Dá sa vďaka investovaniu poraziť infláciu?

HABERL
8. februára 2022

Snaha pochopiť infláciu môže byť náročnou úlohou. Aj niektorí ľudia, ktorí roky študovali trhy a ekonomiku často nevedia, ako sa inflácia počíta. Vplyvy inflácie na spoločnosť a investorov sú rôzne. Poďme sa na ňu preto pozrieť bližšie.

Inflácia aktuálne dosahuje svoju najvyššie úrovne za desaťročia a stáva sa jednou z najpopulárnejších konverzačných tém medzi odborníkmi aj laikmi.

Čo je inflácia a prečo k nej dochádza?

Jednoducho povedané, inflácia predstavuje stratu kúpnej sily v priebehu času. Znamená to, že za jedno euro si zajtra (alebo neskôr) kúpite oveľa menej vecí ako dnes. Inflácia sa zvyčajne vyjadruje, ako ročná zmena cien v rámci skupiny tovarov a služieb.

Z krátkodobého hľadiska môže byť inflácia jednoducho výsledkom prehriatej ekonomiky, teda takej ekonomiky, v ktorej majú ľudia veľa prebytočnej hotovosti, alebo majú prístup k veľkému množstvu úverov, ktoré chcú minúť.

Ak spotrebitelia nakupujú tovary a služby dostatočne horlivo, spoločnosti pravdepodobne budú musieť zvýšiť svoje ceny, pretože im chýba adekvátna ponuka. Alebo sa rozhodnú účtovať si viac, pretože si uvedomujú, že môžu ceny zvýšiť a zlepšiť tak svoje zisky bez straty zákazníkov.

Inflácia však často vie stúpať a klesať na základe vývoja, ktorý má len málo spoločné s ekonomickou situáciou. Obmedzená ponuka ropy môže zvýšiť ceny benzínu. Problémy s dodávateľským reťazcom môžu spôsobiť nedostatok tovaru, čo taktiež môže viesť k rastu cien.

Prečo sa kvôli inflácii peniaze znehodnocujú?

Vplyv inflácie na časovú hodnotu peňazí spočíva v tom, že v priebehu času znižuje hodnotu klasických mien. Časová hodnota peňazí je koncept, ktorý popisuje, ako majú peniaze, ktoré máte k dispozícii, väčšiu hodnotu ako rovnaké množstvo peňazí v budúcnosti. To však zahŕňa predpoklad, že peniaze neinvestujete do cenného papiera, dlhového nástroja alebo úročeného bankového účtu.

Jednou z hlavných povinností Európskej centrálnej banky je monitorovať a kontrolovať infláciu. Európska centrálna banka sa snaží udržať mieru inflácie okolo 2%.

Mieru inflácie môže Európska centrálna banka kontrolovať jedným z troch spôsobov:
  1. Určovaním sadzby európskych fondov
  2. Tvorením a nastavovaním povinných rezerv
  3. Znižovaním peňažnej zásoby

Čo by mal človek robiť, aby svoje peniaze zhodnocoval?

Všeobecne je známe, že okrem smrti a daní je inflácia ďalším fenoménom, ktorým si môžeme byť istý. Raz za čas sa určite objaví. Preto je dobré dlhodobo pracovať na zhodnocovaní svojich peňazí. Poďme sa pozrieť na 3 investičné prístupy, ktoré by mal zvážiť každý, kto chce svoj majetok ochrániť pred ničivou infláciou.

1) Investovať do akcií

Napriek nedostatku dôvery, ktorú väčšina ľudí vyjadruje voči akciám, môže byť ich vlastníctvo niektorých typov akcií práve účinnou ochranou pred rastúcou infláciou.

Myslite na svoju domácnosť, ako na podnikanie. Ak spoločnosť nemôže správne investovať svoje peniaze do projektov, ktoré jej prinesú návratnosť prevyšujúcu náklady, stane sa obeťou inflácie. Základným predpokladom obchodného úspechu je, že korporácie budú svoj tovar predávať za stále vyššie ceny, čo zvýši ich zárobky a nevyhnutne aj ceny akcií.

2) Investovať do nehnuteľností

Investovanie do nehnuteľností môže byť za určitých dôvodov, vždy úspešnou investíciou. Ako investor, by ste mali rátať s tým, že ak chcete generovať zisky, kúpenú nehnuteľnosť budete držať prinajmenšom niekoľko rokov. Ceny bývania majú vo všeobecnosti s postupom času rásť, čím pôsobia proti účinkom inflácie.

