Čo je kolektívne investovanie?

HABERL
22. decembra 2022

V roku 1927 bol otvorený prvý fond kolektívneho investovania. Za posledných 92 rokov sa toho však veľa zmenilo a popularita kolektívneho investovania prudko vzrástla.

Čo je kolektívne investovanie?

Fondy kolektívneho investovania predstavujú skupinu združených účtov vedených finančnou inštitúciou. Tieto fondy umožňujú investorom investovať do koša cenných papierov rôznych spoločností a rozložiť investičné riziko. Po zhromaždení súhrnnej sumy profesionálny správa fondu túto kapitálovú sumu investuje.

Všetko je to o rozložení rizika a združení investícií prostredníctvom správcu fondu. Vďaka združovaniu finančných prostriedkov sa investorom otvárajú nové príležitosti, ktoré by boli inak pre jednotlivých investorov nedostupné.

Kolektívne investovanie je jedným z najbežnejších spôsobov, ako jednotlivci investujú na akciových trhoch a do iných druhov aktív.

Aké typy fondov kolektívneho investovania existujú?

Existuje päť typov kolektívneho investovania: podielové fondy, otvorené investičné spoločnosti (OEIC), investičné fondy, fondy obchodované na burze (ETF) a neregulované schémy kolektívneho investovania (UCIS).

1) Podielové fondy

Podielové fondy predstavujú veľké fondy, ktoré spravuje profesionálny správca. Správca združuje investície s cieľom získať príjem, alebo kapitálové zhodnotenie. Podielové fondy sa skladajú z častí alebo “podielov”, pričom každý podiel má svoju nákupnú aj predajnú cenu. Podiely sa vytvárajú vždy, keď investor vloží do fondu peniaze a následne sa likvidujú, keď sú peniaze z fondu vybraté.

Podielové fondy môžu reagovať na dopyt a rásť v dobe prosperity, preto tieto fondy patria medzi najobľúbenejšie formy investovania. Investori tak môžu využívať výhody väčších investícií, vrátane zliav, avšak v obdobiach slabšej výkonnosti môže byť potrebné, aby fondy predávali svoje aktíva, vďaka čomu svojim investorom umožňujú vybrať svoje peniaze.

Podobné: Ako vybrať podielový fond?

2) Otvorené investičné spoločnosti (OEIC)

Otvorené investičné spoločnosti fungujú podobne ako podielové fondy s tým rozdielom, že OEIC sú právne založené ako spoločnosti s ručením obmedzeným. Nejde o fondy, takže nemajú žiadneho správcu. Namiesto toho majú OEIC svojho depozitára, ktorý drží cenné papiere a má podobné povinnosti ako správca podielového fondu. Mnohé OEIC fungujú ako “zastrešujúce fondy”, čo znamená, že zakladajú pod-fondy bez získania individuálneho povolenia pre jednotlivé pod-fondy.

3) Investičné trusty

Investičné trusty predstavujú spoločnosti, ktoré sú kótované na burze cenných papierov s jediným cieľom, a to investovať prostriedky akcionárov do akcií iných spoločností alebo cenných papierov. Investičný trust združuje finančné prostriedky investorov, aby mohli investovať do rôznych spoločností. Investičné trusty sú založené na fixnej sume kapitálu, ktorý je rozdelený na akcie, čím sa investičné trusty zatvárajú. Po rozdelení kapitálu na akcie, môžu investori akcie kúpiť.

Môžu byť volatilnejšie ako predchádzajúce možnosti, pretože si peniaze na svoje investície môžu požičiavať a taktiež vďaka schopnosti investovať do nekótovaných spoločností, ktoré sa na akciovom trhu neobchodujú.

4) Fondy obchodované na burze (ETF)

Fondy obchodované na burze alebo ETF sa zvyčajne snažia odzrkadľovať výkonnosť indexu. ETF sa obchoduje na burze, takže ho môžete nakupovať a predávať ako akcie spoločnosti. Existujú dva hlavné typy ETF – tzv. umelé a reálne. Umelé ETF využívajú deriváty na získanie expozície na určitom trhu, zatiaľ čo reálne ETF investujú priamo do čohokoľvek, čo sledujú, v závislosti od indexu.

