Čo je wealth management?

HABERL
19. januára 2023

Wealth management zahŕňa investičné poradenské služby pre bohatých klientov. Služby wealth managementu ponúkané najmä bohatším jednotlivcom a ich rodinám. Poskytujú holistický prístup k budovaniu a správe majetku a investícií. Túto tému vám priblížime v aktuálnom článku.

Čo je wealth management?

Spoločnosti zaoberajúce sa správou bohatstva alebo wealth managementom ponúkajú svojim bohatým klientom širokú škálu finančných služieb. Ide o riadenie problémov s osobnými financiami, rast bohatstva pre svojich klientov a poskytovanie prostriedkov na prevod majetku na dedičov.

Medzi typické služby patriace pod správu bohatstva patria: účtové služby, filantropia, plánovanie vzdelávania, majetkové a iné právne plánovanie, poisťovacie poradenstvo, investičné poradenstvo, plánovanie odchodu do dôchodku, zmiernenie rizika, plánovanie akciových opcií a poradenstvo a daňové služby.

Wealth management je najvhodnejší pre rodiny a domácnosti, ktoré už sú bohaté a majú rôznorodé potreby týkajúce sa finančného plánovania a správy.

Koľko peňazí potrebujete na to, aby ste mohli využívať služby wealth managementu?

Wealth management je prispôsobený pre bohatých jednotlivcov v horných 97 percentách v rámci príjmov, čo je približne vyše 350 000 eur ročne. Niektoré spoločnosti zaoberajúce sa správou bohatstva (wealth managementu) môžu vyžadovať minimálnu investície aj vo výške 250 000 až 10 000 000 eur.

Ľudia s veľkým objemom bohatstva zvyčajne potrebujú viac služieb na správu svojich aktív ako tí, ktorí majú menej bohatstva. Spoločnosti spravujúce bohatstvo môžu poskytovať špecializované služby na uspokojenie týchto potrieb.

Podobné: Výhody zloženého úročenia pri investovaní

Ako funguje wealth management?

Správcovia bohatstva (wealth manažéri) sú špecializovaní finanční profesionáli, ktorí riadia všetky aspekty potrieb svojich klientov za jednotný poplatok. Títo jednotlivci alebo spoločnosti, ktorí spravujú majetok svojich klientov, si najčastejšie účtujú poplatok vo forme nejakého percenta z aktív, ktoré majú v správe. Poplatky najčastejšie začínajú na jednom až dvoch percentách spravovaných aktív, no líšia sa.

Spoločnosti zaoberajúce sa wealth managementom majú tendenciu používať jeden z dvoch prístupov, ktoré vo všeobecnosti fungujú najlepšie. Ide o kolaboratívne tímy, alebo tzv. všetko pod jednou strechou.

1) Kolaboratívne tímy

Spoločnosť zaoberajúca sa správou bohatstva alebo individuálny odborník na certifikované finančné plánovanie (CFP) koordinuje finančné plánovanie domácnosti a správu jej investícií s ostatnými klientovými poradcami – profesionálmi z oblastí práva, poistenia, daní alebo iného plánovania.

2) Všetko pod jednou strechou – jedna kancelária

Tieto jednotky sa niekedy nazývajú aj “rodinné kancelárie” (ang. Family offices), ktoré vznikajú vo veľkých bankách alebo maklérskych firmách a poskytujú odborníkov vo všetkých oblastiach správy bohatstva. Ide o jednotné kontaktné miesto pre jednotlivcov alebo rodiny, ktorí chcú konsolidovať všetky svoje potreby v oblasti správy majetku v jednej firme.

Ako nájsť najlepšieho správcu bohatstva?

Nájdenie najlepšieho správcu bohatstva alebo wealth manažéra pre vaše potreby bude závisieť od toho, ktorý z vyššie uvedených prístupov vám bude vyhovovať viac. Vyžaduje si to však aj starostlivé zváženie kvalifikácií či výsledkov danej spoločnosti.