3) Investovať do seba

Zďaleka najlepšou investíciou, ktorú môžete urobiť, aby ste sa pripravili na neistú finančnú budúcnosť, je investícia do seba. Taká, ktorá zvýši vašu budúcu zárobkovú silu. Táto investícia začína kvalitným vzdelávaním, pokračuje udržiavaním aktuálnych zručností a učením sa novým zručnostiam, ktoré budete pravdepodobne potrebovať v nie príliš vzdialenej budúcnosti.

Tipy ako bezpečne investovať a poraziť infláciu

Inflácia je úplne bežným javom v trhovej ekonomiky. Disciplinovaný investor, by sa mal pred rastúcou infláciou chrániť investovaním do určitých aktív, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za dobrý spôsob ako poraziť infláciu. Uveďme si niekoľko príkladov:

1) Zlato

Zlato je pravdepodobne jeden z najbežnejších spôsobov, ako sa investori chránia pred infláciou.

V minulosti sa mnohí pozerali na zlato ako na “alternatívnu menu”, a to najmä v krajinách, kde pôvodná mena rýchlo strácala svoju hodnotu. Tieto krajiny majú vyššiu tendenciu používať zlato. Ide o skutočné fyzické aktívum, ktoré si zvykne držať svoju hodnotu. Viac sme sa téme investovania do zlata venovali v článku s názvom „Ako investovať do zlata – ETF fondy alebo fyzické zlato?“.

2) Komodity

Komodity sú širokou kategóriou, do ktorej spadá obilie, drahé kovy, elektrina, ropa, hovädzie mäso, pomarančový džús, zemný plyn, ale aj cudzie meny, emisie a niektoré ďalšie investičné nástroje.

Komodity a inflácia majú jedinečný vzťah, pričom komodity vystupujú ako indikátor budúcej miery inflácie. S rastom ceny komodít rastie aj cena produktov, na výrobu ktorých sa komodity používajú.

3) Portfólio akcií a dlhopisov v pomere 60:40

Investičné portfólio tvorené zo 60% akciami a 40% dlhopismi sa považuje za bezpečný a tradičný mix akcií a dlhopisov, práve pre konzervatívne portfólio. Tento typ portfólia predstavuje priamočiaru a jednoduchú investičnú stratégiu.

Ako všetky investičné stratégie aj táto má nejaké svoje muchy. Je dôležité mať na pamäti, že portfólio 60:40 vám pomôže zabezpečiť sa proti inflácii, no pravdepodobne prídete v porovnaní s portfóliami s vyšším zastúpením akcií, aj o výnosy.

4) Príjem z nehnuteľností

Príjem z nehnuteľností je príjem získaný z prenájmu nehnuteľnosti. Nehnuteľnostiam sa pri stúpajúcej inflácii darí.

S rastúcou infláciou totižto stúpajú aj hodnoty nehnuteľností a tým aj suma, ktorú si prenajímateľ môže účtovať za prenájom. To má za následok, že príjem z prenájmu časom rastie. Vďaka tomu môže investor držať krok s rastom inflácie. Z tohto dôvodu je príjem z nehnuteľností jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoje investičné portfólio proti inflácii.

3) TIPS

TIPS je skratka amerických cenných papierov, chránených pred infláciou. Ide o typ amerických vládnych dlhopisov, ktoré sú indexované podľa inflácie. Ich výslovnou úlohou je chrániť investorov pred infláciou. TIPS sú vyplácané dvakrát do roka na základe pevnej sadzby. Ich hodnota sa mení na základe miery inflácie, takže miera návratnosti zahŕňa aj upravenú istinu.

Záver

Inflácia sa často označuje ako “najhoršia daň”, nakoľko jej dôsledky veľmi veľa ľudí ani nepostrehne.

Uveďme si hypotetickú situáciu: máte 4% výnos na sporiacom účte, pričom inflácia vzrástla o 7%. Mnoho ľudí si bude myslieť, že sú o 4% bohatší, no v skutočnosti sú o 3% chudobnejší.

Investori a domácnosti by mali rozumieť príčinám a dôsledkom inflácie. Inflácia predstavuje závažný, ale bežný jav v trhovej ekonomike. Stále stúpajúca inflácia môže mať výrazný vplyv na zisky vo vašom investičnom portfóliu. Preto by ste mali ako zodpovedný investor urobiť, všetko čo môžete, najmä preto aby ste sa ochránili, alebo aspoň minimalizovali možné straty.

V prípade, že by ste mali záujem ochrániť svoje peniaze pred takmer istou infláciou, pozrite si naše produkty alebo nás kontaktujte.

zdroj: www.marketwatch.com, www.bloomberg.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.