Ako vybrať najlepšie ETF fondy?

HABERL
9. novembra 2021

V súčasnosti naberá na popularite pasívne investovanie, čo si mnoho ľudí spája s ETF fondami. Pri ETF fondoch nemusíte analyzovať jednotlivé akcie, avšak obchoduje sa s nimi rovnako ako s akciami jednotlivých spoločností. Ako si však vybrať tie najlepšie?

Aké sú druhy ETF fondov?

Existuje viacero druhov ETF fondov. Medzi najpopulárnejšie patria indexové ETF fondy, ktoré kopírujú vývoj ceny akciového indexu. Indexové ETF fondy majú nakúpené tie isté akcie ako index, ktorý kopírujú. Zväčša najlepšie ETF fondy sú sústredené v Spojených štátoch.

Na podobnom princípe fungujú sektorové ETF fondy, kopírujúce výkonnosť akcií firiem z určitého sektora. Sú to napríklad komoditné ETF fondy kopírujúce cenu zlata alebo striebra.

Na popularite naberajú pákové ETF, ktoré využívajú finančné deriváty a dlh na zvýšenie výnosov podkladového indexu. Na získanie zisku z poklesu hodnoty podkladového aktíva slúžia inverzné ETF fondy, čo je podobné ako držanie krátkych (short) pozícií.

Pre investorov, ktorí majú v obľube pravidelne vyplácané finančné prostriedky sú tu dividendové ETF fondy, ktoré majú vo svojom portfóliu obsiahnuté akcie firiem, ktoré vyplácajú dividendy.

Čo je dôležité pri výbere ETF fondov zohľadniť?

Veľkosť a likvidita

Tieto dve veličiny predstavujú jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere ETF fondu. Veľkosť fondu sa meria podľa celkového objemu aktív pod správou a zákonite platí, že čím väčší objem aktív fond spravuje, tým má väčšiu likviditu a s tým spojené lepšie obchodné podmienky.

História

Nie menej zanedbateľným faktorom pri výbere toho najlepšieho ETF fondu je jeho história, respektíve jeho historický vývoj. Ak je fond obchodovaný len krátku dobu, napríklad pár mesiacov alebo rok, je ťažké posúdiť jeho stabilitu. Pre dlhodobé investície je vhodné upriamiť sa na ETF fondy, ktoré majú minimálne 3 ročnú históriu.

Celkové náklady

Každý ETF fond má za cieľ, čo najefektívnejšie a najbližšie replikovať index, pri čo najnižších nákladoch. Na replikáciu sa používajú viaceré replikačné metódy. Najznámejšou replikačnou metódou je fyzická replikácia, čo znamená, že ETF fond drží priamo tie isté aktíva ako index.

ETF fond môže zvoliť metódu len čiastočnej replikácie, kedy nakupuje len istú časť akcií indexu, čo sa nazýva tzv. sampling. Ak investor disponuje podstatne väčšími znalosťami pre replikáciu môže zvoliť syntetickú metódu, kedy napodobňuje výkonnosť podkladových aktív za pomoci nákupov derivátov, ako sú swapy, futures alebo opcie.

Pre dosiahnutie požadovaného zhodnotenia zohrávajú celkové náklady významnú úlohu pri výbere najlepšieho ETF fondu. Celkové náklady (Total Expense Ratio – TER) sú účtované správcami fondov za jeho správu. Náklady sú odpočítavané z hodnoty fondu, čím sa v konečnom dôsledku znižuje jeho výkonnosť.

Aké sú populárne ETF fondy?

V súčasnosti žijeme v ére, kedy sa ETF fondy tešia z vysokej popularity, hlavne vďaka nízkym poplatkom, ľahkej dostupnosti alebo možnosti investovať s veľmi nízkymi vkladmi.

Otázkou ostáva, ktoré ETF fondy sú tie najlepšie?

To sa nedá exaktne určiť, ako napríklad pri investovaní do akcií. Vieme však posúdiť, ktoré fondy boli najvýkonnejšie.

Medzi najpopulárnejšie patria tie, ktoré kopírujú popredné akciové indexy, Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) a SPDR S&P 500 ETF (SPY), ktoré za uplynulých 10 rokov zaznamenali rast o viac ako 150%.

