Ako sa môže zmeniť svet a na čo, by si investori mali dávať pozor?

HABERL
7. mája 2020

Nestálosť trhu nie je nikdy dobrá. Situácia, ktorú zažívame v súčasnosti je však mimoriadne stresujúca a rozhodne z historického hľadiska nie je ani bežná. Pandémia koronavírusu so sebou priniesla zmeny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia životy jednotlivcov, spoločností ale aj celých priemyselných odvetví po celom svete. Investori zaujímajúci dlhé pozície na akciovom trhu vedia, že nakupujú […]

Ako by sa mohol zmeniť svet

Nestálosť trhu nie je nikdy dobrá. Situácia, ktorú zažívame v súčasnosti je však mimoriadne stresujúca a rozhodne z historického hľadiska nie je ani bežná. Pandémia koronavírusu so sebou priniesla zmeny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia životy jednotlivcov, spoločností ale aj celých priemyselných odvetví po celom svete.

Investori zaujímajúci dlhé pozície na akciovom trhu vedia, že nakupujú budúcu hodnotu spoločnosti. To je presne dôvod, prečo by sa mali sústrediť na nasledujúce mesiace až roky. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že svet bude v budúcnosti vyzerať úplne inak ako tomu bolo na začiatku roka 2020. Táto skutočnosť môže pre investorov znamenať nové príležitosti.

Celosvetová hospodárska činnosť bola v dôsledku opatrení prijatých s cieľom zastaviť šírenie nákazy koronavírusu zastavená. Počiatočný šok z tohto kroku bol veľmi náhly a hlboký. Avšak pri oceňovaní aktív záleží viac na kumulovanom vplyve zastavenia rastu. Sme presvedčení, že politické opatrenia, ktoré boli prijaté s cieľom zmierniť dopad šoku spôsobeného pandémiou sú takou malou revolúciou. Ak sa nám podarí opätovne spustiť ekonomickú činnosť, tak kumulovaný vplyv pandémie koronavírusu bude oveľa nižší ako bol vplyv globálnej finančnej krízy, ktorú sme zažili v roku 2008.

Podobné: Koronavírus zdôrazňuje, prečo je potrebné investovať do kvality

Banková kríza a kríza realitného trhu viedli k tzv. “stratenému desaťročiu”, počas ktorého boli krajiny nútené znižovať úroveň pákového efektu. V súčasnej dobe sme zažili oveľa výraznejší okamžitý šok, avšak finančný systém sa zatiaľ nenachádza v kríze. Súčasné ekonomické predpovede, a to vrátane tých najpesimistickejších, naznačujú, že dlhodobé hospodárske následky krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu budú oveľa menej závažné ako boli následky globálnej finančnej krízy z roku 2008 v Spojených štátoch amerických ale aj v eurozóne.

Graf: Predpokladaný deficit HDP spôsobený pandémiou koronavírusu vs. počas globálnej finančnej krízy

Rozšírenie nákazy koronavírusu do celého sveta zásadným spôsobom zmenilo náš každodenný život. Je potrebné rátať s tým, že tieto zmeny budú trvalejšie. Tony DeSpirito identifikoval 5 zásadných oblastí, v ktorých zažijeme zmenu a ktoré môžu mať dopad aj na investorov.

Teraz sa pozrime na oblasti, ktoré budú po tom čo sa vrátime späť do “normálnu “pravdepodobne vyzerať úplne inak, ako sme boli zvyknutí. Táto zmena bude dôsledkom rekalibrácie sveta zo zdravotnej krízy, ktorá otestovala každý jeden aspekt nášho každodenného života.

