Ako pri investovaní profitovať z rastúcej inflácie?

HABERL
3. mája 2022

Ak nastane inflácia, predstavuje to negatívny faktor pre spotrebiteľov, ale aj investorov. Práve prechádzame obdobím razantne zvýšenej inflácie. Ako by k tomu investori mali pristupovať?

Inflácia pre spotrebiteľov jednoducho znamená vyššie ceny tovarov a služieb a riziko straty kúpnej sily, ak ich príjem nedokáže udržať krok s rastúcimi nákladmi. Naopak, pokles cien je známy ako deflácia.

Pretrvávajúca deflácia môže zvýšiť nezamestnanosť a podkopať finančný systém, ako aj širšiu ekonomiku tým, že sťaží splácanie dlhu. Federálny rezervný systém Spojených štátov amerických a ďalšie centrálne banky po celom svete sa snažia dosiahnuť 2% priemernú mieru inflácie. Ostré odchýlky od priemernej miery inflácie, v oboch smeroch predstavujú výzvu pre investorov, ako aj spotrebiteľov.

Je to preto, že majú potenciál spôsobiť výrazné ekonomické narušenia. Okrem toho majú odchýlky v miere inflácie nepredvídateľné účinky na rôzne triedy aktív.

V ekonómii je inflácia kvantitatívnym meradlom, mierou kvantity a nie kvality, ktoré sleduje mieru zmeny cien štandardizovaného koša tovarov. Inflácia je definovaná ako rast cien v čase a miera tohto rastu sa vyjadruje v percentách.

Ako inflácia ovplyvňuje hodnotu aktív pri investovaní?

Zatiaľ čo vplyv inflácie na ekonomiku a hodnotu aktív môže byť nepredvídateľný, história a ekonomika nám ukazujú, ako inflácia môže ovplyvniť hodnotu aktív.

Inflácia najviac poškodzuje hodnotu dlhových cenných papierov s pevnou úrokovou sadzbou, pretože znehodnocuje splátky úrokovej sadzby, ako aj splátky istiny. Ak miera inflácie presiahne úrokovú sadbu, veritelia a tak investori začnú strácať peniaze.

Dlhodobejší dlh s pevnou úrokovou sadzbou je náchylnejší na infláciu ako krátkodobý dlh, pretože vplyv inflácie na hodnotu budúcich splátok je zodpovedajúcim spôsobom väčší a časom sa ešte násobí.

Mohlo by Vás zaujímať – Ako funguje akciový trh, keď rastú úrokové sadzby?

Vhodné investičné aktíva pri rastúcej inflácií

Aktíva, ktorým sa najlepšie darí pri rastúcej inflácii, sú tie, u ktorých je zaručené, že donesú viac hotovosti alebo ich hodnota bude s rastúcou infláciou rásť. Do tejto skupiny aktív patria napríklad nájomné nehnuteľnosti podliehajúce pravidelnému zvyšovaniu nájomného.

1) Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti sú populárnou voľbou, pretože sa stávajú užitočným a obľúbeným uchovávateľom hodnoty uprostred inflácie a zároveň generujú zvýšený príjem z prenájmu. Investori môžu nehnuteľnosti kupovať priamo, alebo do nich investovať prostredníctvom realitným investičných trustov, či špecializovaných dlhopisov a fondov.

2) Komodity

Keď inflácia stúpne, investori sa zvyčajne začnú vo veľkom obracať na hmotné aktíva, ktorých hodnota pravdepodobne v dôsledku rastúcej inflácie vzrastie.

Po stáročia bolo hlavným útočiskom zlato a v menšej miere aj iné vzácne kovy, čo s rastúcou infláciou spôsobuje rast cien týchto komodít. Medzi komodity patria aj suroviny a poľnohospodárske produkty, ako je napríklad ropa, meď, bavlna, sójové bôby alebo aj pomarančový džús.

Zlato je možné nakúpiť priamo od predajcu drahých kovov alebo nepriamo investovaním do podielového fondu alebo fondu obchodovaného na burze, ktorý vlastní zlato. Investori môžu taktiež získať expozíciu voči komodite nákupom akcií jej producentov.

3) Dlhopisy

Investovanie do dlhopisov vám môže pripadať neintuitívne, pretože inflácia môže byť zvyčajne škodlivá pre dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou. To však nie je prípad dlhopisov indexovaných na infláciu, ktoré ponúkajú variabilnú úrokovú sadzbu viazanú na mieru inflácie.

