ETF vs. Podielový fond. Čo treba vedieť pred investovaním?

HABERL
16. augusta 2022

Keď sa rozhodnete investovať do fondov, zvyčajne narazíte na dva hlavné typy – podielové fondy a ETF fondy. Čo by ste však mali vedieť predtým, ako urobíte končené rozhodnutie?

ETF vs podielové fondy. Akcie vs ETF. ETF fondy skúsenosti. ETF investovanie. Podielové fondy skúsenosti.

V článku ETF vs. Podielový fond. Čo treba vedieť pred investovaním? sa dočítate:

ETF a podielové fondy združujú peniaze investorov do tzv. koša cenných papierov, čo investorom umožňuje diverzifikovať portfólio bez toho, aby museli kupovať a spravovať jednotlivé aktíva. ETF fondy sú v súčasnosti miláčikmi celého investičného sveta.

Rast ETF bol rýchly. V roku 2003 ich bolo v Spojených štátoch amerických 123. V roku 2021 viac ako 2000. Prečo ich popularita tak rýchlo rastie? Stručne povedané, ponúkajú rovnaké výhody diverzifikácie portfólia ako podielové fondy, ale často za oveľa nižšie náklady pre investora.

Čo má ETF a podielový fond spoločné?

Široká škála tried aktív a špecializovaných trhov je spoločnou vlastnosťou podielových fondov a ETF. Táto expozícia voči rôznym triedam aktív je zodpovedná za to, že fondy vo všeobecnosti poskytujú vyššiu mieru diverzifikácie, ako jedna akcia alebo dlhopis, a možno ich použiť na vytvorenie dostatočne diverzifikovaného portfólia.

Ich najväčšou podobnosťou je však skutočnosť, že obidva druhy fondov predstavujú spravované “koše” alebo “skupiny” jednotlivých cenných papierov, napríklad akcií alebo dlhopisov, ktoré môžete nakupovať ako celok.

Podobné: Ako vybrať najlepšie ETF fondy?

Medzi týmito dvoma populárnymi typmi fondov však existujú aj rozdiely, ktorým sa budeme venovať práve v tomto článku. Na začiatok ešte jedno upozornenie. V tomto článku budú porovnávané ETF a aktívne spravované podielové fondy. Existujú však aj pasívne spravované podielové fondy, známe ako indexové fondy. Indexové fondy prinášajú rovnaké výhody ako ETF, no stále medzi nimi existujú určité rozdiely.

Najväčšie rozdiely medzi podielovými a ETF fondami

1) Správa

Podielové fondy zvyčajne spravuje profesionálny správca, ktorý sa pokúša poraziť trh nákupom a predajom akcií pomocou svojich investičných skúseností. Toto sa nazýva aktívna správa fondov a často sa na investorov premieta v podobe vyšších nákladov.

Na druhej strane, ETF sú zvyčajne pasívne spravované fondy. Tieto fondy automaticky sledujú vopred vybraný index, ako je napríklad S&P 500 alebo Nasdaq 100. Existuje niekoľko málo aktívne spravovaných ETF, ktoré fungujú veľmi podobne ako podielové fondy a vďaka tomu vyberajú aj vyššie poplatky.

Zatiaľ čo aktívne spravované fondy môžu krátkodobo prekonať výkonnosť ETF, dlhodobé výsledky hovoria o niečom inom. Medzi vyššími nákladovými pomermi a nepravdepodobnosťou opakovaného porážania trhu, aktívne spravované fondy často dosahujú z dlhodobého hľadiska nižšie výnosy v porovnaní s ETF.

2) Pomer nákladov

Pomer nákladov udáva, koľko investori zaplatia každý rok, ako percento z investovanej sumy za vlastníctvo daného fondu. Pasívne spravované ETF sú relatívne lacné. Niektoré majú pomer nákladov len 0,03 %, čo znamená, že investori zaplatia 0,3 eur ročne za každých 1 000 eur, ktoré investujú.

To je podstatne menej ako pri aktívne spravovaných fondoch. V roku 2018 bol priemerný ročný pomer výdavkov aktívne spravovaných fondov 0,67 %. Pre porovnanie pomer nákladov pasívne spravovaných fondov bol v tom roku na úrovni len 0,15 %.

3) Ako sa s nimi obchoduje?

