Čo sú fondy obchodované na burze (ETF)?

HABERL
9. júna 2020

Ak ako investor radi kupujete a držíte aktíva alebo ste dlhodobý investor, ktorý sa snaží vybudovať portfólio, rozhodne by ste mali zvážiť investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF).

Čo sú fondy obchodované na burze (ETF)?

Ak ako investor radi kupujete a držíte aktíva alebo ste dlhodobý investor, ktorý sa snaží vybudovať portfólio, rozhodne by ste mali zvážiť investovanie do fondov obchodovaných na burze (ETF). V porovnaní s podielovými fondmi majú mnoho výhod a ponúkajú vám možnosť kupovať konkrétne fondy obchodované na burze, ktoré sa orientujú na akékoľvek trhy, aké si viete predstaviť. Pred tým ako do nich investujete, je však potrebné im porozumieť. Zistite, čo ich odlišuje od podielových fondov a preskúmajte ich výhody a nevýhody v porovnaní s bežnými podielovými fondmi.

Otvorené vs. Uzatvorené podielové fondy

Ako už možno viete, podielový fond je vo svojej podstate dohoda o tom, že investori budú spoločne zhromažďovať svoje peniaze a najmú správcu portfólií, ktorý bude zodpovedný za nákup a predaj cenných papierov v ich mene. Tradičné otvorené podielové fondy fungujú tak, že investori môžu nakupovať alebo predávať svoje akcie priamo samotnej investičnej spoločnosti. Akcie tvoriace uzavreté fondy sa však obchodujú na burzách rovnako ako akcie a zvyčajne sa kupujú od iných akcionárov.

Keď kupujete otvorené fondy je vašou protistranou (od ktorej kupujete) samotná spoločnosť. Ako sa bude končiť obchodný deň, budú tieto spoločnosti predávať alebo kupovať akcie za čistú hodnotu týchto aktív (NAV). Ak ich kúpite hneď po tom, čo sa trhy otvoria, zaplatíte uzatváraciu cenu fondu pre daný pracovný deň. Ak ich kúpite po uzavretí trhov pre daný deň, zaplatíte uzatváraciu cenu pre nasledujúci pracovný deň. Na druhej strane, pri uzatvorených podielových fondoch a fondoch obchodovaných na burze sa často nestáva, že by vašou protistranou bola spoločnosť vlastniaca fond, ale skôr iní akcionári, ktorí kupujú alebo predávajú akcie celý deň, buď priamo alebo častejšie na burzách cenných papierov. Akcie môžete predávať alebo kupovať za akúkoľvek cenu, ktorá bude prijateľná pre obe strany.

Podobné: Fondy obchodované na burze (ETF) vs. indexové fondy

Fondy obchodované na burze (ETF) a uzatvorené podielové fondy

Fondy obchodované na burze sú blízki bratranci uzatvorených fondov. Rovnako ako akcie uzatvorených fondov, tak aj akcie fondov obchodovaných na burze môže byť predávané alebo kupované na burzách cenných papierov, rovnako ako akékoľvek iné akcie. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že fondy obchodované na burze (ETF) nie sú aktívne spravované. Namiesto toho sú cenné papiere v portfóliu fondov obchodovaných na burze iba súborom cenných papierov určených na čo najpresnejšiu replikáciu indexu.

Napríklad, indexový fond S&P 500 vlastí akcie spoločností, ktoré sú na zozname spoločnosti Standard & Poor’s 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností na newyorskej burze cenných papierov, ktoré sú zoradené podľa svojej trhovej kapitalizácie. Akcie týchto spoločností môžete kúpiť prostredníctvom otvoreného fondu S&P 500, ako je napríklad Vanguard 500, alebo si môžete kúpiť fond obchodovaný na burze, ktorý sa tiež nazýva aj SPDR. Predstavujte si fondy obchodované na burze ako uzatvorené indexové fondy obchodované na burzách cenných papierov.

Výhody fondov obchodovaných na burze (ETF)

Cena

Keďže majitelia akcií fondov obchodovaných na burze (ETF) nemusia platiť správcov ani tímy analytikov a maklérov, ktorí by uskutočňovali nákup a predaj akcií v ich mene, alebo sledovali prílev a odliv finančných prostriedkov, zvyčajne sa s fondmi obchodovanými na burze spájajú aj oveľa nižšie výdavky ako v prípade tradičných podielových fondov. Celkové náklady na fondy obchodované na burze zvyknú byť dokonca nižšie ako náklady na otvorené indexové fondy, pretože otvorené indexové fondy musia mať k dispozícii dostatok zamestnancov, ktorí vykonávajú pravidelné nákupy a spätné odkúpenia.

Likvidita

Ak investujete do otvoreného podielového fondy, akcie môžete kupovať iba raz do dňa a to za cenu rovnú čistej hodnote aktív v čase posledného zatvorenia trhu. Počas dňa nemôžete kupovať ani predávať akcie. Ak vlastníte otvorený fond a hneď z rána po otvorení trhov počujete katastrofálne správy, nemôžete do 16-tej hodiny východného štandardného času predať svoje akcie. Rovnako, ak sa k vám dostanú priaznivé správy, začať nakupovať akcie môžete až po 16-tej hodine nasledujúceho dňa.

Fondy obchodované na burze a uzatvorené podielové fondy sa môžu na burzách predávať celý deň, hoci s niektorými fondmi sa obchoduje častejšie ako s inými. Čím častejšie sa fond obchoduje, tým ľahšie je nájsť investora, ktorý chce rýchlo predať alebo kúpiť.

