Čo sú realitné fondy?

HABERL
25. októbra 2022

Pokiaľ nesnívate o tom, že sa stanete prenajímateľom nehnuteľností alebo budete rýchlo predávať jednu nehnuteľnosť za druhou, môžu byť realitné fondy tou pravou investíciou pre vás. Poďme sa na ne spolu pozrieť.

Realitné fondy. Čo sú realitné fondy? Realitne fondy porovnanie. Realitné podielové fondy a investovanie.

Existuje niekoľko dôvodov prečo sú realitné fondy atraktívnym doplnením investičného portfólia. Ak máte záujem pustiť sa do investovania do realitných fondov, pokračujte v čítaní a dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť.

Čo sú realitné fondy?

Aby ste pochopili, čo to vlastne realitný fond je, musíte vedieť ako fungujú podielové fondy. Jednoducho povedané, podielové fondy predstavujú súbor mnohých investícií. Fond môže napríklad vlastniť kombináciu akcií a dlhopisov, alebo môže sledovať akcie v konkrétnom indexe, ako je napríklad S&P 500 či Dow Jones Industrial Average.

Realitný fond funguje podobne, ibaže investuje do nehnuteľností, a to buď priamo alebo nepriamo. Realitný fond môže napríklad vlastniť jednotlivé komerčné nehnuteľnosti alebo investovať do súboru nehnuteľností, ako sú napríklad nákupné centrá či hotely. Realitný fond môže investovať aj do realitných investičných trustov, tzv. REIT.

Realitné fondy môžu byť uzatvorené alebo otvorené. Otvorené fondy vám dávajú možnosť vstúpiť alebo vystúpiť z fondu kedykoľvek, kým je fond aktívny. Uzavretý fond má stanovený jeden vstupný a výstupný bod. To znamená, že musíte investovať v rámci určitého časového obdobia a po investovaní nebudete môcť fond opustiť, kým nenastane stanovený dátum.

Ako každý iný podielový fond, aj realitné fondy sú spravované aktívne alebo pasívne. Pasívne investičné stratégie sa zvyčajne snažia napodobniť výkonnosť podkladových indexov. Vezmite si napríklad Vanguard Real Estate Index Fund. Tento fond sleduje výkonnosť indexu MSCI US REIT Index, ktorý ako taký sleduje americké realitné investičné trusty.

Pri aktívnej správe, správca fondu dohliada na nákup a predaj podkladových aktív v rámci fondu. Aktívne spravované fondy sa snažia dosiahnuť vyššiu výkonnosť, ako nimi sledovaný index. Cohen & Steers Global Realty Shares Fund je jedným z príkladov realitného fondu, ktorý sa spolieha na stratégiu aktívneho riadenia, aby zvýšil výnosy investorov.

Podobné: 5 tipov, ktoré pomôžu pri investovaní do nehnuteľností

Realitné fondy a REIT: Aký je medzi nimi rozdiel?

Áno, realitné fondy aj realitné investičné trusty investujú do nehnuteľností. Ale ide o dve rôzne investičné aktíva.

Realitný fond

Realitný fond funguje rovnako ako akýkoľvek iný podielový fond v tom, že svoje peniaze spájate s peniazmi iných investorov a máte podiel na výnosoch. Do realitného fondu môžete investovať prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom každý rok zaplatíte paušálny pomer nákladov za vlastníctvo fondu.

Realitné investičné trusty

Realitné investičné trusty sú spoločnosti, ktoré priamo investujú do nehnuteľností generujúcich príjem, pričom sa s nimi obchoduje ako s akciami. Tieto trusty môžu poskytovať široký alebo úzky prístup k svojim podielom. Napríklad, Boston Properties investuje predovšetkým do kancelárskych priestorov na veľkých trhoch ako je San Francisco, či New York. Realty Income na druhej strane investuje do komerčne prenajatých nehnuteľností.

Spôsob akým sa investori dostanú k výnosom sa tiež líši. V prípade podielových fondov môžu investori generovať svoje zisky na základe predpokladu kolísania ich cien. Niektoré realitné fondy taktiež vyplácajú svojim investorom dividendy.

