Individuálne vs. kolektívne investovanie

HABERL
17. novembra 2020

Investovanie je proces alokácie zdrojov, zvyčajne peňazí, s očakávaním generovania príjmu alebo zisku. Investovať sa dá prakticky do hocičoho. V tomto článku si priblížime dva základné druhy investovania, a to kolektívne a individuálne investovanie.

individual vs collective

Investor môže svoje peniaze vložiť do začínajúceho podniku alebo do rôznych investičných aktív. Základným predpokladom investovania je predpoklad, že sa investorovi podarí generovať zisk.

Spektrum aktív, do ktorých sa dá investovať je naozaj rôznorodé. Riziko a návratnosť sú dva základné koncepty investovania, ktoré idú ruka v ruke. Nízke riziko sa vo všeobecnosti spája s nízkymi očakávanými výnosmi. Na druhej strane, vysoké riziko sa spája s vyššími výnosmi.

Čo je kolektívne investovanie?

Kolektívne investovanie ťaží zo skutočnosti, že za účelom dosiahnutia konkrétneho investičného cieľa, zhromažďuje finančné prostriedky od viacerých investorov.

Systémy kolektívneho investovania sú medzi investormi známejšie ako “investičné fondy”, “podielové fondy” alebo jednoducho “fondy”. Investičné fondy často merajú svoju výkonnosť na základe nejakej referenčnej hodnoty, ktorú im väčšinou poskytuje napríklad index akciového trhu.

Investičné fondy spravidla investujú do veľkého množstva rôznych investičných nástrojov, ako sú napríklad dlhopisy, akcie alebo hotovosť.

Všetky aktíva, ktoré sú vo vlastníctve fondu dokopy tvoria investičné portfólio, ktoré je zvyčajne spravované profesionálnym správcom investičných portfólií. Celková výkonnosť fondov závisí od výkonnosti jednotlivých aktív a pasív, ktoré fond vlastní.

Investovanie do fondu ponúka prístup k rôznym cenným papierom a viacerým hospodárskym sektorom, trhom, krajín a mien. Takáto diverzifikácia znižuje riziko a časom môže vyrovnať výkyvy vo výkonnosti jednotlivých akcií, dlhopisov alebo iných aktív, do ktorých fond investoval.

Finančné prostriedky jednotlivých investorov sú združené s finančnými prostriedkami iných investorov. Investícia každého investora je rozdelená do jednotiek: počet jednotiek, ktoré konkrétny investor vlastní, predstavuje proporcionálne vlastníctvo celkových aktív fondu. Ceny takýchto jednotiek sú ovplyvnené hodnotou podkladových aktív.

Investičné fondy sú spravované a monitorované celými tímami odborníkov na investovanie. Fondy zároveň ponúkajú nákladovo efektívny spôsob investovania.

Kúpou fondu môžete ťažiť z rastu kapitálu a zaistiť si pravidelný príjem, ktorý bude pochádzať napríklad z dividend alebo výnosov. Investičné fondy rozdeľujú riziko medzi rôzne typy investičných cenných papierov.

Rôzne investičné fondy prijímajú odlišné úrovne investičného rizika. Niektoré fondy sú relatívne nízko rizikové. Takéto fondy zvyčajne investujú do hotovosti. Rizikovejšie fondy investujú na rozvíjajúcich sa trhoch alebo trhoch, kde sa očakáva vysoký a rýchly rast.

Skúsení investori síce môžu mať dostatok skúseností a znalostí na to, aby investičné rozhodnutia vykonávali bez pomoci odborníkov, no väčšina ľudí by sa radšej mala spoľahnúť na odborné znalosti správcu investičného fondu.

V prípade, že sa rozhodnete investovať do určitého typu fondu, bolo by ideálne poradiť sa s odborníkom.