Avšak tie najvýkonnejšie zaznamenali rast viac ako 400% alebo aj 600%. Medzi najlepšie ETF fondy za posledných 10 rokov sa zaradil SPDR S&P Biotech ETF, kopírujúci biotechnologický akciový index S&P Biotechnology Select Industry Index, ktorý zaznamenal rast +674,96%.

SPDR S&P Biotech ETF (1.1.2010 – 31.12.2020)

Tak ako v uplynulej dekáde, tak aj v nasledujúcom období bude údávať trend okrem biotechnologických a farmaceutických firiem, firmy zamerané na digitalizáciu, e-commerce, fintech alebo softvérové firmy. ETF fond zahŕňajúci takéto spektrum spoločností je Invesco Nasdaq Internet ETF. Fond zaznamenal za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2020 nárast o 769,66%.

Invesco Nasdaq Internet ETF (1.1.2010 – 31.12.2020)

Rozvoj technologického sektora, umelej inteligencie a smartfónov zapríčinil vzostup firiem, ktoré pôsobia v sektore „semiconductor“. Spoločnosti v tomto sektore vyrábajú čipy, výpočtovú techniku či samotné počítače.

V dnešnej dobe sme svedkami nedostatku čipov pre automobily alebo smartfóny. Vysoký dopyt a nízka ponuka tohto druhu tovaru bude mať za následok ich zdražovanie, z čoho budú profitovať v konečnom dôsledku samotné firmy. Najznámejší a najlepší ETF fond združujúci takéto spoločnosti je iShares PHLX Semiconductor ETF, ktorý v uplynulom desaťročí zaznamenal rast o 660,95%.

Graf: iShares PHLX Semiconductor ETF (1.1.2010 – 31.12.2020)

Ako si vybrať brokera?

Výber brokera je jedna z najdôležitejších vecí. Pri výbere je dôležité zohľadniť niekoľko vecí:

Poplatky

Pri hľadaní správneho brokera je podstatné porovnať si všetky poplatky, ktoré si spoločnosť účtuje, ako napríklad poplatok za transakciu, vedenie účtu, konverzie, poplatky za nákup a predaj cenných papierov. Výkonnosť fondov alebo portfólií sa v konečnom dôsledku môžu vo veľkej miere líšiť vo výške všetkých poplatkov, ktoré si broker z vášho vkladu stiahne.

Šírka portfólia brokera

Brokerské spoločnosti disponujú rôznymi počtom dostupných akcií a fondov na obchodovanie. Niektorí ponúkajú obchodovanie len aktív kótovaných na amerických burzách, iní ponúkajú všetky dostupné akcie, fondy, deriváty alebo dlhopisy. Preto je podstatné, ešte pred otvorením účtu a zaslaním finančných prostriedkov, vedieť do akých aktív chceme investovať.

Licencia

Ako ďalším a veľmi podstatným faktorom pri výbere brokera je, či daná spoločnosť ponúkajúca investičné služby je regulovaná. Mnoho brokerov nemá licenciu na vykonávanie takejto činnosti, dokonca ani licenciu na prijímanie vkladov. Spoločnostiam takéhoto typu sa treba vyvarovať a nevystavovať sa zbytočnému riziku straty finančných prostriedkov.

V akej mene sa oplatí investovať do ETF?

Dlho rozoberanou otázkou je, či investovať v lokálnej mene, v našom prípade v mene EUR alebo investovať v mene zahraničnej, ako je americký dolár alebo v inej svetovej mene.

Podstatné je, aby meny, v ktorých chceme investovať boli stabilné, a aby riziko devalvácie (znehodnotenie meny voči ostatným menám) bolo čo najmenšie. Dlhodobo sa fluktuácii cien menových párov nevyhneme, avšak dlhodobým priemerovaním sa aj faktor kolísania mien dá vykompenzovať.

Kurzové riziko môže byť ošetrené aj za pomoci hedgingových operácií, kedy sa využívajú finančné deriváty, ako sú futures, forwardy či swapy. S hedgingom sú však spojené náklady, kedy investor platí za obstaranie určitého finančného derivátu.

Dúfame, že vám dnešný článok poskytol dostatočné množstvo informácií o ETF fondoch a pomohol vám pri rozhodovaní. Ak máte záujem investovať do ETF fondov alebo máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.