Čo je akciový index?

HABERL
21. decembra 2021

Akciový index sleduje vzostupy a pády vybranej skupiny akcií. Sledovanie výkonnosti trhového indexu predstavuje rýchly spôsob, ako sledovať stav akciového trhu, čo pomáha finančným spoločnostiam pri vytváraní indexových fondov alebo ETF.

Investovanie do akcií je určené pre investorov, ktorí hľadajú atraktívne zhodnotenie svojej investície, investovanie bez časovej viazanosti a širokú diverzifikáciu.

Investori, ktorí nechcú investovať do jednotlivých akcií, ale chcú jednoducho dosiahnuť rovnakú výkonnosť ako celkový trh, v rámci nákladovo efektívneho spôsobu, sa môžu rozhodnúť investovať do akciových fondov sledujúcich akciové indexy, o ktoré sa investori zaujímajú vo veľkej miere.

Čo je akciový index?

Trhový index sleduje výkonnosť určitej skupiny investícií. Akciové indexy teda sledujú konkrétne akcie. Tieto investície sú často zoskupené okolo konkrétneho odvetvia, môže ísť napríklad o technologické akcie alebo celkový akciový trh. Medzi najznámejšie akciové indexy patrí S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) alebo Nasdaq.

Veľkosť akciových indexov nie je ničím presne daná. Napríklad index DJIA obsahuje iba 30 akcií, zatiaľ čo index CRSP ich obsahuje viac ako 3 700. Dôležité však je, že každý index obsahuje dostatočne veľkú vzorku akcií na to, aby reprezentovala celkové správanie ekonomického segmentu, ktorý má index reprezentovať.

Aké typy indexov existujú?

V investičnom svete existujú tisíce akciových indexov. Aby sme vám pomohli sa zorientovať, predstavíme vám najznámejšie indexy, s ktorými sa počas investovania na akciovom trhu stretnete.

1) Index S&P 500

Jeden z najznámejších indexov, S&P 500 sleduje výkonnosť 500 popredných spoločností v Spojených štátoch amerických. Spoločnosti určuje výbor spoločnosti S&P Dow Jones Indices. Index S&P 500 je vážený trhovou kapitalizáciou.

2) Priemyselný index Dow Jones

Index DJIA má relatívne úzky rozsah a sleduje iba 30 amerických spoločností, ktoré boli vybrané spomínaným výborom S&P Dow Jones Indices. Akcie v rámci indexu DJIA pochádzajú z rôznych odvetví, vrátane zdravotníctva až po technológie, no jednu vec majú spoločnú. Ide o tzv. blue chip akcie. To znamená, že majú za sebou dobrú finančnú výkonnosť. Index DJIA je jedným z mála cenovo vážených indexov.

3) Index Nasdaq 100

Nasdaq 100 sleduje výkonnosť 100 najväčších a najaktívnejšie obchodovaných spoločností kótovaných na burze Nasdaq. Spoločnosti tvoriace index Nasdaq 100 môžu pôsobiť v mnohých rôznych odvetviach, no vo všeobecnosti sa orientujú na technológie a nezahŕňajú žiadnych členov finančného sveta. Nasdaq 100 je vážený trhovou kapitalizáciou.

4) Kompozitný index NYSE

Kompozitný index NYSE je komplexný index, ktorý sleduje výkonnosť všetkých akcií obchodovaných na Newyorskej akciovej burze (NYSE). Index je vážený modifikovanou trhovou kapitalizáciou.

5) Index Russell 2 000

Mnoho akciových indexov sa zameriava na najväčšie spoločnosti pôsobiace v určitom segmente, no nie index Russell 2 000. Tento index meria výkonnosť 2 000 najmenších verejne obchodovaných domácich spoločností. Index Russell 2 000 je vážený trhovou kapitalizáciou.

6) Celkový trhový index Wilshire 5 000

Wilshire 5 000 Total Market Index sleduje výkonnosť celého akciového trhu v Spojených štátoch amerických. Tento index je vážený na základe trhovej kapitalizácie.

