Ako rozdeliť svoje financie medzi akcie a dlhopisy?

HABERL
26. júla 2022

Akcie a dlhopisy sa často spoločne vyskytujú v investičných portfóliách. Ako správne rozdeliť financie v rámci týchto finančných nástrojov?

Akcie a dlhopisy. Čo sú dlhopisy a akcie. Dlhopis sa od akcie líši tým že je to. Rozdiel medzi akciou a dlhopisom.

V článku Ako rozdeliť svoje financie medzi akcie a dlhopisy? sa dočítate:

Budujete si investičné portfólio? Jedným z prvých rozhodnutí, ktoré budete musieť urobiť je, vybrať si koľko zo svojich peňazí chcete investovať do akcií a dlhopisov. Správna odpoveď bude závisieť od mnohých faktorov, ako je napríklad úroveň vašich investičných skúseností, vek, či investičná filozofia, ktorej sa chcete držať.

Pri dlhodobom investovaní sa investori stretávajú s pojmom strategická alokácia aktív. Táto investičná stratégia určuje, aké percento vašich investícií by malo byť v akciách a aké v dlhopisoch. Poďme sa na tieto obľúbené investičné nástroje pozrieť bližšie.

Aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi?

Akcie vám ponúkajú čiastočné vlastníctvo spoločnosti, zatiaľ čo dlhopisy predstavujú pôžičku, ktorú poskytnete spoločnosti alebo vláde. Najväčší rozdiel medzi nimi spočíva v tom, ako generujú zisk. Investori musia oceniť cenu akcií a následne s nimi obchodovať na burze, zatiaľ čo v prípade dlhopisov je investorom vyplácaný fixný úrok.

Podobné: Skúsení investori investujú počas krízy najviac. Prečo?

Porovnanie akcií a dlhopisov

Oba z týchto finančných nástrojov môžu zvýšiť hodnotu vášho majetku, no spôsob, akým to robia a výnosy, ktoré ponúkajú sú veľmi odlišné.

1) Vlastný kapitál vs. dlh

Vlastný kapitál je najobľúbenejším likvidným finančným aktívom (investícia, ktorú možno ľahko premeniť na hotovosť). Spoločnosti často vydávajú akcie, aby získali hotovosť na rozšírenie svojich operácií. Investori naopak získavajú príležitosť ťažiť z budúceho rastu a úspechu spoločnosti.

Nákup dlhopisov znamená vydanie dlhu, ktorý musí byť splatený spolu s úrokmi. Investovaním do dlhopisov nezískavate žiaden vlastnícky podiel v spoločnosti. V skutočnosti iba uzatvárate dohodu, že spoločnosť alebo vláda musí v priebehu vopred stanoveného času zaplatiť fixný úrok, ako aj sumu istiny.

2) Kapitálové zisky vs. fixný príjem

Akcie a dlhopisy generujú príjmy rozdielnym spôsobom. Ak chcete zarobiť peniaze z akcií, budete ich musieť predať za vyššiu cenu, ako ste za ne pôvodne zaplatili, čím dosiahnete zisk. Kapitálový zisk môžete využiť ako príjem alebo ho reinvestovať.

Dlhopisy zasa generujú hotovosť prostredníctvom pravidelného vyplácania úrokov. Frekvencia distribúcie úrokov sa môže líšiť, no najčastejšie sú úroky vyplácané kvartálne alebo raz za polroka. V niektorých prípadoch môžu byť úroky vyplatené na konci doby splatnosti dlhopisov.

Dlhopisy je možné predávať aj na trhu s kapitálovým ziskom, no pre mnohých konzervatívnych investorov je na týchto nástrojoch najatraktívnejší predvídateľný fixný príjem. Podobne, niektoré typy akcií ponúkajú fixný príjem, ktorý sa viac podobá dlhu ako majetku, no zvyčajne nejde o zdroj hodnoty akcií.

3) Inverzná výkonnosť

Ďalším dôležitým rozdielom medzi akciami a dlhopismi je to, že majú tendenciu mať inverzný vzťah z hľadiska ceny. Keď ceny akcií rastú, vo väčšine prípadov ceny dlhopisov klesajú, a naopak.

Z historických porovnaní, keď ceny akcií rastú a viac ľudí ich nakupuje (aby zarobili na tomto raste), ceny dlhopisov klesajú, nakoľko dochádza k poklesu dopytu. Naopak, keď ceny akcií klesajú, investori sa snažia uchýliť k tradičným investíciám s nižším rizikom a výnosom, za ktoré sú považované práve dlhopisy. Preto dopyt po nich rastie, čo následne zvyšuje aj ceny.

