Ako investovať v dobe klesajúcich úrokových sadzieb, spôsobených obavami z koronavírusu

HABERL
15. marca 2020

Kvôli obavám z ekonomického dopadu prepuknutia nákazy koronavírusom, dlhodobé úrokové sadzby v Spojených štátoch amerických klesli na také nízke hodnoty, ako sme ešte nezažili. Do toho môže Federálny rezervný systém v najbližších mesiacoch ešte viac znížiť krátkodobé úrokové sadzby. Čo by mali v takejto situácii robiť investori? Výnos 10-ročných amerických vládnych dlhopisov nedávno klesol po […]

Corona

Kvôli obavám z ekonomického dopadu prepuknutia nákazy koronavírusom, dlhodobé úrokové sadzby v Spojených štátoch amerických klesli na také nízke hodnoty, ako sme ešte nezažili. Do toho môže Federálny rezervný systém v najbližších mesiacoch ešte viac znížiť krátkodobé úrokové sadzby. Čo by mali v takejto situácii robiť investori?

Výnos 10-ročných amerických vládnych dlhopisov nedávno klesol po prvýkrát pod hodnotu 0,7%. Investori sa pokúšajú nájsť “bezpečnejšie” miesta, kam by vložili svoje peniaze a tak vo veľkom nakupujú dlhopisy, čím zvyšujú ich ceny, ktoré sa hýbu v opačnom smere ako výnosy, a spôsobujú tým pokles úrokových sadzieb. Investori varujú, že smrtiaci koronavírus môže priškrtiť zásobovacie reťazce a zdržať spotrebiteľov doma. Ak sa tak naozaj stane, dôjde k poklesu hospodárskeho rastu a zisku spoločností, čím sa očakávané zotavenie svetovej ekonomiky pozastaví.

Úroková sadzba pôžičiek môže klesnúť ešte nižšie. Federálny rezervný systém prekvapil trhy, keď 3. marca znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu. Futures kontrakty federálnych fondov používajú obchodníci ako stávky na ďalšie kroky centrálnej banky a podľa údajov zverejnených spoločnosťou CME Group pozorujeme, že obchodníci si sú takmer istí, že Federálny rezervný systém bude na zasadaní, ktoré sa uskutoční 17.-18. marca opäť znižovať úrokové sadzby. Obchodníci taktiež poukazujú na stávky pre ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, ku ktorému dôjde v apríli a v júni tohto roka.

Vo všeobecnosti platí, že nízke úrokové sadzby počas dobrého ekonomického obdobia sú pozitívnou správou pre akcie. Prečo? Pretože znižujú náklady na pôžičky, zvyšujú úroveň rizika ktoré sú investori ochotní prijať, taktiež posilňujú ekonomickú aktivitu a zvyšujú objem pôžičiek. No v časoch keď Federálny rezervný systém znižuje úrokové sadzby, aby bojoval so spomalením hospodárskej činnosti môžu klesajúce úrokové sadzby predznamenať blížiace sa problémy. A nakoľko koronavírus narušuje výrobné dodávateľské reťazce, obmedzuje spotrebiteľskú aktivitu, znižuje míňanie v oblastiach postihnutých vírusov, súčasné nižšie úrokové sadzby tak predstavujú chúlostivý problém.

Podobné: Ekonomické následky koronavírusu

Investori musia zvážiť, či bude akékoľvek spomalenie ekonomicky súvisiace s epidémiou pretrvávať aj po tom, čo bude obmedzené šírenie koronavírusu. Ak bude dosah epidémie na ekonomiku obmedzený, môžu byť zákazníci a cestujúci povzbudení k tomu, aby sa vrátili k svojim bežným zvyklostiam, čím by zvyšujúci sa dopyt spotrebiteľov mohol napomôcť k oživeniu ekonomiky.

Ponúkame vám niekoľko spôsobov, ako môžete posilniť svoje portfólio vo svete s klesajúcimi úrokovými sadzbami, so zameraním na to, ako zvládnuť veľké narušenia trhu spôsobené napríklad koronavírusom.