Vyššie uvedené indexy sa vo všeobecnosti používajú ako zástupcovia pre celý akciový trh, no existuje nespočetné množstvo ďalších indexov, z ktorých mnohé sú prispôsobené tak, aby reprezentovali konkrétne segmenty trhu. Stretnete sa napríklad s indexmi, ktoré sú globálne, sektorové, národné, hodnotové, rastové ale aj s mnohými inými.

[elementor-template id=“14516″]

Ako sa tvoria akciové indexy?

Každý akciový index používa svoj vlastný vzorec pri určovaní, ktoré spoločnosti bude index zahŕňať. Indexy, ktoré merajú výkonnosť širokých segmentov trhu, môžu zahŕňať iba spoločnosti, ktoré majú vysoké hodnotenie z hľadiska trhovej kapitalizácie, alebo celkovej hodnoty všetkých svojich akcií v obehu. Prípadne ich môže vybrať odborná komisia.

Keď správca indexu určí, ktoré spoločnosti má zahrnúť, musí určiť ako budú tieto spoločnosti zastúpené v indexe, čo je faktor je označovaný za váhu v indexe. V závislosti od váhy môžu mať všetky spoločnosti tvoriace index rovnaký vplyv na jeho výkonnosť, alebo odlišný na základe svojej trhovej kapitalizácie, ako aj hodnoty akcií.

3 najbežnejšie modely rozloženia váhy v indexe

Indexy vážené trhovou kapitalizáciou

V indexe váženom trhovou kapitalizáciou, index výraznejšie reprezentuje akcie s vyššou trhovou kapitalizáciou. Vďaka tejto štruktúre majú veľké spoločnosti väčší vplyv na výkonnosť indexu.

Rovnako vážené indexy

Pri rovnako váženom indexe sa zaobchádza so všetkými komponentmi indexu rovnako. To znamená, že výkonnosť každej spoločnosti ovplyvňuje index v rovnakej miere a je jedno, či ide o veľmi veľké alebo veľmi malé spoločnosti.

Cenovo vážené indexy

Cenovo vážený index prideľuje každej spoločnosti inú váhu, na základe aktuálnej ceny jej akcií. Spoločnosti s drahšími akciami majú v týchto indexoch väčší vplyv bez ohľadu na to, aké veľké alebo malé spoločnosti to v skutočnosti sú.

Ako sa počítajú indexy?

Správne porozumenie indexu vyžaduje, aby ste sa pozreli na to, ako sa hodnota indexu zmenila v čase. Nové akciové indexy vždy začínajú s určitou pevnou hodnotou založenou na cenách akcií v deň spustenia indexu. Budúce hodnoty indexu merajú rastúce a klesajúce ceny týchto komponentov. Nie všetky akciové indexy však používajú rovnakú začiatočnú hodnotu, takže samotné meranie zmien indexu pomocou bodov môže byť zavádzajúce.

Napríklad, ak jeden index stúpne za deň o 250 bodov, zatiaľ čo iný len o 10 bodov, môžeme z toho mať pocit, že sa prvému indexu darilo oveľa lepšie. Ak však prvý index začal deň na úrovni 25 000 bodov, zatiaľ čo druhý index bol na 250 bodoch, môžete vidieť, že percentuálny zisk druhého indexu bol oveľa vyšší. Vyšší percentuálny zisk pre vás znamená väčší zisk, preto je lepšie sa zameriavať skôr na percentá, ako na bodové pohyby.

Ani tie najpopulárnejšie akciové indexy vo všeobecnosti nemerajú výkonnosť celého trhu. Vedieť, ktoré akcie tvoria index vám môže povedať, ktoré časti akciového trhu prispievajú k jeho celkovej výkonnosti a to môže vysvetliť, prečo nie všetky indexy dosahujú rovnakú výkonnosť. Akciové trhy zároveň investorom uľahčujú zisťovanie výkonnosti trhu bez toho, aby museli sledovať vzostupy a pády každej jednotlivej akcie.

Zdroj: www.marketwatch.com, www.barrons.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.