Čo majú spoločné ľudia, ktorí si v dôchodku užívajú mimoriadne bohatstvo?

HABERL
5. júla 2018

Mnohí ľudia považujú život na dôchodku za vysnívané obdobie, počas ktorého budú jediné ich povinnosti súvisieť už iba s vychutnávaním si plodov predošlých rokov. Dôchodcov už totiž neobmedzujú žiadne pracovné hodiny bežného dňa a sú schopní zasvätiť svoj čas tráveniu chvíľ s vnúčatami, hre golfu, cestovaniu a žitiu života bez starostí. Peniaze sú prirodzene základným […]

Mnohí ľudia považujú život na dôchodku za vysnívané obdobie, počas ktorého budú jediné ich povinnosti súvisieť už iba s vychutnávaním si plodov predošlých rokov.

Dôchodcov už totiž neobmedzujú žiadne pracovné hodiny bežného dňa a sú schopní zasvätiť svoj čas tráveniu chvíľ s vnúčatami, hre golfu, cestovaniu a žitiu života bez starostí. Peniaze sú prirodzene základným predpokladom pre realizovanie takejto predstavy o dôchodku. Napriek tomu však treba poznamenať, že ani prehnané sústredenie sa na samotné peniaze Vám nezaručí pokojné prežitie penzijného obdobia.

Ešte predtým ako začnete zhromažďovať obrovský majetok a plánovať svoje roky na dôchodku, mali by ste sa uistiť, že k tejto záležitosti pristupujete s tým správnym mentálnym naladením. V prvom rade by ste mali považovať dôchodok za skutočne dôležitú časť svojho života a nepodceňovať s ním spojené rozhodnutia.

Je veľmi dôležité analyzovať psychologické rozpoloženie ľudí, ktorým sa podarilo odísť do dôchodku omnoho skôr a so zásadne väčšou finančnou rezervou, ako je tomu zvykom. Predstavujeme Vám niekoľko základných vlastností úspešných jedincov, ktorí si môžu v dôchodku užívať mimoriadne bohatstvo.

Nerozptyľujú sa


Čas, energia a úsilie sú základnými činiteľmi pri disciplinovanom dosahovaní vytýčených cieľov. Je pomerne jednoduché načrtnúť si plán, podľa ktorého budete postupovať. Avšak ľudská povaha so sebou prináša túžby, ktoré sa pri realizácii tohto plánu môžu stať kritickým rozptýlením.

Pridržiavanie sa zvoleného kurzu môže byť náročné. Život Vám môže postaviť do cesty rôzne prekážky. Mentálna sila a odhodlanie sú kľúčovými prvkami, ktoré Vám pomôžu v dosahovaní Vašich cieľov.

Nenechávajú sa unášať abstraktnými myšlienkami


Abstraktné myslenie pramení z ľudských emócií. Keď však robíte rozhodnutia týkajúce sa podnikania a peňazí, akékoľvek emócie by ste mali odsunúť na vedľajšiu koľaj. Vaše plány, konkrétne kroky a stratégie by mali vychádzať z kritického myslenia a logiky.

Budovanie bohatstva vychádza z realistických predstáv a sebadisciplíny. Emócie žiadnym spôsobom neprispejú k Vašim rozhodnutiam. Práve naopak, veľmi často zaslepujú Váš úsudok. Keď pred Vami stojí rozhodnutie týkajúce sa veľkého objemu peňazí, mali by ste sa riadiť výhradne ľavou hemisférou Vášho mozgu, ktorá je zodpovedná za logické myslenie.

Zároveň by ste sa za žiadnych okolností nemali spoliehať na rytiera na bielom koni, ktorý Vás príde zachrániť v kritickej situácii. Spoliehajte sa na svoje schopnosti a zručnosti.

Nehľadajú uznanie druhých


Ľudské bytosti sú geneticky naprogramované k tomu, aby vyhľadávali uznanie ľudí vo svojom okolí. Keď sa však pohybujete v podnikateľskom prostredí, analyzovanie názorov ľudí okolo Vás sa môže stať zásadnou prekážkou v dosahovaní Vašich vlastných cieľov a určite k Vašim výsledkom nijakým spôsobom neprispeje.

