Ako v investovaní profitovať z inflácie?

HABERL
18. októbra 2022

V súčasnosti investori po celom svete čelia významne rastúcej inflácií, ako aj inflačným očakávaniam. Preto je veľmi dôležité poznať rôzne investičné možnosti.

Pre spotrebiteľov znamená inflácia vyššie ceny tovarov a služieb a stratu kúpnej sily, ak ich príjem nedokáže udržať krok s infláciou. Pre investorov znamená inflácia, že musia presunúť časť svojich peňazí do aktív, ktoré profitujú z inflácie alebo aspoň držia krok s jej tempom.

Základy inflácie

Pretrvávajúca zvýšená inflácia môže zvýšiť nezamestnanosť a podkopať finančný systém, ako aj širšiu ekonomiku tým, že sťaží splácanie dlhu. Hlavné centrálne banky sveta, napríklad Federálny rezervný systém USA sa zameriava na 2 % priemernú mieru inflácie v priebehu času, čo je v súlade s jeho dvojitým mandátom na podporu cenovej stability a maximálnej zamestnanosti.

Súčasné razantné odchýlky od priemernej miery inflácie v oboch smeroch predstavujú výzvu pre investorov aj spotrebiteľov. Je to preto, že majú potenciál pre výrazné ekonomické narušenie systému. Majú tiež rôzne a častokrát nepredvídateľné účinky na rôzne triedy aktív.

V ekonómii je inflácia kvantitatívnym meradlom, mierou kvantity pred kvalitou, sledujúcou mieru zmeny cien štandardizovaného koša tovarov. Inflácia je definovaná ako nárast cien v čase a miera tohto rastu sa vyjadruje v percentách.

Podobné: Ako úrokové sadzby ovplyvňujú investície?

Ako inflácia ovplyvňuje hodnotu aktív

Zatiaľ čo vplyv inflácie na ekonomiku a hodnotu aktív môže byť nepredvídateľný, história a ekonomika pozorujú určité trendy.

Inflácia najviac zasahuje hodnotu dlhových cenných papierov s pevnou úrokovou sadzbou, pretože znehodnocuje platby úrokových sadzieb, ako aj splátky istiny. Ak miera inflácie prekročí úrokovú sadzbu, veritelia v skutočnosti o peniaze prichádzajú. To je dôvod, prečo sa investori niekedy zameriavajú na reálnu úrokovú mieru, odvodenú odčítaním miery inflácie od nominálnej úrokovej miery.

Dlhodobejší dlh s pevnou úrokovou sadzbou je náchylnejší na infláciu ako krátkodobý dlh, pretože vplyv inflácie na hodnotu budúcich splátok je zodpovedajúcim spôsobom väčší a časom sa zhoršuje.

Aktíva, ktorým sa najlepšie darí pri inflácii sú tie, u ktorých je zaručené, že prinesú viac hotovosti alebo ich hodnota s rastúcou infláciou stúpne. Do tejto skupiny aktív patria napríklad nájomné nehnuteľnosti podliehajúce pravidelnému zvyšovaniu nájomného alebo poplatky za energie z plynovodov viazaných na infláciu.

Ktorým investíciám sa zvykne v čase rastúcej inflácie dariť?

  • Ceny komodít ako zlato, ropa a dokonca aj sójové bôby by mali rásť spolu s cenami hotových výrobkov, ktoré sa z nich vyrábajú.
  • Inflačné indexované dlhopisy a vládne cenné papiere chránené pred infláciou majú tendenciu zvyšovať svoje výnosy v dôsledku inflačných tlakov.
  • Akciám spotrebného tovaru sa zvyčajne darí dobre, pretože zvýšenie cien sa prenáša na spotrebiteľov.
  • Cenné papiere kryté hypotékami a kolateralizované dlhové obligácie sú riskantné voľby, ale majú tendenciu dosahovať pod inflačným tlakom dobré výsledky.
  • Investičné nehnuteľnosti sú tradične bezpečným prístavom, ale v rokoch 2022 a 2023 by sa k nim malo pristupovať opatrnejšie, vzhľadom na nestály stav tohto odvetvia.

Podobné: Aký je vplyv inflácie na akcie a dlhopisy?

Skúsme si však niektoré rozobrať hlbšie.

1) Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti sú populárnou voľbou, pretože sú užitočným a obľúbeným uchovávateľom hodnoty uprostred rastúcej inflácie a zároveň generujú zvýšený príjem z prenájmu. Investori môžu nakupovať nehnuteľnosti priamo alebo do nich investovať kúpou akcií realitných investičných trustov (REIT) alebo špecializovaných fondov.

Nehnuteľnostiam sa darilo obzvlášť dobre počas vypuknutia pretrvávajúcej inflácie v 70. rokoch. Nehnuteľnosti sú však citlivé aj na rastúce úrokové sadzby a finančné krízy, čo sme mohli dobre vidieť v rokoch 2007 a 2008. A zvyšovanie úrokových sadzieb je konvenčnou reakciou menovej politiky na zvýšenú infláciu.

2) Komodity

Keď stúpne inflácia, investori sa často začnú obracať na fyzické aktíva, ktorých hodnota pravdepodobne vzrastie.

Po stáročia bolo hlavným útočiskom investorov zlato, a v menšej miere aj iné vzácne kovy, čo spôsobuje rast cien s rastúcou infláciou. Zlato je možné kúpiť aj priamo od predajcu drahých kovov alebo nepriamo investovaním do podielového fondu alebo ETF (fondu obchodovaného na burze), ktorý vlastní zlato.

Investori zároveň môžu získať expozíciu voči komodite nákupom akcií jej producentov, priamo alebo nepriamo prostredníctvom fondov obchodovaných na burze alebo špecializovaného podielového fondu.

Vyššie ceny ropy napríklad zvyšujú cenu benzínu a dopravy. Sofistikovaní investori môžu obchodovať s komoditami prostredníctvom termínovaných kontraktov, alebo akcií výrobcov. Na druhej strane ETF fondy investujúce do komoditných termínovaných kontraktov majú tendenciu podliezať cenu rastúcej komodity, pretože ich pozície musia byť rolované, nakoľko platnosť kontraktu vyprší.

3) Akcie

Akcie majú primeranú šancu držať krok s infláciou, no nie všetky. Napríklad akcie vyplácajúce vysoké dividendy majú tendenciu v inflačných časoch zažívať poklesy. Investori by sa mali zamerať na spoločnosti, ktoré dokážu preniesť svoje rastúce vstupné náklady na zákazníkov, ako sú napríklad tie v sektore spotrebného tovaru.

4) Pôžičky/dlhové záväzky

Pôžičky s pákovým efektom sú potencionálnym zabezpečením pred infláciou, avšak predstavujú rizikový nástroj, pri ktorých investori musia poznať všetky potencionálne riziká. Ide o nástroj s pohyblivou sadzbou, čo znamená, že banky alebo iní veritelia môžu zvyšovať účtovnú úrokovú sadzbu tak, aby návratnosť investícií držala krok s infláciou.

Ďalšou možnosťou ako sa ochrániť pred infláciou sú cenné papiere kryté hypotékami a zabezpečené dlhové obligácie. Ide o štruktúrované skupiny hypoték a spotrebiteľských úverov. Investori nevlastnia dlhy samotné, ale investujú do cenných papierov, ktorých podkladovým aktívom sú pôžičky. Ide však o sofistikované a do istej miery aj rizikové nástroje, ktoré si často vyžadujú vysoké vstupné investície.

Podobné: Ako a prečo rebalansovať investičné portfólio?

Výhody a nevýhody investovania v čase rastúcej inflácie

Primárnou výhodou investovania počas rastúcej inflácie je samozrejme zachovanie hodnoty vášho portfólia.

Druhým dôvodom je, že chcete, aby vaše investičné portfólio rástlo. Inflácia vás môže viesť k spestreniu a dôkladnejšej diverzifikácii. Rozloženie rizika medzi rôzne aktíva predstavuje osvedčený spôsob zloženia portfólia, ktorý je rovnako použiteľný pre stratégie boja proti inflácii, ako aj pre stratégiu rastu aktív.

Záver

Inflácia by vás však nemala odkloniť od prvotných plánov. Ak máte konkrétny investičný cieľ a plán, nemali by ste z neho poľavovať. Napríklad, nezaťažujte svoje portfólio vládnymi cennými papiermi chránenými pred infláciou, ak si to vyžaduje výrazné zhodnotenie kapitálu. Nekupujte si ani dlhodobé rastové akcie, ak vám bezprostredne hrozí, že budete potrebovať peniaze. Posadnutosť infláciou by vás nikdy nemala dostať z komfortnej zóny tolerancie rizika.

zdroj: www.investors.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.