Investičný fond, do ktorého plánujete investovať, by vám mal pomôcť pri dosahovaní vášho investičného cieľa. Pred investovaním do fondu, by ste mali vedieť, aké vysoké riziko ste ochotný prijať, aká je vaša aktuálna finančná situácia, koľko si môžete dovoliť riskovať a samozrejme, by ste mali mať minimálne základné informácie týkajúce sa fondu, do ktorého plánujete investovať.

Porovnanie s individuálnym investovaním

Investori sa taktiež môžu rozhodnúť investovať priamo na akciovom alebo dlhopisovom trhu. Takýto typ investovania ponúka investorom možnosť vybrať si konkrétne akcie alebo dlhopisy.

Rozhodnutie môže investor taktiež vykonať sám, no väčšine investorov odporúčame poradiť sa so svojim investičným poradcom. Ak sa však rozhodnete pre tradičné investovanie, je viac ako nepravdepodobné, že sa vám podarí dosiahnuť rovnakú úroveň diverzifikácie vlastného investičného portfólia, ako v prípade, že by ste sa rozhodli investovať do fondu.

Retailový alebo individuálny investor je spravidla niekto, kto investuje do cenných papierov a aktív sám. Zvyčajne ide o investície nižšej hodnoty, ako v prípade systémov kolektívneho investovania. Mnoho individuálnych investorov podlieha pri investovaní svojim emóciám.

Nechajú strach a vlastnú chamtivosť, aby sa stali ich najbližšími poradcami. Tento spôsob investovania rozhodne nie je ideálny. Akciové trhy sú neuveriteľne volatilné a preto je mimoriadne ťažké predpovedať, akým smerom sa hodnota akcií bude v danom okamihu pohybovať. Dosiahnutie dostatočnej diverzifikácie investičného portfólia môže byť v prípade tradičného investovania časovo aj finančne náročné.

Individuálni investori majú vo všeobecnosti k dispozícii oveľa menej finančných prostriedkov ako inštitucionálni investori alebo investori, ktorí sa vydali cestou kolektívneho investovania.

Bohatší individuálni investori majú v súčasnosti prístup aj k alternatívnych investičným nástrojom, ktoré boli kedysi prístupné iba inštitucionálnym investorom. Kvôli svojej malej kúpnej sile musia individuálni investori často platiť vyššie poplatky spojené s obchodmi a investíciami, ktoré uskutočňujú.

V skutočnosti však majú malí individuálni investori veľký vplyv na celkovú náladu na trhu. Medzi prediktívne nálady investorov vo všeobecnosti patria toky podielových fondov, výkonnosť spoločnosti v prvý deň jej kótovania na burze a údaje z prieskumov Americkej asociácie individuálnych investorov, ktorá individuálnym investorom kladie otázky týkajúce sa ich očakávaní ohľadom trhu.

Vybrané výhody a nevýhody kolektívneho investovania

Rovnako ako asi všetky veci na svete, aj systémy kolektívneho investovania sa spájajú s určitými výhodami a nevýhodami.

Medzi hlavne výhody systémov kolektívneho investovania patrí skutočnosť, že fondy znižujú vaše celkové investičné riziko a pravdepodobne zvyšujú vaše šance na generovanie príjmu. Fakt, že sú vaše finančné prostriedky rozložené vo viacerých druhoch investičných nástrojov, zvyšuje pravdepodobnosť, že zarobíte.

Ak investujete iba do jednej spoločnosti a hodnota akcií danej spoločnosti klesne, ste v strate. V prípade investovania do fondu sú však vaše peniaze vložené do mnohých iných investičných nástrojov, ktoré môžu znížiť vašu celkovú stratu.

Náklady spojené so správou investičného fondu sa prerozdeľujú medzi všetkých investorov, tým pádom zaplatíte na poplatkoch menej. Ako sme už spomínali, investičné fondy sú najčastejšie spravované celým tímom odborníkov, ktorí vedia čo robia. Konečným užívateľom výhod z ich znalostí sú práve investori.

