Ako investovať do podielových fondov?

HABERL
5. októbra 2021

Či už ste skúsený alebo začínajúci investor, podielové fondy sú niečo, čo by ste vo svojom investičnom portfóliu rozhodne mali mať. Predtým ako do podielových fondov investujete, by ste však o nich mali niečo vedieť a hlavne poznať rôzne možnosti stratégií investovania.

Ako investovať do podielových fondov?

Čo sú podielové fondy a aké sú ich výhody a nevýhody?

Podielové fondy sú jednou z najobľúbenejších investičných možností dnešnej doby. V podstate ide o investičný nástroj, v ktorom sú zhromaždené investície od niekoľkých jednotlivcov a inštitucionálnych investorov. Všetci investori majú spoločné investičné ciele. Fond je zvyčajne spravovaný správcom, ktorý je finančným profesionálom.

Investovanie do podielových fondov je veľmi populárne, najmä kvôli mnohým výhodám, s ktorými sa spája.

V prvom rade, podielové fondy dosahujú veľmi vysokú likviditu, preto sa nemusíte obávať toho, že budete mať problémy s predajom svojho podielu v nich. Svoj podiel môžete predať vtedy, keď sa bude akciovému trhu dariť a tak na tom môžete slušne zarobiť.

Nakoľko správcovia podielových fondov rozkladajú investície do spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach alebo sektoroch, podielové fondy sú tak výborným nástrojom na rozšírenie diverzifikácie investičného portfólia. Ak sa jednému sektoru nedarí, nemusíte sa ničoho obávať. Zvyšné sektory to zvyčajne skvelo vykompenzujú.

Podielové fondy sú z hľadiska nákladov veľmi efektívne. V podstate si môžete pri rôznych fondoch skontrolovať pomer výdavkov a následne si vybrať ten, ktorý ho má najnižší.

S podielovými fondmi sa však spája aj niekoľko nevýhod. Asi najvýraznejšou z nich je skutočnosť, že plat správcu fondu a všetkých analytikov trhu musia zaplatiť investori. Celkové náklady za správu fondu sú jedným z prvých parametrov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere podielového fondu. Vyššie poplatky za správu však lepší výkon nezaručujú.

Na jednej strane vám diverzifikácia pomáha s minimalizovaním rizika, no na strane druhej môže výrazne oslabiť vaše zisky. Z tohto dôvodu, by ste nemali investovať naraz do viacerých podielových fondov.

Ako začať s investovaním do podielových fondov?

V prvom bode sa musíte rozhodnúť, či budete aktívnym alebo pasívnym investorom. Ide o pomerne jednoduchú voľbu: jedna možnosť stojí viac peňazí, tá druhá zas prináša lepšie výsledky.

Ďalej musíte uvažovať o svojom rozpočte. Najprv zistite, koľko stoja investičné fondy. Mnoho podielových fondov má veľmi nízke vstupné investície. Následne čo do fondu vložíte vstupnú investíciu, budete sa musieť rozhodnúť, ako dlho do neho budete investovať. Okrem požadovanej počiatočnej investície sa však musíte rozhodnúť, koľko peňazí chcete do daného fondu investovať celkovo.

Rozhodnite sa, kde budete podielové fondy nakupovať. Na investovanie do akcií potrebujete maklérsky účet, no pri investovaní do podielových fondov máte viac možností.

Môžete napríklad kupovať podiel vo fonde priamo od spoločnosti, ktorá ho vytvorila. Väčšina investorov sa však rozhodne nakupovať investičné fondy prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí im ponúkajú široký výber možností.

Bez ohľadu na to, aký typ fondu si vyberiete, musíte myslieť na ročné poplatky spojené so správou fondu a pomer nákladov, ktoré vám spoločnosti budú účtovať. Pomer nákladov fondu nie je vždy ľahké identifikovať vopred, ale vedzte, že poplatky môžu časom výrazne ovplyvniť celkovú návratnosť vašej investície.

