Európske vs. americké dlhopisy

HABERL
15. februára 2022

Dlhopisy môžu hrať dôležitú úlohu v akomkoľvek investičnom portfóliu. Aký je však rozdiel medzi európskymi a americkými dlhopismi?

Dlhopisy, známe aj ako nástroje s pevným výnosom, používajú vlády alebo spoločnosti na získavanie finančných prostriedkov požičiavaním si od investorov.

Tieto cenné papiere sa zvyčajne vydávajú na získanie finančných prostriedkov pre nejaký konkrétny projekt. Emitent dlhopisov na oplátku investorom sľubuje, že splatí investíciu v určitej časovom horizonte aj s úrokmi.

Každý dlhopis so sebou nesie aj určité riziko, že jeho emitent “zlyhá” alebo úplne nesplatí úver. Určité typy dlhopisov, konkrétne podnikové a štátne, sú hodnotené úverovými agentúrami, ktoré pomáhajú s určovaním kvality týchto dlhopisov, teda stanovovaním ratingov.

Tieto ratingy sa následne používajú na posúdenie pravdepodobnosti, že investori dostanú svoje peniaze naspäť. Tieto ratingy sa používajú aj na určenie výnosov jednotlivých dlhopisov.

Emitent s vysokou bonitou zaplatí nižší výnos ako ten s nízkou bonitou. Investori nakupujúci dlhopisy s nízkym úverovým ratingom, môžu potencionálne získať vyššie výnosy, no musia znášať aj vyššie riziko zlyhania emitenta dlhopisov.

Európske dlhopisy

Euro-dlhopisy alebo stabilizačné dlhopisy predstavujú navrhované vládne dlhopisy, ktoré by v mene euro malo vydávať spoločne 19 štátov eurozóny Európskej únie. Myšlienku prvýkrát nastolila Európska komisia ešte v roku 2011, kedy pretrvávala kríza európskeho štátneho dlhu.

Euro-dlhopisy by tak predstavovali dlhové investície, pri ktorých investor požičiava určitú sumu peňazí na určitý čas, s určitým výnosom celému bloku eurozóny, ktorý potom peniaze postupuje vládam jednotlivých krajín.

Tento návrh bol opätovne predstavený v roku 2020, ako potencionálny spôsob riešenia dopadov pandémie ochorenia COVID-19 v Európe. Kvôli tomu sa začali tieto dlhopisy prezývať aj ako “koronové dlhopisy”.

Euro-dlhopisy majú predstavovať spôsob, ako riešiť dlhovú krízu, nakoľko zadlžené štáty si vďaka nim môžu požičať finančné prostriedky za lepších podmienok. Keďže euro-dlhopisy by umožnili už aj tak vysoko zadlženým štátom prístup k lacnejším úverom, vďaka sile iných ekonomík eurozóny, je tento návrh pomerne kontroverzný.

Návrh sa veľmi pozdával zadlženým vládam krajín ako je Portugalsko, Grécko a Írsko, no narazil na silný odpor Nemecka, ktorá je najsilnejšou ekonomikou eurozóny. Zoči-voči nemeckej a holandskej opozícii sa plán nakoniec nikdy nepohol dopredu.

Americké dlhopisy

Americké štátne dlhopisy sú vládne dlhové cenné papiere vydávané federálnou vládou Spojených štátov amerických, s rôznou dobou splatnosti. Americké štátne dlhopisy sú pravidelne úročené, a to až do doby svojej splatnosti, kedy je ich vlastníkovi vyplatená aj nominálna suma rovnajúca sa istine.

Americká vláda vydáva aj dlhopisy s rôzne dlhou dobou splatnosti, pričom najdlhšia je v trvaní 30 rokov. Všetky americké štátne dlhopisy sa zvyčajne považujú za prakticky bez-rizikové, pretože sú kryté schopnosťou vlády Spojených štátov amerických zdaňovať svojich občanov.

Ministerstvo financií USA vydáva štyri typy dlhopisov. Tieto dlhopisy majú financovať rôzne výdavkové aktivity americkej vlády. Patria sem:

1) Treasury bills
2) Treasury notes
3) Treasury bonds
4) Štátne cenné papiere chránené pred infláciou (TIPS)

Tieto rôzne druhy dlhopisov sa líšia podľa doby splatnosti a kupónových platieb.