Predaj nakrátko

V prípade otvorených fondov nemôžete uskutočniť predaj nakrátko. Predaj nakrátko v podstate znamená, že si požičiate akcie, predáte ich v očakávaní, že ceny akcií klesnú. Ak ceny naozaj klesnú, predajca uskutočňujúci predaj nakrátko kúpi akcie späť za novú cenu a vráti ich pôvodnému vlastníkovi, pričom si vzniknutý rozdiel nechá ako svoj zisk. Pomocou ETF môžete nakrátko predávať priemyselné odvetvia, krajiny a dokonca aj celé trhy.

Daňová úvaha a nízky obrat

Indexové fondy, vrátane fondov obchodovaných na burze, zvyknú byť z daňové hľadiska veľmi výhodné a ideálne pre držanie v zdaniteľných účtoch. Je to z toho dôvodu, že obrat portfólia indexových fondov zvykne byť veľmi nízky. Na druhej strane správcovia aktívne spravovaných fondov kupujú a predávajú cenné papiere zakaždým, keď im napadne lepšia investičná myšlienka. Indexové fondy a fondy obchodované na burze predávajú akcie iba v prípade, že sú nové akcie stiahnuté z indexu a kupujú akcie iba v prípade, že ich pridávajú do indexu.

Vždy keď fond predá akcie so ziskom, vymeriava Americký daňový úrad (IRS) daň z kapitálových výnosov, ktorá sa následne prenesie na akcionárov. Nakoľko indexové fondy ani fondy obchodované na burze nepredávajú akcie veľmi často, iba v málo prípadoch dôjde k situácii, že sa dane prerozdeľujú medzi akcionárov.

Málo spätných odkupov

Fondy obchodované na burze sú zvyčajne o niečo málo daňovo efektívnejšie ako otvorené indexové fondy, nakoľko sa fondy obchodované na burze nemusia zaoberať predajom akcií, aby vyhoveli spätným odkúpeniam. Túto funkciu napĺňa otvorený trh.

Priama distribúcia

Fondy obchodované na burze (ETF) taktiež ponúkajú možnosť “priamej” distribúcie akcionárom. Priama distribúcia znamená to, že fondy môžu poslať cenné papiere zo svojho portfólia priamo akcionárom, ktorí v prípade, že chcú vlastniť hotovosť ich môžu rovno predať. Pomáha to pri ochrane zvyšných akcionárov fondu, ktorí tak nemusia znášať daňové následky predaja. Ak však generujú fondy obchodované na burze dividendový príjem, je tento príjem zdaniteľný a to aj v prípade uzatvorených aj otvorených podielových fondov.

Žiadne presuny hotovosti

Portfólia indexových fondov sa snažia replikovať indexy ako najlepšie sa len dá. Výsledkom toho je, že vo svojich portfóliách zvyčajne vlastnia veľmi málo hotovosti. 100% hotovosti je vždy investovaných. Na rastúcich trhoch ide o veľkú výhodu. Fondy obchodované na burze sa nezaujímajú o spätné výkupy a preto si môžu dovoliť nemať takmer žiadnu hotovosť k dispozícii. Na klesajúcich trhoch však málo hotovosti môže fondom uškodiť, nakoľko všetky problémy týkajúce sa poklesu na trhu znášajú celé portfóliá.

Podobné: 7 nízko-nákladových ETF fondov investujúcich do zlata

Nevýhody fondov obchodovaných na burze (ETF)

Nízke zľavy

V prípade akcií fondov obchodovaných na otvorenom trhu, cenu akcií určujú samotní investori. Táto cena môže byť vyššia alebo nižšia ako je celková hodnota akcií v portfóliu. V prípade uzatvorených fondov je často možné nakúpiť akcie fondu so zľavou 5% až 15% z čistej hodnoty aktív. Akcionár získa všetky výhody vyplývajúce z dividend alebo vyplácaných úrokov z fondu a výhodnú pozíciu pre predaj, ak dôjde k zníženiu zliav.

Na druhej strane, na fondy obchodované na burze sa zvyčajne neuplatňujú žiadne zľavy, respektíve sú tieto zľavy veľmi nízke. Investorom, ktorí sa snažia profitovať z kúpy akcií fondu so zľavou, sa bude lepšie dariť, keď budú nakupovať akcie aktívne spravovaného uzatvoreného fondu ako fondu obchodovaného na burze. Platí to najmä pre investorov zameraných na príjem.

Žiadne dividendové reinvestičné plány

Mnoho investorov chce mať svoje dividendy prostredníctvom dividendových reinvestičných plánov automaticky reinvestované do akcií fondu. Táto prax sa však v prípade fondov obchodovaných na burze (ETF) väčšinou nevyužíva, nakoľko by si to vyžadovalo nadmernú správu fondu a zvýšilo náklady na prevádzku fondu.

Jedným z hlavných dôvodov prečo ľudia investujú do fondov obchodovaných na burze je ich nízko-nákladová štruktúra. Keď kupujete fondy obchodované na burze, očakávate, že vám budú vyplácané dividendy a úroky priamo, a v prípade, že ich nevlastníte v nejakom daňovo zvýhodnenom účte, tak za nich budete platiť dane. Fondy obchodované na burze sú najvhodnejšie pre investorov, ktorí ich chcú držať dlhú dobu. Tieto fondy sú taktiež vhodné pre investorov, ktorí nechcú investovať príliš veľa do jednej spoločnosti alebo sa nechcú vystaviť riziku spájanému s konkrétnou spoločnosťou.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.