s komoditami obchodovať moderným spôsobom v polovici 18. storočia. V tom čase bola založená Chicagská obchodná komora (CBOT). V roku 2007 došlo k zlúčeniu Chicagskej obchodnej komory a Chicagskej obchodnej burzy (CME) a vznikla spoločnosť CME Group Inc.. V Spojených štátoch amerických však bolo samozrejme otvorených oveľa viac komoditných búrz a trhov, a to vrátane v mestách ako New York City, San Francisco, St. Louis a Kansas City.

Tesne po svojom založení obchodovala Chicagská obchodná komora výlučne s kukuricou, pšenicou a inými poľnohospodárskymi komoditami. V súčasnosti však zväčšila svoje obzory a ponúka množstvo investičných možností.

Spôsoby ako investovať do komodít

Existuje viacero spôsobov ako môžete investovať do komodít. Komodity môžete nakupovať prostredníctvom futures kontraktov alebo fondov obchodovaných na burze (ETF), alebo aj nepriamo využitím akcií alebo podielových fondov.

Komoditné fondy obchodované na burze sú v súčasnosti medzi investormi veľmi obľúbené, a to najmä vďaka svojej spoľahlivosti. Tieto investičné príležitosti sú vo svojej podstate diverzifikované, nakoľko sledujú výkonnosť jedného alebo viacerých komoditných indexov a nie výkon jednej komodity alebo spoločnosti. Veľkou škodou je však skutočnosť, že nie do všetkých komodít sa dá investovať prostredníctvom ETF.

Akcie sú jednoznačne jednoduchým spôsobom ako môžu jednotlivci investovať do komodít. Samozrejme, nejde o priamu cestu. Namiesto priamej investície do materiálov alebo produktov, investujete prostredníctvom akcií alebo podielových fondov do spoločností, ktoré sa pohybujú v priemysle spojenom s komoditami. Ak si myslíte, že investovanie do solárnej energie je cestou, ktorou by ste sa mali vybrať, tak sa rozhodne pozrite na nejakých výrobcov solárnych panelov.

Čo sa týka rozsiahlych investícií, tak najlepšou voľbou sú futures kontrakty. Tieto kontrakty umožňujú podnikom a inštitúciám predkúpiť alebo predpredať určité množstvo materiálu, čím sa zminimalizuje riziko spojené s obchodovaním na trhu s komoditami. Takýto spôsob investovania zvyčajne využívajú spoločnosti, ktoré potrebujú obrovské množstvo jednej konkrétnej komodity.

Najčastejšie k tomu dochádza v rámci leteckých spoločností, prepravných spoločností alebo iných firiem v dopravnom priemysle. Tieto subjekty potrebujú zdanlivo neobmedzené zásoby paliva, a preto využívajú futures kontrakty, prostredníctvom ktorých nakúpia palivo za vopred stanovenú cenu a vyhnú sa nárastom cien.

Každý začiatočník v investovaní s komoditami, alebo v investovaní všeobecne, by sa mal pred uskutočnením prvej investície porozprávať so svojím finančných poradcom, alebo odborníkmi. Našťastie pre vás, Národná asociácia futures kontraktov, ktorá reguluje komoditný priemysel, udeľuje poradcom certifikáciu poradcu pre obchodovanie s komoditami (CTA).

Komodity a komoditné akcie

Komodity samotné a akcie spoločností pracujúcich s komoditami nie vždy prinášajú rovnakú návratnosť investície. Môže sa stať, kedy jeden druh investície prekoná výkonnosť druhého typu investície. Odporúčame vám investovať oboma spôsobmi, čo prispeje k celkovej dlhodobej výkonnosti portfólia.

Výhody a nevýhody investovania do komodít

Ako všetky investičné možnosti, tak aj komodity sa spoliehajú na zákony trhovej ponuky a dopytu. A s týmito zákonmi sa samozrejme spájajú výhody aj nevýhody, nakoľko existuje obrovské množstvo vonkajších faktorov, ktoré vplývajú na cenu komodít. Nižšie vám ponúkame prehľad výhod a nevýhod jednotlivých spôsobov, ako investovať do komodít.

Akcie

Medzi výhody investovania do komodít, prostredníctvom akcií patrí pomerne vysoká likvidita týchto akcií. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že prieskum trhu v tejto oblasti je ľahko realizovateľný a to, že s akciami sa dá obchodovať využitím sprostredkovateľských účtov. Na druhej strane, musíte rátať s tým, že investujete do spoločností pracujúcich s komoditami a nie samotných komodít, s čím sa spája aj skutočnosť, že hoci sa komodite bude celkovo dariť dobre, vašej spoločnosti sa nemusí.

ETF alebo fondy obchodované na burze

Medzi najväčšiu výhodu investovania využitím fondov obchodovaných na burze (ETF) sa vo všeobecnosti považujú nízke poplatky. Okrem toho poskytujú indexy fondov obchodovaných na burze investorom dostatočnú ochranu pred stratou a taktiež nie je ťažké do týchto fondov investovať. Nevýhodou však je, že nie so všetkými komoditami sa obchoduje prostredníctvom fondov obchodovaných na burze a keď sa mimoriadne začne dariť niektorým druhom komodít, nemusí sa to na celkovej výkonnosti fondu vôbec prejaviť.

Futures kontrakty

Veľkou výhodou futures je skutočnosť, že ide o najpriamejší spôsob, ako investovať do komodít. Okrem toho ponúkajú potencionálne vysoké zisky a zo širšieho hľadiska sa im darí pomerne dobre. S vysokými ziskami sa však spája aj vysoké riziko straty. Ďalšou nevýhodou je fakt, že vo väčšine prípadov majú stanovenú minimálnu výšku investície.

Podobné: 7 nízko-nákladových ETF fondov investujúcich do zlata

Podielové fondy

S podielovými fondmi sa vo všeobecnosti spája dobrá diverzifikácia. Okrem toho, sú spravované investičnými poradcami a majú podobnú úroveň likvidity ako akcie. To, že sú spravované investičnými poradcami sa však odráža na skutočnosti, že budete musieť zaplatiť vyššie poplatky. Rovnako ako v prípade akcií, nejde o priamy spôsob investovania do komodít.

Na záver: Mali by ste investovať do komodít?

Na túto otázku neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Aby ste si ju mohli zodpovedať, budete musieť vykonať dôkladný prieskum trhu, na ktorom sa obchoduje s konkrétnou komoditou, o ktorú máte záujem. Až potom zistíte, či sa táto komodita hodí do vašich investičných plánov a pomôže vám priblížiť sa k svojmu cieľu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že začínajúci investori by sa mali jednoznačne držať fondov obchodovaných na burze (ETF) a podielových fondov, nakoľko im poskytnú istú mieru ochrany. Na druhej strane, skúsení investori sa vôbec nemusia obávať investovania do akcií alebo futures kontraktov.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.