Zachovať kapitál

Hoci klesajúce výnosy z amerických 10-ročných vládnych dlhopisov znamenajú, že cena týchto dlhopisov je momentálne vyššia a vám vyplácané úroky sú nižšie, investovanie do amerických vládnych dlhopisov vám do značnej miery zaručuje, že vám bude vyplatená istina alebo počiatočná investícia.

A americké vládne dlhopisy, ktoré sa považujú za základné aktíva v portfóliách, sú menej volatilné, menej rizikové a menej náchylné na vysoké straty ako rôzne rizikovejšie aktíva, medzi ktoré patria napríklad akcie alebo podnikové dlhopisy s nižším zhodnotením, ktoré zároveň generujú vyššie výnosy. Napríklad, americký akciový trh z rekordných hodnôt, ktoré zaznamenal 19. februára o viac ako 20%.

Bill Merz, vedúci aktív s pevným príjmov v rámci banky U.S. Bank Wealth Management, poznamenal: “V prípade fixných príjmov je hlavnou úlohou základných dlhopisov najmä diverzifikácia portfóliá,” … “Dlhopisy s vyššou výnosnosťou môžeme začať hľadať až po tom, čo sa uistíme, že záťaž na portfóliá je primeraná.” Investori, ktorí hľadajú vyššie výnosy si samozrejme, môžu nakúpiť vysoko výnosné podnikové dlhopisy (alebo podradné obligácie), “no na tie sa vzťahuje aj vyššia úroveň rizika” a to najmä v časoch, keď je výška podnikového dlhu vysoká,“ … “Čo sa týka podnikového dlhu, naša banka má súčasnosti investičný rating na úrovni „neutrálne“.”

Nakúp kvalitných akcií vyplácajúcich dividendy

Investori by nemali chcieť vykonať iba jednoduchý nakúp akcií spoločností s najvyšším výnosom, pretože tieto spoločnosti môžu v ťažkých časoch finančne zoslabnúť a znížiť výšku vyplácaných dividend. To, čo by mali chcieť, sú vysoko kvalitné akcie spoločností, ktoré nielen, že majú dostatok hotovosti a budúci hotovostný tak dostatočne silný na to, aby prekonali hospodársku búrku, no taktiež každoročne zvyšujú výšku vyplácaných dividend.

Jay Sommariva, ktorý je viceprezidentom a riaditeľom oddelenia fixného príjmu v spoločnosti Fort Pitt Capital Group, uviedol: “Nájdenie takých platcov dividend, ktorí historicky neznižovali výšku dividend, je dobrý začiatok.” Taktiež však dodáva, že aj v prípade takýchto spoločností dochádza v prípade náročných situácií na trhu k veľkým poklesom cien, ako je napríklad predaj aktív spôsobený panikou zapríčinenou vypuknutím koronavírusu.

Podľa spoločnosti S&P Dow Jones Indices, až 64 spoločností tvoriacich index S&P 500 zvýšilo výšku dividend vyplácaných akcionárom po dobu najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Medzi túto “dividendovú aristokraciu” patria spoločnosti tvoriace priemyselný index Dow Jones, ako napríklad 3M, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble a spoločnosť Walmart.

Matt Burdett, manažér spoločnosti Thornburg Investment Income Builder, poznamenal: “Zatiaľ čo technologické spoločnosti sú nováčikom vo svete vyplácania dividend, na trhu nájdeme aj také, ktoré ponúkajú investorom vysoké výnosy bez rizika, u ktorých by sa výška vyplácaných dividend mala v najbližšom období znížiť.“ Ako príklad uviedol spoločnosť Broadcom, ktorá sa zaoberá polovodičmi a softvérom pre infraštruktúru. Burdett uviedol: “Akcie spoločnosti Broadcom sa momentálne predávajú so zľavou, no sú prepojené so sekulárnym rastom väčšieho množstva dát a komunikácií, ktoré jej hotovostný tok navyšujú.”