ETF fondy zvyčajne sledujú index, ale nie sú to bežné indexové fondy. Obchoduje sa s nimi totižto počas dňa, rovnako ako s akciami, pričom ich ceny sú odvodené od ponuky a dopytu. To znamená, že cena, ktorú vy konkrétne zaplatíte za ETF fondy nebude pravdepodobne rovnaká ako cena, ktorú zaplatil iný investor.

Na druhej strane, tradičné podielové fondy, dokonca aj tie, ktoré sú založené na indexoch, sú oceňované a obchodované na konci každého obchodného dňa. Všetci investori, ktorí kupujú podiel v podielovom fonde v rovnaký deň, tak za neho budú musieť zaplatiť rovnakú sumu.

Obchodná štruktúra ETF, ktorá sa podobá akciám, tiež znamená, že keď nakupujete alebo predávate možno budete musieť zaplatiť nejakú províziu. Táto prax sa však stále stáva menej bežnou, keďže čoraz viac veľkých maklérov ruší provízie za obchodovanie s ETF, akciami alebo opciami.

Aj keď je to skvelá správa pre kupujúcich ETF, je dôležité si uvedomiť, že väčšina maklérov stále vyžaduje, aby ste ETF držali určitý počet dní, inak vám zaúčtujú poplatok. ETF zvyčajne nie sú vhodné na každodenné obchodovanie.

4) Minimálna investícia

Podielové fondy môžu mať vysoké vstupné náklady, dokonca aj podielové fondy s cieľovým dátumom, ktoré pomáhajú začínajúcim investorom šetriť na konkrétnejšie ciele, majú často stanovené minimálne investície vo výške najmenej 1 000 eur. Minimálna výška investície sa v prípade podielových fondov väčšinou nezakladá na cene akcií fondu, ale ide o paušálnu sumu.

Nakoľko sa ETF obchodujú podobne ako akcie, zvyčajne nemajú stanovenú minimálnu výšku investície. ETF si môžete kúpiť za cenu jednej akcie fondu, ktorá sa zvyčajne označuje aj ako “trhová cena” ETF.

5) Daňová výhodnosť

ETF často generujú investorom menej kapitálových ziskov, pretože môžu mať nižší obrat. Keď investor kúpi ETF nemusí platiť dane z kapitálových výnosov až do momentu, kedy predá akcie fondu so ziskom. ETF sa vo všeobecnosti považujú za daňovo efektívne fondy.

Podielové fondy sú na druhej strane štruktúrované spôsobom, ktorý má tendenciu spájať sa s vyššími daňami z kapitálových výnosov. Keďže sú aktívne spravované, aktíva v podielovom fonde sa často nakupujú a predávajú. Ak ide o zisk, dane z kapitálových výnosov sa prenesú na každého investora, ktorý má podiel vo fonde, aj keď sa svoj podiel nerozhodnete predať. Stačí, ak správca fondu obchoduje s akciami, ktoré sú v držbe fondu.

Podobné: Ako vybudovať silné investičné portfólio pre Váš dôchodok?

ETF alebo podielový fond? Ktorý je pre vás ten pravý?

Pri rozhodovaní sa o tom, ktorá investícia je pre vás najlepšia, je potrebné sa na ňu pozrieť hlbšie. Všetko bude závisieť od vašich cieľov, toho aký ste typ investora, koľko peňazí môžete investovať naraz a ďalších faktorov.

Zvážte ETF fondy, ak:

  • Aktívne obchodujete každý deň. Vykonávate každodenné obchody, stop príkazy, limitné príkazy, opcie či predaj nakrátko. To všetko viete robiť nielen s akciami, ale aj ETF fondmi. Podielové fondy vám však v tomto prípade budú na nič.
  • ETF a indexové fondy majú vo všeobecnosti tendenciu byť daňovo efektívnejšie ako aktívne spravované fondy. Preto, ak sa snažíte ušetriť na daniach mali by ste voliť túto možnosť.

Zvážte podielové fondy, ak:

  • Hľadáte investičné aktíva, ktoré vám budú prinášať vyšší výnos ako referenčný index.
  • Z hľadiska počtu fondov je aktívne spravovaných podielových fondov na trhu najviac, preto, ak si neviete vybrať medzi inými možnosťami, možno práve v tejto kategórii nájdete to, čo hľadáte.

Ak by ste mali záujem si túto tému prediskutovať s investičnými expertmi, ktorí na trhu pracujú niekoľko rokov, kľudne sa na nás obráťte a veľmi radi vám budeme na vašej ceste za ochranou majetku nápomocní. Kontaktujte nás.

zdroj: www.investors.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.