Vyhľadávanie uznania zo strany druhých ľudí je efektívnym spôsobom začlenenia sa do kmeňa či skupiny. Na druhej strane však sociálne otupí Vaše inštinkty. Hľadanie uznania totiž predstavuje emocionálny návyk, ktorý Vám v konečnom dôsledku iba skomplikuje zhromažďovanie bohatstva a úspešný odchod do dôchodku.

Robia inteligentné rozhodnutia


Nie je tajomstvom, že počas zlatej horúčky najviac zbohatli ľudia, ktorí predávali lopaty.

Každé Vaše rozhodnutie by malo byť založené na logickej analýze konkrétnej situácie a realizované v súlade s dobre premyslenou metodológiou. V žiadnom prípade by ste nemali investovať svoje peniaze do záležitostí, o ktorých ste nezhromaždili dostatočný objem informácií. Každej svojej investícii by ste mali rozumieť na fundamentálnej úrovni.

Nesnažia sa zbohatnúť príliš rýchlo


Mnohí špekulanti nachádzajú kreatívne spôsoby, pomocou ktorých sa im darí zarábať veľa peňazí v rámci mimoriadne krátkeho časového intervalu. Takáto stratégia však obvykle neprináša žiadne dlhodobé výsledky. Rýchlo zarobené peniaze Vám takmer nikdy nevydržia až do dôchodku.

Namiesto toho by ste mali obmedziť svoju nenásytnosť a zamerať sa na stabilnejšie a dlhodobo udržateľné zdroje príjmov. Majte tiež na pamäti, že život milionára v skutočnosti nevyzerá tak ako v televízii či na striebornom plátne. Väčšina úžasne bohatých jedincov žije skromným a umierneným životom.

Sú húževnatí


Húževnatosť je naučenou schopnosťou. Každý z nás si môže s dostatkom tréningu vybudovať dostatočnú fyzickú, mentálnu a emocionálnu silu. Mentálna disciplína je jedným zo základných stavebných kameňov bohatého života.

Prirodzene, míňanie peňazí je bezkonkurenčnou zábavou a príčinou krátkodobej radosti. Práve pri tejto činnosti by ste však mali aplikovať svoju mentálnu silu a obmedziť množstvo prostriedkov, ktoré utrácate na nepodstatné veci.

Naozaj uprednostníte krátkodobé a prchavé nadšenie z materiálnych statkov pred dlhodobými zárukami pohodlného dôchodku, po ktorom ste tak dlho túžili?

Sú dobre organizovaní


Organizáciu života je možné dosahovať ako na mentálnej, tak aj na fyzickej úrovni.

Organizácia finančného života začína v psychologickej rovine. Uvedomte si detaily súčasnej ekonomiky a pri zostavovaní finančného plánu zohľadnite všetky faktory, ktoré budú vplývať na Váš dôchodok, vrátane inflácie a poplatkov.

Nedostatok organizácie môže viesť k prokrastinácii, ktorá je nepriateľom progresu. Uvažujte o tom, akým životom chcete žiť a čomu sa počas dôchodku chcete venovať. Možno máte pred sebou ešte veľa produktívnych rokov, ale plánovať by ste mali začať už dnes.

Budujú svoje sny na reálnych základoch


Buďte optimistickým pesimistom. Uvažujte pozitívne, ale zachovávajte si realistický prístup. Vytyčovať si vysoké ciele nie je na škodu, ale mali by ste sa ubezpečiť o tom, že tieto ciele sú dosiahnuteľné naozaj schodnou cestou.

Väčšina ľudí zaujíma k dôchodku minimalistický prístup. Myslia si, že budú mať nízky príjem a zredukované výdavky, pričom budú žiť skromným životným štýlom. To však nemusí platiť aj pre Vás. Predstavte si dôchodok plný pôžitku a luxusu a hľadajte spôsoby, prostredníctvom ktorých sa dopracujete k realizácii tejto predstavy. Vhodný plán sporenia a investičná stratégia Vám nepochybne pomôžu na ceste za vysnívaným dôchodkom.

Zdroj: Investment

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.