Výkonnosť dlhopisov je tiež úzko prepojená s výškou úrokových sadzieb. Ak si napríklad kúpite dlhopis s výnosom 2 % môže sa stať cennejším, keď úrokové sadzby klesnú, pretože novo emitované dlhopisy budú mať nižší výnos, ako váš dlhopis. Na druhej strane vyššie úrokové sadzby môžu znamenať, že novo vydané dlhopisy budú mať vyšší výnos ako tie vaše, čím sa zníži dopyt po vašom dlhopise a následne aj jeho hodnota.

Riziká a výhody každého z nich

Najväčšie riziko pri investovaní do akcií predstavuje zníženie hodnoty akcií tesne po kúpe. Existuje niekoľko dôvodov prečo ceny akcií kolíšu, ale v skratke, ak výkonnosť spoločnosti nenapĺňa očakávania investorov, cena akcií môže klesnúť. Vzhľadom na množstvo dôvodov, prečo môže cena akcií klesnúť, sú akcie vo všeobecnosti považované za rizikovejšie ako dlhopisy.

S vyšším rizikom však môžu prísť aj vyššie výnosy. Priemerný ročný výnos akciového trhu je približne 10 %, pričom 10-ročný celkový výnos amerického trhu s dlhopismi je 4,76 %.

Americké vládne dlhopisy sú vo všeobecnosti z krátkodobého hľadiska stabilnejšie ako akcie, no toto nižšie riziko sa zvyčajne premieta do nižších výnosov. Nakoľko ide o vládne dlhopisy sú prakticky u väčšiny investorov považované za bez-rizikové, pretože sú kryté americkou vládou.

Na druhej strane, podnikové dlhopisy majú veľmi rozdielne úrovne rizika a výnosov. Ak má spoločnosť vyššiu pravdepodobnosť bankrotu a nie je schopná naďalej platiť úroky, jej dlhopisy budú rizikovejšie. Schopnosť spoločnosti splácať dlh sa odráža v jej úverovom ratingu.

Alokácia portfólia

Existuje mnoho múdrostí, ktoré vám pomôžu určiť ako alokovať akcie a dlhopisy vo vašom portfóliu. Jedna z nich hovorí, že percento akcií vo vašom portfóliu by sa malo rovnať číslo 100, mínus váš vek.

Takže, ak máte 30 rokov, vaše portfólio by malo byť zo 70 % tvorené akciami a 30 % by mali tvoriť dlhopisy. Ak máte 60 rokov, malo by to byť 40 % akcií a 60 % dlhopisov. Čím bližšie ste k dôchodkovému veku, tým viac ochránite svoj majetok pred výkyvmi trhu tým, že viac zo svojich prostriedkov pridelíte do „bezpečnejších“ trhových produktov.

Podobné: Aký je vplyv inflácie na akcie a dlhopisy?

Odporcovia tohto prístupu vám však povedia, že ide o veľmi konzervatívny pohľad na investovanie. Vzhľadom na dlhšiu životnosť a prevahu nízko-nákladových indexových fondov (ETF), ktoré ponúkajú lacnú, jednoduchú formu diverzifikácie a zvyčajne aj menšie riziko ako investovanie do jednotlivých akcií, sa investovania do akcií nemusia báť ani ľudia v pokročilejšom veku. V dnešnom svete by sa dané pravidlo mohlo zmeniť na 110, alebo dokonca 120 mínus váš vek.

Pre väčšinu investorov alokácia akcií a dlhopisov v portfóliu závisí od tolerancie voči riziku. Aká veľká volatilita vám vyhovuje v krátkodobom horizonte výmenou za výraznejšie dlhodobé zisky?

Pri alokácii vašich finančných prostriedkov myslite na vaše investičné ciele a životnosť. Myslite na to, že dlhopisy sú investormi zvyčajne považované za konzervatívnejší, bezpečnejší a menej výnosný investičný nástroj.

Čím viac rizika však podstúpite, tým vyššie môžu byť vaše odmeny. Ak viete investovať dlhodobo, môžete si dovoliť podstúpiť viac rizika. Čím viac času máte, tým viac môžete vyrovnať alebo dokonca prekonať straty. Ak si nie ste istý čo robiť, diverzifikujte svoje portfólio. Ak neviete ako, obráťte sa na pomoc investičných odborníkov.

zdroj: www.barrons.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.