Kúpa spoločností, ktoré môžu po prekonaní koronavírusu zažiť návrat

Investori by mali taktiež zvážiť kúpu spoločností, ktorých hodnota klesla kvôli predaju akcií spôsobeného koronavírusom. Situácia môže pripadať desivá, nakoľko akcie spoločností podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu zaznamenali obrovský pokles, no investori by mali byť otvorení nákupu dlhopisov spoločností zasiahnutých koronavírusom, ako sú napríklad dlhopisy spoločnosti Royal Carribean alebo dlhopisy niektorých leteckých spoločností (a)… iných spoločností energetického sektoru. Dokonca, by investori mohli zvážiť nákup akcií spoločnosti Apple, ktorá vykazuje istý pokles spôsobený koronavírusom.

Ďalším odvetvím, nad ktorým treba pouvažovať je energetický sektor. Burdett zo spoločnosti Thornburg oznámil: “Veľké americké ropné spoločnosti, ako sú napríklad spoločnosti Chevron a Exxon Mobil, ponúkajú takmer rekordné výnosy s finančnými profilmi, ktoré sa v priebehu rokov stále zlepšujú,” … “Akonáhle sa trhy spamätajú z poklesov spôsobených vypuknutím koronavírusu, investori budú môcť vidieť vysoké výnosy, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú.” Medzi ďalšie technologické spoločnosti vyplácajúce vyššie dividendy ako 10-ročné vládne dlhopisy USA patria spoločnosti Apple, Microsoft, Intel, Cisco Systems a Qualcomm.

Nákup aktív, ktoré sú menej prepojené s ekonomikou

Ďalším spôsobom, ako investori môžu využiť klesajúce úrokové sadzby je investovať do aktív, ktorých úspech nie je úzko spojený s ekonomikou. Poisťovatelia alebo pripoisťovatelia, ktorí poskytujú poistné zmluvy iným poisťovateľom sú podľa Merza z U.S. Bank Wealth Management, skvelým príkladom. Ďalej poznamenal: “Pripoistenie je jednou z oblastí, ktorá môže byť príťažlivá a môže generovať relatívny výnos,” … “Výnosy v tejto oblasti viac korelujú so zákonitosťami počasia ako s hospodárskym cyklom, čím poskytujú postačujúcu diverzifikáciu portfólia.”

Podobné: Rozdielne názory investorov Ray Dalia a Warrena Buffetta na hotovosť

Ako svoje portfólia zabezpečujú bohatí investori

TIGER 21 predstavuje organizáciu s približne 770 členmi, ktorých minimálna investícia bola 10 miliónov amerických dolárov. Michael Sonnenfeldt, ktorý je predsedom organizácie vyhlásil, že “ich skutočným cieľom je vybudovanie portfólia, ktoré ustojí akékoľvek nálady na trhu. Portfólia, ktoré dokáže prežiť zlé časy a počas dobrých časoch bude prosperovať. A to môžete dosiahnuť iba dôkladnou diverzifikáciou.”

Členovia organizácie TIGER 21 v roku 2019 investovali 12% zo svojich portfólií do hotovosti a iných ekvivalentov, pričom si túto pozíciu držali počas celého roka a ide o najvyššiu alokáciu od roku 2013. Podľa správy, ktorú vydala organizácia na konci štvrtého štvrťroka si tak vybudovali dostatočne veľké hotovostné rezervy, ktoré im pomôžu ustáť finančné otrasy v najbližších 4 rokoch, bez toho aby museli likvidovať svoje investície. Investori mierne zvýšili svoje investície do bezpečnejších aktív. Zabezpečenie bohatstva začína s minimalizáciou kapitálových strát a nie naháňaním sa za nereálnymi ziskmi.

Investície do aktív s fixným výnosom sa zvýšili na 10%, pričom v treťom štvrťroku to bolo iba 9%. Členovia organizácie taktiež alokovali 1% svojich portfólií do komodít, ako je napríklad zlato, čo im pomáha pri vyrovnávaní rizika spojeného s akciami. Investície do súkromného kapitálu tvoria momentálne 24% podiel ich portfólií. Na druhú stranu, znížili alokácie v hedžových fondoch.

zdroj: www.cnbc.com, www.usatoday.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investícií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.