Technológie a málo osobného kontaktu

Technologický sektor vykazoval pred krízou spôsobenou novým koronavírusom pomerne silnú výkonnosť a je dobre pripravený na to, aby si svoju pozíciu udržal aj po skončení krízy. Kríza zrýchlila vývoj technológií slúžiacich na podporu online vzdelávania, kancelárií fungujúcich na diaľku, online hranie videohier a streamovanie. Môžeme očakávať, že prijatie týchto a mnohých iných prejavov virtuálneho života, ktorý sa v súčasnej dobe rozrastá, sa iba zrýchli a dostupnosť softvéru a infraštruktúry sa zvýši.

Okrem toho, môžeme očakávať rozšírenie technológií podporujúcich bezkontaktné aktivity. Ide o oblasti ako napríklad dodanie tovaru k vám domov bez vodiča, návšteva lekára prostredníctvom video-hovoru alebo elektronické športy. Pravdepodobne zažijeme aj zvýšenie dostupnosti 5G sietí, nakoľko je vyššia rýchlosť prenosu údajov stále naliehavejšou potrebou.

Globálne alebo lokálne problémy

Jednotlivé krajiny sa v súčasnosti viac zameriavajú na svoje vlastné problémy a snažia sa postarať sa o svojich obyvateľov a hospodárstvo. V tomto zmysle môžeme pozorovať presun od niekoľko-ročného trendu globalizácie k regionalizácii alebo lokalizácii. Obchodné napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými vyvolalo mnohé otázky týkajúce sa globálnych dodávateľských reťazcov a rizika ich koncentrácie v jednej krajine. Pandémia koronavírusu tieto obavy ešte zvýšila.

Dodávateľské reťazce budú nútené zväčšiť svoju diverzifikáciu, čím sa zvýši ich odolnosť. Mnoho krajín po celom svete sa pravdepodobne rozhodne zvýšiť pomer domácej výroby. Avšak prechod na diverzifikovanejšie dodávateľské reťazce bude niečo stáť. Spoločnosti možno budú schopné tieto nové náklady absorbovať (čo však zníži ich ziskovosť) alebo sa môžu rozhodnúť tieto náklady preniesť na zákazníkov tým, že zvýšia ceny konečných výrobkov.

Okrem problému globalizácie alebo regionalizácie bojujeme aj s problémom dynamiky medzi mestami a vidieckymi oblasťami. Pandémia koronavírusu najviac zasiahla husto zaľudnené mestské oblasti. V mestách sa okrem iného nachádzajú aj kancelárske priestory. Kvôli opatreniam súvisiacim so zastavením šírenia nákazy koronavírusu zostáva stále viac a viac ľudí pracovať z domu. Táto skutočnosť môže hrať do karát menej zaľudneným oblastiam hneď niekoľkými spôsobmi. Spoločnosti môžu svoje fabriky presunúť práve do týchto oblastí, čím sa vytvoria nové pracovné miesta. Mnoho ľudí zistilo, že môžu pracovať z domu a nemusia sedieť každý deň v kancelárii, čo znamená, že sa môžu presťahovať do vidieckych oblastí. A v neposlednom rade dôchodcovia, ktorí doteraz uprednostňovali veľké mestá, mohli počas koronakrízy vidieť všetky negatíva, ktoré s husto zaľudnenými oblasťami súvisia a preto sa možno rozhodnú presťahovať sa do vidieckych oblastí.

Spoločnosti prehodnocujú svoje súvahy

Môže dôjsť k tomu, že definícia “silnej” súvahy sa prehodnotí. Spoločnosti sú postavené tak, aby prežili hospodárske recesie, ale nie mesiace bez príjmu. V súčasnej situácii sme už mohli pozorovať, že spoločnosti pôsobiace v najviac zasiahnutých oblastiach boli nútené znížiť výšku vyplácaných dividend alebo iným spôsobom získať kapitál. Toto všetko robia preto, aby si zaistili väčšiu likviditu. Dlh väčšiny týchto spoločností je vyšší, ako by mal byť. Veríme, že využívanie pákového efektu bude prehodnotené.

