Ako zostaviť investičné portfólio?

HABERL
24. novembra 2020

Existujú dva spôsoby, ako si vybudovať investičné portfólio. Buď využijete služby spoločnosti a necháte odborníkov, aby vám portfólio zostavili alebo sa rozhodnete do procesu pustiť sám. V tomto článku si povieme, na čo by ste si mali dávať pozor ak sa vyberiete druhou cestou.

návrh

Pri tvorbe investičného portfólia musí investor brať do úvahy viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patria očakávané výnosy, potenciálne riziko a časový horizont. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé základné kroky, ktoré mať treba na zreteli.

Kroky ako vytvárať investičné portfólio

1) Vyberte si makléra

Porovnávanie rôznych maklérskych spoločností je naozaj komplikované, no verte, že sa vám to vyplatí.

V súčasnosti majú investori na výber z obrovského množstva spoločností a preto sa môže stať, že sa budú pri výbere cítiť stratení. Na internete sa dá nájsť obrovské množstvo sprievodcov a návodov, ako si vybrať maklérsku spoločnosť, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám. Vaším cieľom je aktívne minimalizovať svoje investičné náklady.

2) Zvoľte si časový horizont

Aká je vaša osobná situácia? Dokedy si môžete dovoliť uzamknúť vaše finančné prostriedky v investíciách? Na 2 roky, 10 rokov, alebo 30 rokov?

Zlatým pravidlom všetkých investorov, by mala byť skutočnosť, že do akcií by mali investovať iba vtedy, keď vedia, že dané finančné prostriedky nebudú potrebovať najmenej najbližších 5 rokov. V prípade veľmi špekulatívnych investícií, ako je napríklad investovanie do pôdy, by ste mali brať do úvahy oveľa dlhší časový horizont.

Slobodný, 22-ročný absolvent vysokej školy, ktorý práve začína pracovať v novej práci, bude mať pravdepodobne iné investičné ciele ako 55-ročný ženatý muž, ktorý chce v najbližších desiatich rokoch pomôcť svojim deťom postaviť sa na vlastné nohy a následne odísť do dôchodku.

Obidvaja budú potrebovať rozličnú investičnú stratégiu, ktorá bude zodpovedať ich investičným cieľom a veku.

3) Aké riziko ste ochotný prijať?

Ďalším faktorom, ktorý je pri stavbe portfólia, potrebné brať do úvahy, je osobnosť investora a jeho tolerancia voči riziku. Ste ochotní riskovať potencionálne vysokú stratu, ak môžete dosiahnuť vysoký zisk?

Na internete je množstvo rýchlych dotazníkov, vďaka ktorým zistíte, aké investičné riziko ste ochotný prijať. Je kľúčové, aby ste vedeli, aká je vaša tolerancia voči riziku.

Mnoho investorov sa rozhodne investovať do dlhopisov, ktoré im ponúkajú stabilný príjem. So svojím investičným portfóliom budete žiť mnoho rokov. Je nevyhnutné, aby ste boli úprimný sami k sebe a vyberali iba také investičné nástroje, ktoré vám zabezpečia pokojný spánok.

Ako vykonať rozloženie jednotlivých typov investícií?

Efektívne portfólio je tvorené kombináciou rôznych tried aktív. Trieda aktív predstavuje investície, ktoré majú podobné charakteristiky.

Jednu triedu aktív tvoria napríklad akcie, ďalšiu zas dlhopisy. Kombinovaním rôznych tried aktív vo svojom portfóliu dosiahnete určitý stupeň diverzifikácie, čo môže zvýšiť váš výnos a zároveň aj znížiť potencionálne riziko straty. Mnoho začínajúcich investorov sa drží nasledujúcich príkladov alokácie aktív.

Povedzme, že ide o portfólio odvážneho investora. Najjednoduchšie je investovať 80% z portfólia do akcií a 20% do dlhopisov. Ďalšou alternatívou je venovať 60% akciám, 20% investovať do nehnuteľností a 20% do dlhopisov. Prepracovanejšou možnosťou je venovať 60% akciám, 15% investovať do nehnuteľností, 15% do dlhopisov a 10% portfólia venovať hotovosti.

Ako ďalší príklad si uvedieme vzorové portfólio vyvážených investorov. Základnou verziou tohto portfólia je venovať 60% akciám a 40% dlhopisom. Môže to však vyzerať aj tak, že investor venuje 45% akciám, 10% nehnuteľnostiam a 40% dlhopisom. Ak si chce zabezpečiť ešte väčšiu diverzifikáciu portfólia môže 45% venovať akciám, 10% nehnuteľnostiam, 30% dlhopisom a 10% hotovosti.

Opatrný investor investuje iba 40% zo svojho portfólia do akcií a 60% do konzervatívnych dlhopisov. Teoreticky môže akciám venovať iba 27,5% zo svojho portfólia, 7,5% investovať do nehnuteľností a zvyšných 65% investovať do dlhopisov. Keď túži po ešte väčšej diverzifikácii môže 25% venovať akciám, 5% nehnuteľnostiam, 50% dlhopisom a 20% si nechať v hotovosti.