Môžete sa obzerať po malých firmách, či individuálnych správcoch, ktorí budú spolupracovať s vašimi ďalšími poradcami. Ak však dávate prednosť tomu, aby sa celý váš majetok a finančné plánovanie vykonávalo prostredníctvom jednej firmy, potom sa pozrite po väčších inštitúciách.

Kroky, ktoré je potrebné urobiť pred najatím si správcu bohatstva

  1. Požiadajte o rozhovory so súčasnými klientmi
  2. Porovnajte dostupné služby od rôznych firiem
  3. Pozrite sa na hodnotu, ktorú vám pridajú, nielen na cenu ich služieb.
  4. Preskúmajte pozadie danej spoločnosti
  5. Porovnajte sadzobník poplatkov každej z firiem
  6. Pochopte ako je vami zvolený správca a poradca platený, a buďte opatrný, ak to budú provízie za produkty, ktoré vám predá
  7. Overte si, že správca, s ktorým ste sa stretli, bude aj ten, s ktorým budete spolupracovať.
  8. Opýtajte sa na vzťahy a dostupnosť medzi klientom a poradcom
  9. Pochopte, že súkromný správca bohatstva vám môže ponúkať personalizovanejšie služby, zatiaľ čo wealth management prostredníctvom väčšej finančnej inštitúcie môže mať možnosť využiť viac príležitostí združením zdrojov od veľkého počtu bohatých klientov.

Alternatívy pre wealth management

Ak hodnota vášho majetku nie je taká vysoká, pravdepodobne sa vám neoplatí využívať služby wealth managementu. Dostupnejšou voľbou môžu byť naopak finanční alebo investiční experti, ktorí vám vedia v mnohom pomôcť.

Zatiaľ čo wealth mangement sa vo veľkej miere zameriava na budovanie a udržovanie bohatstva a majetku bohatých klientov, finanční poradcovia môžu poskytnúť ľuďom so skromnejšími finančnými prostriedkami širokú škálu finančných služieb.

Finanční poradcovia môžu poskytovať finančné plánovanie, plánovanie odchodu do dôchodku, správu investícií a daňové poradenstvo. Majú však tendenciu špecializovať sa iba na úzku škálu produktov a služieb.

Podobné: Najlepšie tipy od superbohatých – ako ušetriť?

Wealth management vs. asset management

Taktiež by ste si nemali zamieňať pojmy správa bohatstva a aktív. Aj keď vám môžu pripadať ako veľmi podobné, správa bohatstva (wealth management) zahŕňa oveľa širší rozsah služieb. Viacerým ľuďom, či dokonca aj malým firmám, však môže správa aktív, alebo asset management pomôcť plniť svoje finančné ciele.

Asset management sa zaoberá nákupom, predajom a správou vašich aktív. Existujú firmy, ktoré sa na to špecializujú, ale možno ste na ich služby už natrafili napríklad, keď ste kupovali dom, začali investovať do dôchodkové plánu alebo ste sa rozprávali s finančným poradcom o plánovaní odchodu do dôchodku.

Asset management alebo správa aktív sa úzko špecializuje na aktíva ako je hotovosť, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a v niektorých prípadoch aj iné aktíva. Vzťahuje sa na jednotlivcov, podniky a iné inštitúcie alebo subjekty. Je dostupná takmer pre každého.

Wealth management je z veľkej časti doménou milionárov a miliardárov, ktorí stavajú na svojom bohatstve, chránia ho a plánujú ho venovať svojim dedičom. Asset management sa zameriava na správu aktív, ako aj na ďalšie prvky spojené s vaším majetkom, a to dane, plánovanie nehnuteľností, plánovanie dôchodku, poistenie, hodnotenie rizika a mnohé iné. Je navrhnutá pre jednotlivcov a ich rodiny, ktorý majú veľké majetky.

V prípade, ak by ste mali záujem o rozhovor s našimi investičnými expertmi, neváhajte nás kontaktovať. Radi pre vás nájdeme tú najvhodnejšiu investičnú stratégiu.

zdroj: www.fortune.comwww.bloomberg.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.