Jedným z dôsledkov súčasnej situácie môže byť pokles fúzií a akvizícií (M&A), ktorý, ako môžete vidieť na nižšie zobrazenom grafe, v posledných rokoch mierne vzrástol. Na druhej strane však stojí argument, že podrobné preskúmanie súvah a nedávne výzvy odporúčajúce spoločnostiam, aby obmedzili spätný odkup akcií, môžu znamenať, že prebytočné finančné prostriedky spoločností budú využité práve na fúzie a akvizície.

Graf: Hodnota fúzií a akvizícií v rokoch 2014-2019

Ide o dva veľmi rozdielne názory. V obidvoch prípadoch však očakávame, že spoločnosti držiace dostatok finančných prostriedkov sa môžu ocitnúť v situácii, v ktorej v dôsledku hospodárskej krízy, uzavrú mimoriadne obchody so spoločnosťami, ktoré hotovosť potrebujú.

Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá

Kríza spojená s pandémiou koronavírusu priniesla viac pozornosti pre environmentálne, sociálne a riadiace zodpovedné investovanie. Spôsob ako sa jednotlivé podniky zachovali počas krízy smerom k spoločnosti si rozhodne zapamätáme. Podniky, ktoré uprednostnili záujmy svojich zamestnancov, zákazníkov alebo komunít rozhodne zažijú nárast svojej popularity na trhu. Okrem toho, nám kríza spojená s pandémiou koronavírusu pripomenula, že v konflikte medzi človekom a prírodou, nateraz vyhráva príroda. Ľudia zistili, že zdravé rešpektovanie prírody môže byť pre ochranu životného prostredia a zmenu podnebia nevyhnutné.

Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá sa stávajú trvalo dôležitou témou v rámci investovania. Nejde už iba o kontroverzie a riziko poklesu, ale aj čoraz väčší vplyv na základné princípy jednotlivých spoločností a hodnotenie spoločností na základe viacerých ukazovateľov. Vyzerá to tak, že investori sa tejto téme výrazne venujú. Spoločnosti s udržateľnými stratégiami prekonali nedávny prudký pokles trhu a stále zaznamenávajú príliv hotovosti.

Podobné: Výhody dlhodobého investovania do akcií

Pomalý návrat k voľno-časovým aktivitám

Hrozby spojené s nákazou koronavírusu sú hlboko uložené v našich mysliach aj srdciach, a preto sa bude spoločnosť vracať k voľno-časovým aktivitám veľmi pomaly. Po uvedení očkovacej látky na trh budeme môcť sledovať oživenie cestovného ruchu. Keď sa svet konečne vráti do “normálu”, ľudia budú chcieť tráviť všetok svoj čas vonku a užívať si život naplno. Pozrime sa do histórie: v rokoch 1918-1920 vo svete zúrila pandémia chrípky a aby toho nebolo málo tak aj prvá svetová vojna. Toto obdobie však nasledovali tzv. zlaté dvadsiate roky plné tanca a spevu. Ľudia túžia zabudnúť na zlé časy.

Cestovanie za prácou je však iná šálka kávy. Spoločnosti majú dôkaz, že video-konferencie sú účinnou a ekonomicky efektívnou alternatívou osobných stretnutí a podujatí. Služobné cesty sa už nikdy nemusia vrátiť na pred-pandemickú úroveň.

Všetci úzkostlivo čakáme na deň, kedy bude hrozba pandémie koronavírusu iba spomienkou. Veríme, že keď sa budeme spätne pozerať na toto obdobie, tak ho budeme vnímať ako príležitosť na nákup akcií rôznych spoločností. Je potrebné, aby investori boli schopní sústrediť sa na viac ako len súčasný okamih, kriticky rozmýšľať o situácii vo svete a investovať do potencionálnych príležitostí na trhu.

Zdroj: www.blackrockblog.com, www.wsj.com

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom investícií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese info@haberl.sk, alebo Nám napíšte priamo na stránke.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.