5) Neregulované schémy kolektívneho investovania (UCIS)

Ak schéma kolektívneho investovania nie je povolená alebo uznaná oficiálnymi orgánmi, označuje sa ako neregulovaná schéma kolektívneho investovania (UCIS). UCIS nepodliehajú rovnakým reguláciám investičnej sily a spôsobu ich vedenia. Často sa spájajú s vysokým rizikom. Môžu totižto investovať do širokej škály rôznych investičných produktov a aktivít. Tieto schémy nemožno propagovať širokej verejnosti, ale môžu byť navrhnuté niektorým typom investorov.

Prečo si vybrať kolektívne investičné fondy?

Diverzifikácia

Fondy zvyčajne rozkladajú svoje investície medzi rôzne spoločnosti, typy aktív a geografické regióny, čím poskytujú diverzifikáciu. Keď jedna investícia klesá, iná môže stúpať a vy sa nemusíte báť, že pri poklese prídete o všetky peniaze. To znamená, že vaše celkové riziko sa zníži. Združovaním peňazí s inými investormi sa vaša kúpna sila a prístup k aktívam, či trhom, zväčší.

Jednoduchosť

Každodenný chod týchto investícií je navrhnutý tak, aby boli jednoduché. Správca fondu investuje vo vašom mene a vy dostávate pravidelné správy o tom, ako boli vaše peniaze investované. Môžete si vybrať, či chcete, aby sa akékoľvek dividendy automaticky re-investovali, alebo aby ste ich dostávali vo forme pravidelných výplat. Ak si zvolíte pravidelný príjem, môže to znížiť váš potenciál kapitálového rastu.

Podobné: Ako začať investovať?

Náklady

Investičné fondy môžu byť vďaka svojej “hromadnej nákupnej” sile pre investorov nákladovo efektívnejšie ako nákup veľkého počtu individuálnych investícií samostatne. Rozdeľujú fixné náklady, ako sú poplatky za úschovu aktív, medzi všetkých investorov vo fonde. Veľké transakcie je teda možné vykonávať za zlomok ceny, ktorú by ste museli zaplatiť, ak by ste akcie nakupovali priamo. Aj keď cieľom správcov je udržiavať nízke náklady pre investorov, okrem ročných poplatkov za správu je potrebné zvážiť aj niektoré dodatočné náklady. Patria sem napríklad poplatky za obchodovanie pri kúpe a predaji podielov vo fonde.

Profesionálna správa investícií

Investičné fondy vám umožnia prístup k odborným znalostiam špecializovaných správcov fondov a ich tímov analytikov, ktorí majú prístup k trhovým informáciám mimo dosahu priemerného investora. Pomocou najnovších výskumov neustále monitorujú trhy pre potencionálne investičné príležitosti. Ich investičné rozhodnutia sú v súlade so stanovenými cieľmi fondu a odrážajú zmeny v ekonomických alebo trhových podmienkach.

Výber regiónov a sektorov

Vďaka týmto investičným fondom môžete využiť širokú škálu investičných sektorov a regiónov. Môžete sa rozhodnúť pre fondy, ktoré investujú v mnohých globálnych regiónoch, čo vám pomôže tlmiť veľké výkyvy na trhu v ktorejkoľvek oblasti. Alebo sa zameriate na konkrétny menší región.

Autorizované kolektívne investovanie je skvelý spôsob ako rozložiť riziko, avšak, ako pri všetkých investíciách, je dôležité si uvedomiť, že návratnosť nie je zaručená a vždy bude niesť určitý stupeň rizika. Ako sme mohli vidieť mnohokrát, kolektívne investičné fondy môžu kolísať a meniť sa, preto je potrebné si takúto investíciu dobre premyslieť.

V prípade, ak by ste mali záujem o rozhovor s našimi investičnými expertmi, neváhajte nás kontaktovať. Radi pre vás nájdeme tú najvhodnejšiu investičnú stratégiu.

zdroj: www.fortune.com, www.bloomberg.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.