K dlhopisom indexovaným na infláciu sa dá pristupovať viacerými spôsobmi. Priamu investíciu do amerických vládnych dlhopisov ochránených pred infláciou (TIPs) sa dá uskutočniť priamo cez americké Ministerstvo financií alebo prostredníctvom maklérskeho účtu. Sú tiež držané v niektorých podielových fondoch a ETF fondoch.

Pre agresívnejšiu hru zvážte aj dlhopisy s vysokým výnosom. Dlh s vysokým výnosom má tendenciu naberať na hodnote práve vtedy, keď rastie inflácia, pretože investori začnú vyhľadávať vyššie výnosy, ktoré im ponúka táto rizikovejšia investícia s pevným výnosom.

4) Akcie

Akcie taktiež majú primeranú šancu držať krok s infláciou. Nie však všetky. Napríklad, akcie s vysokými dividendami majú tendenciu byť v inflačných časoch klesať. Investori by sa mali zamerať na spoločnosti, ktoré dokážu preniesť svoje rastúce vstupné náklady na zákazníkov, ako sú tie v sektore spotrebného tovaru.

PROFIT

5) Pôžičky/dlhové obligácie

Pôžičky s pákovým efektom taktiež predstavujú zabezpečenie pred infláciou. Ide o nástroj s pohyblivou úrokovou sadzbou, čo znamená, že banky alebo iní veritelia môžu zvýšiť účtovanú úrokový sadzbu tak, aby návratnosť investícií držala krok s infláciou.

Možnosťou sú aj cenné papiere kryté hypotékou a kolateralizované dlhové obligácie, štruktúrované skupiny hypoték a spotrebiteľských úverov. Investori nevlastnia samotné dlhy, ale investujú do cenných papierov, ktorých podkladovým aktívom sú práve tieto pôžičky.

Cenné papiere kryté hypotékou, kolateralizované dlhové obligácie a pôžičky s pákovým efektom sú sofistikované a do istej miery aj rizikové (v závislosti od ich ratingu) nástroje, ktoré si často vyžadujú vysoké minimálne investície.

Pre väčšinu retailových investorov je uskutočniteľnou možnosťou investovania do týchto nástrojov kúpa podielového fondu alebo ETF, ktorý sa špecializuje práve na tieto investičné produkty generujúce príjem.

6) Portfólio 60/40

Portfólio 60/40 je zo 60% tvorené akciami a 40% dlhopismi. Ide o investičnú stratégiu, ktorá sa považuje za bezpečný, tradičný mix akcií a dlhopisov, v rámci konzervatívneho investičného portfólia.

Tento typ portfólia je priamočiara a jednoduchá investičná stratégia. Je pravdepodobné, že vám toto zloženie portfólia pomôže ochrániť sa proti inflácii, no nebude vám prinášať rovnako vysoké výnosy, ako portfóliá s vyšším podielom akcií.

7) S&P 500

Akcie z dlhodobého hľadiska ponúkajú najväčší potenciál rastu. Vo všeobecnosti, spoločnosti, ktoré ťažia z inflácie najviac, sú tie, ktoré vyžadujú menší kapitál.

V súčasnosti má index S&P 500 vysokú koncentráciu technologických spoločností a spoločností podnikajúcich v oblasti komunikačných služieb. Tieto dve odvetvia dokonca tvoria až 35% indexu. Technologické a komunikačné služby sú kapitálovo nenáročné spoločnosti, takže teoreticky by mali ťažiť z inflácie.

Záver

Ako v prípade každého investovania, aj investovanie v časoch rastúcej inflácie má svoje výhody a nevýhody. Rôzne, vyššie opísané aktíva, majú svoje vlastné výhody a nevýhody. Primárnou výhodou investovania počas inflácie ja zachovanie hodnoty portfólia.

Druhým dôvodom je, že máte možnosť hodnotu svojho majetku zväčšiť. Okrem toho môžete zvýšiť svoju diverzifikáciu, ktorej nikdy nie je dosť. Rozloženie rizika medzi rôzne investičné nástroje je osvedčený spôsob vytvorenia portfólia, ktorý je rovnako použiteľný ako stratégia boja proti inflácii, ako aj stratégia vedúca k rastu aktív.

Potrebujete poradiť ohľadom investíciíOzvite sa nám.

zdroj: www.marketwatch.comwww.investors.com/

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.