Posledným príkladom, ktorý si uvedieme, bude vzorové portfólio investora, ktorý sa riziku vyslovene vyhýba. Takýto investor venuje iba 20% zo svojho portfólia do akcií a 80% do dlhopisov. Ak sa pokúša dosiahnuť väčšiu diverzifikáciu môže venovať 20% akciám, 10% nehnuteľnostiam, 50% dlhopisom a 30% hotovosti.

Alokácia aktív v investičnom portfóliu sa v mnohých veciach podobá kuchárskym receptom. Je flexibilná a dá sa prispôsobiť preferenciám jednotlivca.

Začínajúci investori, by sa mali držať osvedčenej alokácie aktív. Postupom času však zozbierajú stále viac informácií, vedomostí a skúseností, preto bude prirodzené, že si budú alokáciu upravovať podľa najnovších informácií, ku ktorým majú prístup.

Čím väčšiu časť zo svojho portfólia investujete do akcií, tým väčšie budú vaše výnosy, no zároveň sa tým zvýši aj riziko, ktorému sa vystavujete. Keď väčšiu časť svojho portfólia venujete dlhopisom a hotovosti, potom sa vaše investičné riziko zníži, no znížia sa aj očakávané výnosy.

Pri tvorbe investičného portfólia je potrebné pamätať na to, že portfólio má v prvom rade vyhovovať vašim konkrétnym potrebám.

Ako si zvoliť vhodné investičné produkty?

Alokácia aktív v portfóliu je mimoriadne dôležitá. Tá ťažšia časť však prichádza až so zostavovaním portfólia. Samozrejme, akcie sú akcie a dlhopisy sú dlhopisy, čo na tom môže byť ťažkého?

Skutočnosť je však taká, že tieto základné triedy aktív môžete rozdeliť do mnohých podtried, ktoré sa líšia rizikom a potencionálnymi výnosmi.

Napríklad, ak chce investor investovať do akcií, môže sa zamerať na spoločnosti podnikajúce v rôznych priemyselných odvetviach, spoločností s rôznou trhovou kapitalizáciou a do domácich alebo zahraničných spoločností. V prípade dlhopisov, môže investovať do dlhopisov s dlhou alebo krátkou dobou splatnosti.

1) Výber akcií

Pri výbere akcií si dajte záležať na tom, aby dané akcie spĺňali vami stanovenú úroveň rizika, ktoré ste ochotný podstúpiť.

Taktiež treba dať dôraz na faktory ako je trhová kapitalizácia spoločnosti, sektor v ktorom podniká a typ akcií. Výber akcií pre vaše portfólio bude asi najnáročnejšou časťou tvorenia jednotlivých portfólií. Je dôležité, aby ste pravidelne sledovali dianie na akciovom trhu a boli informovaný o všetkých novinkách.

Veľká časť odborníkov sa zhodne na tom, že začínajúci investori, by sa nemali púšťať do investovania do jednotlivých akcií konkrétnych spoločností. Táto cesta je mimoriadne náročná a vyžaduje si veľa času, skúseností a vedomostí.

2) Dlhopisy

Pri výbere dlhopisov je potrebné brať do úvahy viacero faktorov, vrátane doby splatnosti daného dlhopisu, typu dlhopisu, výnosu a úverového ratingu spoločnosti vydávajúcej dlhopis. Existuje viacero typov dlhopisov, pričom každý z nich sa spája s inými výnosmi a úrovňami rizika.

3) Podielové fondy

Investovaním do podielových fondov získate expozíciu voči širokej škále tried aktív. Okrem toho sú tieto aktíva precízne vyberané a kontrolované správcami fondov, preto si môžete byť takmer istý, že generujú dostatočné výnosy. Správcovia fondov si však za svoju prácu účtujú nemalé poplatky, čo v konečnom dôsledku ovplyvní vaše výnosy. Ďalšou možnosťou sú indexové fondy. Indexové fondy zvyknú byť pasívne spravované, čo znamená, že poplatky budú nižšie. Investovanie do fondov je jednoduché a vhodné pre začínajúcich investorov.

4) Fondy obchodované na burze (ETF)

Ak nechcete investovať do podielových fondov, môžu byť fondy obchodované na burze (ETF) tou správnou voľbou pre vás. Fondy obchodované na burze sú v podstate podielové fondy, ktoré sa obchodujú ako akcie.

Podielovým fondom sa podobajú v tom, že investujú do viacerých akcií v rámci jednotlivých sektorov, výšky kapitalizácie spoločnosti alebo krajiny, kde spoločnosť pôsobí. Na druhej strane, však nie sú aktívne riadené ale iba sledujú konkrétny index alebo súbor akcií. Poplatok spojený s investovaním do fondov obchodovaných na burze je pomerne nízky.

V prípade záujmu o investičné portfólio, alebo jeho rozloženie vám ponúkame kompletné poradenstvo a odbornú pomoc. Naši experti vám pomôžu s vytvorením správnej investičnej stratégie ušitej na mieru vašim individuálnym požiadavkám. K dispozícii sme vám on-line alebo po dohode aj osobne.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.