Čo prináša nový fenomén „tematické investovanie“

HABERL
30. mája 2019

Na finančných trhoch sa už dlhšie stretávame s pojmom tematické investovanie. Dosiaľ málo známa investičná forma či skôr stratégia si získava čoraz väčšiu popularitu. Podľa viacerých predpovedí sa dokonca stáva novým fenoménom a v nasledujúcich rokoch má zohrávať kľúčovú úlohu pri súkromných aj korporátnych vkladoch. Investori musia v snahe hľadať výnosné príležitosti pracovať na tvorbe nových efektívnejších stratégií. Súčasťou […]

tematické investovanie

Na finančných trhoch sa už dlhšie stretávame s pojmom tematické investovanie. Dosiaľ málo známa investičná forma či skôr stratégia si získava čoraz väčšiu popularitu. Podľa viacerých predpovedí sa dokonca stáva novým fenoménom a v nasledujúcich rokoch má zohrávať kľúčovú úlohu pri súkromných aj korporátnych vkladoch.

Investori musia v snahe hľadať výnosné príležitosti pracovať na tvorbe nových efektívnejších stratégií. Súčasťou ich prípravy sa čoraz častejšie stáva aj využívanie prvkov tzv. tematického investovania. Práve to je novým fenoménom, ktorého popularita ako pomocného nástroja pri zhodnocovaní svojich investícií narastá po celom finančnom svete.

O čom tematické investovanie je?

Obchodovanie podľa princípov tematického investovania využíva viacero nových zásad. Pri ich aplikovaní do praxe sa nesleduje len hodnota danej investície a jej očakávané zhodnotenie. Investori sa na dané príležitosti pozerajú viac do hĺbky. Pozornosť je zameraná na globálne či celospoločenské témy, ktoré budú v najbližších rokoch zohrávať kľúčovú úlohu. Práve z nich sa následne vyberajú investície s najvyšším predpokladaným potenciálom.

Hlavné znaky tohto investovania:

Orientácia na vysoké zhodnotenie vkladov – Tematickí investori ambíciami určite nešetria. Jedným z hlavných cieľov takejto formy je vysoké zhodnotenie vkladov. To má dosahovať niekoľkonásobne viac ako pri bežných akciách alebo dlhopisoch.

Vyhľadávanie perspektívnych príležitostí – Výber investícií s najvyšším potenciálom nie je založený na tipovaní alebo bezhlavom riskovaní. Investori v rámci ich vyhľadávania skúmajú viaceré faktory. To má viesť k odhaleniu možností s najlepšími výsledkami.

Investovanie v dlhom časovom horizonte – Dosiahnutie vysokých výnosov vyžaduje značnú obetu.Investori sa musia obrniť poriadnou trpezlivosťou. Tematické investície sa totiž spájajú s dlhodobým časovým horizontom.Minimálnym limitom je vo väčšine prípadov 5 až 7 rokov.

Aktuálne investorské top „témy“:

  • akcie ekologických firiem
  • investovanie do zásob vody
  • startupy a financovanie vedy
  • fondy zamerané na dôchodky
  • projekty rozvoja digitalizácie

Nielen zisky, ale aj spoločenský prínos

K pozitívam tematického investovania môžeme zaradiť aj jeho spoločenský prínos. Investície v oblasti jednotlivých „tém“ totiž vlievajú kapitál do rozvoja daných segmentov. Niektoré z týchto investícií sa zároveň považujú za „zelené“. Tým prispievajú k podpore ekologických projektov a celkovej ochrane životného prostredia. 

Vzhľadom na uvedené plusy vyzerá budúcnosť tohto investovania dosť sľubne. Nie náhodou sa stávajú novým fenoménom schopným priniesť na finančné trhy ďalšie oživenie. Obzvlášť preto, že tematické investície sú dostupné aj súkromným investorom, vrátane tých s menším počiatočným kapitálom.  

Zdroje: www.quora.com, www.fidelity.com, www.entrepreneur.com, www.wsj.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.