Keď sa rozhodnete, do ktorých podielových fondov chcete investovať, nastane čas na to, aby ste začali rozmýšľať o tom, ako svoje investície budete spravovať. Myslite na to, že vaše portfólio by malo byť v plnom súlade s vašim plánom diverzifikácie. Následne sa spolu pozrime na jednotlivé investičné stratégie.

Konzervatívna investičná stratégia

Konzervatívna investičná stratégia uprednostňuje zachovanie kapitálu pred rastom, alebo výnosmi trhu. Pri tejto stratégii je zvyčajne viac ako polovica portfólia tvorená dlhovými cennými papiermi a peňažnými ekvivalentmi. Hlavným cieľom nie je prekonanie trhu, ale jednoducho porazenie inflácie a udržanie hodnoty peňazí investovaných do fondu.

Konzervatívne podielové portfólio Blue Bird je z väčšej časti tvorené ETF štátnymi dlhopismi a ETF korporátnymi dlhopismi spoločností s najvyšším ratingom. Jednu tretinu portfólia tvorí akciový fond.

Vyvážená investičná stratégia

Vyvážená investičná stratégia je tvorená kombináciou akcií a dlhopisov. Ide zvyčajne o nízko až stredne rizikové akcie alebo dlhopisy, ktoré nezažívajú veľkú fluktuáciu cien. Investorom, ktorí si vyberú túto stratégiu postačia priemerné výnosy, no nechcú zažívať výrazné poklesy akciového trhu.

Vyvážené portfólio Golden Way je tvorené fondmi obchodovanými na burze (ETF), ktoré majú nižšiu volatilitu ale prinášajú výnos, ktorý prekonáva infláciu. Toto portfólio je zamerané na investorov, ktorí túžia po kombinácii bezpečia, príjmu a mierneho zhodnotenia kapitálu.

Dynamická investičná stratégia

Aj v rámci dynamickej investičnej stratégie sa investuje do kombinácie akciových a dlhových nástrojov. Správcovia dynamických podielových fondov spravidla nakupujú menej cenných papierov, keď sú trhy na tom dobre, a viac, keď klesajú. Zvyčajne tieto fondy ponúkajú veľmi atraktívne výnosy. Čím sú však výnosy vyššie, tým vyššie môže byť aj riziko pre investorov.

Dynamické podielové fondy Pink Tulip dosiahli v roku 2020 simulovanú výkonnosť na úrovni 31,40%. Toto portfólio je tvorené piatimi rôznymi fondmi, ktoré boli starostlivo vyberané a posudzované, pričom každý z nich rovnakou váhou zastupuje určitý sektor trhu.

Pink Tulip

Ako si má klient vybrať z týchto stratégií a komu sa oplatí ktorá?

Pri výbere investičnej stratégie je potrebné poznať svoje finančné ciele, rozpočet a časový horizont investovania. Vďaka tomu dokážete určiť, koľko peňazí si potrebujete vyhradiť na investovanie a rovnako, aký je váš rizikový profil. Tolerancia rizika je asi najväčším faktorom, ktorý ovplyvňuje výber stratégie.

Konzervatívna investičná stratégia je vhodná najmä pre investorov, ktorí chcú uchovať kúpnu silu svojich peňazí a priveľmi ich nezaujíma nejaké zhodnocovanie majetku. V podstate sa nechcú vystaviť akémukoľvek riziku, len poraziť infláciu.

Vyvážená investičná stratégia je veľkým prínosom pre investorov s nízkou toleranciou rizika, ako sú napríklad starší jednotlivci. Tieto investície sú zamerané na investorov, ktorí túžia po kombinácii bezpečia, príjmu a skromného zhodnotenia kapitálu.

Dynamická investičná stratégia je zasa vhodná pre odvážnejších investorov, ktorí túžia po vyšších ziskoch v kratšom časovom období.

Záver

Investovanie do podielových fondov vám môže pripadať komplikované. Ide však o jeden z veľmi populárnych spôsobov investovania, ktorý by ste pri svojej investičnej ceste mali rozhodne poznať a pridať do svojho portfólia. Existuje mnoho druhov rôznych podielových fondov, takže je veľmi pravdepodobné, že takmer každý investor si príde na svoje.

zdroj: www.marketwatch.com, www.barrons.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.