Veľkou nevýhodou kolektívneho investovania je skutočnosť, že poplatky za správu fondu nie sú najnižšie, a preto sa môžu odraziť v celkovej výške vašich ziskov. Čím viac investorov investuje do jedného fondu, tým menej právomocí majú jednotliví investori pri rozhodovaní. Investori zvyčajne nemajú právo ovplyvňovať, akým smerom sa fond bude uberať, preto ak investor nesúhlasí so smerovaním fondu, buď sa s tým jednoducho zmieri alebo svoj podiel vo fonde predá.

Do ktorých aktív najčastejšie investujú fondy aj individuálni investori?

Investičné fondy môžu investovať do rôznych druhov finančných nástrojov. Spravidla však investujú do akcií, dlhopisov, nástrojov finančného trhu alebo do iných investičných fondov. Niektoré fondy sa zasa sústredia na investovanie do špecializovaných nástrojov, ako sú napríklad deriváty. Investičný cieľ fondu sa odráža v druhu aktív, ktoré vlastní. Fondy investujúce do akcií vo všeobecnosti ponúkajú investorom vyššie potencionálne výnosy, no sú rizikovejšie.

Individuálni investori sa snažia vyskladať svoje investičné portfólio z rôznych druhov nástrojov. Existuje nespočetné množstvo investičných stratégií, stanovujúcich do akých nástrojov, by mali investori investovať. Čím rôznorodejšie je portfólio konkrétneho jednotlivca, tým lepšie je diverzifikované, čo znamená, že by sa mu malo podariť minimalizovať riziko straty.

1) Dlhopisy

Dlhopisy, známe aj ako “cenné papiere s pevným výnosom”, sú vydávané spoločnosťami, bankami alebo vládnymi orgánmi. V podstate ide o istú formu dlhového certifikátu. Dlhopisy sú splatné ku koncu stanoveného obdobia, zvyčajne teda ide o niekoľko rokov. Dlhopisy majú vo veľkej miere vopred určený pevný výnos. Existuje však typ dlhopisov, tzv. dlhopisy s nulovým výnosom, v prípade ktorých sa nevypláca žiaden ročný úrok. Namiesto toho majú stanovenú konečnú cenu, za ktorú bude dlhopis od investora spätne odkúpený. Konečná cena spätného odkúpenia dlhopisov s nulovým výnosom je zvyčajne vyššia ako pôvodná cena, ktorú investor za dlhopis zaplatil.

2) Akcie

Keď je súkromná spoločnosť kótovaná na burze, prevedú sa vlastnícke práva k spoločnosti na akcie, ktoré je možné na burze cenných papierov predávať alebo kupovať.

Akcia v podstate predstavuje časť vlastníctva verejne obchodovateľnej spoločnosti a akcie spoločnosti sa kolektívne označujú ako jej vlastný kapitál. Jednotlivec alebo inštitúcia, ktorá vlastní akcie konkrétnej spoločnosti, sa označuje ako akcionár.

Príjem z akcií sa nazýva “dividenda”. Hodnota dividend závisí od ziskov spoločnosti, jej finančnej situácie a prerozdelenia kapitálu. Cena akcií závisí od ponuky a dopytu na trhu, ktoré sú zasa ovplyvňované faktormi, ako je napríklad ziskovosť spoločnosti, jej dlhodobé obchodné vyhliadky alebo celková nálada spotrebiteľov a investorov. Ceny akcií často kolíšu, niekedy dokonca aj bez nejakého zjavného dôvodu, a preto je ťažké zistiť, kedy je ten správny čas na nákup alebo predaj akcie.

V prípade záujmu o investičné portfólio, alebo jeho rozloženie vám ponúkame kompletné poradenstvo a odbornú pomoc. Naši experti vám pomôžu s vytvorením správnej investičnej stratégie ušitej na mieru vašim individuálnym požiadavkám. K dispozícii sme vám on-line alebo po dohode aj osobne.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.