Všetky sa považujú za referenčné hodnoty pre porovnateľné cenné papiere s pevným príjmom, nakoľko sú prakticky bez-rizikové. Sú kryté americkou vládou a americká vláda môže kedykoľvek zvýšiť dane daňovým poplatníkom, čím zvýši svoje príjmy a zabezpečí si dostatok finančných prostriedkov na vyplácanie dlhopisov. Americké štátne dlhopisy však vo všeobecnosti neposkytujú investorom nejaké vysoké výnosy, ako napríklad iné druhy dlhopisov.

Dôležitá téma týkajúca sa vývoja dlhopisov v EU

Je ňou jednoznačne pandémia. Európska únia môže v druhej polovici tohto roka vykonať emisiu dlhopisov, aby mohla financovať svoje zotavenie z pandémie koronavírusu. Komisár pre rozpočet Johannes Hahn uviedol, že blok plánuje predať v prvých šiestich mesiacoch roku 2022 tzv. dlhopisy NextGenerationEU v hodnote 50 miliárd eur.

V druhom polroku tohto roka, by to mohlo byť aj o niečo viac. Európska únia je na dobrej ceste, do roku 2026 získať približne 150 miliárd eur ročne, v rámci svojho programu obnovy. Podľa údajov už Európska komisia vydala dlhopisy v hodnote 73,5 miliárd eur.

Podľa Hahna, na kapitálovom trhu prevláda pozitívna reakcia týkajúca sa tohto typu dlhopisov. Sám očakáva, že vyplácanie prostriedkov členským štátom dosiahne svoj vrchol budúci a nasledujúci rok. Krátkodobé dlhopisy dávajú Európskej komisii “určitý priestor konať v prípade, že potrebujeme vo veľmi krátkom čase omnoho viac finančných prostriedkov, ako sa pôvodne očakávalo.“

Dôležitá téma týkajúca sa vývoja dlhopisov v USA

V USA bude zasa ústrednou témou znižovanie súvahy amerického Federálneho rezervného systému a rast úrokových sadzieb. Federálny rezervný systém uviedol, že sa bude spoliehať predovšetkým na to, že nechá držané dlhopisy tzv. “odtiecť zo svojej súvahy“, keď budú v splatnosti. Zápas s pretrvávajúcou infláciou, podľa analytikov šance znižuje na odpredaj aktív, ktorých doba splatnosti sa blíži.

Predstavitelia Federálneho rezervného systému tiež uviedli, že očakávajú, že po začatí zvyšovania úrokových sadzieb dôjde k znižovaniu súvahy centrálnej banky. Tieto komentáre môžu znížiť niektoré obavy trhu, že predaj aktív centrálnou bankou Spojených štátov amerických, by mohol nasýtiť trh a poslať výnosy dlhopisov výrazne nahor, minimálne v krátkodobom horizonte.

Federálny rezervný systém taktiež uviedol, že má v úmysle v dlhodobejšom horizonte držať najmä štátne cenné papiere, čím zníži svoju stopu na iných typoch úverov. To by mohlo znamenať, že Federálny rezervný systém nechá svoje držby cenných papierov krytých hypotékami, “odtiecť“ rýchlejšie ako vládne dlhopisy.

Portfólio Federálneho rezervného systému dosahuje hodnotu takmer 9 biliónov amerických dolárov, pričom počas pandémie sa jeho objem zdvojnásobil. Americkí politici v súčasnosti pripravujú plán na zníženie týchto podielov, no predstavitelia Federálneho rezervného systému budú musieť postupovať opatrne.

Záver

Trh s dlhopismi je zďaleka najväčším trhom s cennými papiermi na svete a poskytuje investorom prakticky neobmedzené investičné možnosti. So stále pribúdajúcimi možnosťami investovania, dlhopisy predstavujú pomerne tradičnú investičnú možnosť.

Ide o investičnú možnosť, ktorá je vhodná najmä pre investorov hľadajúcich atraktívny a vopred stanovený výnos, nízke poplatky a ktorým nevadí, že im bude výnos vyplácaní zvyčajne raz ročne.

V prípade že by ste mali záujem o investovanie do dlhopisov, sú vám k dispozícií naši experti, alebo si môžete pozrieť naše produkty, práve z oblasti investovania do dlhopisov.

zdroj: www.marketwatch.com, www.investors.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.