Pre porovnanie, realitné investičné trusty sú v USA povinné vyplácať 90 % svojich zdaniteľných príjmov ako dividendy investorom. V tomto ohľade môžu realitné investičné trusty ponúknuť investorom príjem rýchlejšie ako realitné fondy, pretože dividendy sa vyplácajú pravidelne.

Prečo investovať do realitných fondov?

Investície do nehnuteľností sa vo všeobecnosti považujú za solídne doplnenie akéhokoľvek portfólia. Realitné fondy však ponúkajú niekoľko jedinečných výhod, ktoré nezažijete pri priamom vlastnení nehnuteľnosti. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich.

1) Diverzifikácia

Akcie a dlhopisy sú zvyčajne jasnou voľbou pre investičné portfólio, no nehnuteľnosti mu pridajú nový rozmer diverzifikácie. Keďže nehnuteľnosti majú vo všeobecnosti nízku koreláciu s akciami, umožnia vám vyvážiť investičné riziko. Samotné realitné fondy môžu byť vysoko diverzifikované.

2) Ochrana pred volatilitou

Keď sa akciový trh stane volatilným, realitné fondy môžu pôsobiť ako tzv. stabilizátor. Nakoľko ceny nehnuteľností nie sú v korelácii s cenami akcií, realitné fondy môžu generovať slušné výnosy aj napriek hlbokému poklesu akcií.

3) Ochrana pred infláciou

Inflácia a rastúce ceny spotrebného tovaru môžu pre investorov predstavovať problém, pretože ceny akcií môžu klesnúť. Ak však dopyt po nehnuteľnostiach zostáva vysoký aj počas zvýšenej inflácie a spotrebitelia nie sú schopní nakupovať, môžu realitní investori profitovať z rastúceho dopytu po nájme.

4) Profesionálna správa

Či už je realitný fond spravovaný aktívne alebo pasívne, v jeho zákulisí je správca, ktorý riadi celú investičnú stratégiu a stará sa o všetku potrebnú analýzu investičných príležitostí.

5) Minimum povinností

Vlastnenie nehnuteľnosti určenej na prenájom sa spája s veľkým množstvom povinností, ktoré sa môžu stať rýchlo problémom. Predstavte si len proces hľadania nájomníkov, dohadovania podmienok alebo pravidelnú požadovanú údržbu nehnuteľnosti. Vlastníctvom realitného fondu si budete môcť užívať výhody nehnuteľností, bez stresujúcich faktorov.

Podobné: Investovanie do nehnuteľností

Tipy na investovanie do realitných fondov

Pri zvažovaní realitného fondu preskúmajte jeho historickú výkonnosť, podkladové aktíva, ako veľmi je diverzifikovaný a ako je riadený.

Venujte pozornosť aj pomeru nákladov. Pamätajte, že čím nižší je pomer nákladov, tým viac výnosov pôjde vám do vrecka. Nakoniec sa pred investovaním do fondu pozrite aj na vek fondu a doterajšie výsledky správcu fondu.

Zvážte rozhovor s investičným expertom, vďaka ktorému získate podrobný prehľad o investovaní do realitných fondov a o tom, ako môžu figurovať vo vašom celkovom finančnom pláne. Expert vám môže pomôcť nielen určiť, či je nehnuteľnosť kľúčovým chýbajúcim kúskom vo vašom portfóliu, ale môže vás nasmerovať dobrým smerom.

Hoci existuje množstvo dobrých dôvodov, prečo zvážiť investovanie do realitných fondov, nezabudnite, že stále existuje určité riziko. Nehnuteľnosti zažívajú poklesy aj napriek tomu, že ide o historicky veľmi výkonné aktívum. Pravdepodobne si ešte pamätáte na finančnú krízu z roku 2008. Ako pri všetkých investíciách aj teraz platí, že diverzifikácia je kľúčom k vyvažovaniu potencionálnych rizík. Realitné fondy majú byť iba kúskom vášho investičného koláča, nie koláčom samotným.

zdroj: www.marketwatch.com, www.cnbc.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.