Inflácia a deflácia – definícia, príčiny, dôsledky a základy

HABERL
22. novembra 2022

K inflácii dochádza, keď sa cena tovarov a služieb zvyšuje, zatiaľ čo k deflácii dochádza, keď cena tovarov a služieb klesá. Inflácia a deflácia sú teda opačné strany tej istej mince. Ako to teda s nimi je?

Inflácia a deflácia. Čo je inflácia a deflácia - definícia. Dôsledky inflácie. Inflácia a deflácia význam.

Udržiavanie rovnováhy medzi týmito dvoma ekonomickými podmienkami, t.j. infláciou a defláciou je nevyhnutné pretože ekonomika sa môže v dôsledku týchto dvoch podmienok rýchlo meniť.

Centrálne banky krajín dohliadajú na úrovne zmien cien a riadia defláciu alebo infláciu vykonávaním menovej politiky.

Inflácia

Inflácia je miera, ktorou ceny tovarov a služieb rastú. Inflácia často ovplyvňuje nákupnú kapacitu spotrebiteľov. Väčšina centrálnych bánk sa snaží obmedziť infláciu, aby udržali svoje príslušné ekonomiky na efektívnych úrovniach. Inflácia so sebou prináša určité výhody, ale aj nevýhody.

Inflácia sa vzťahuje na zvýšenie cien tovarov a služieb dennej spotreby, ako sú napríklad potraviny, bývanie, odevy, doprava, rekreácia, spotrebný tovar a podobne. Inflácia sa meria s prihliadnutím na priemernú zmenu cien v koši komodít a služieb v určitom časovom období.

Jednoduchý príklad, povedzme, že kilogram jabĺk v roku 2020 stál 1 euro a v roku 2022 už 1 euro a 10 centov. Náklady na kilogram jablka by tak vzrástli o 10 %. Rovnakým spôsobom rastú ceny aj iných komodít a služieb. Percento nárastu cien skupiny komodít predstavuje mieru inflácie.

Podobné: Ako úrokové sadzby ovplyvňujú investície?

Príčiny inflácie

Inflácia ako taká je spôsobená viacerými faktormi. Poďme sa pozrieť aspoň na niektoré z nich:

1) Ponuka peňazí

Nadmerná ponuka meny (peňazí) v ekonomike je jednou z hlavných príčin inflácie. Stáva sa to vtedy, keď peňažná zásoba v krajine rastie nad ekonomický rast, čím sa znižuje hodnota meny.

V modernej dobe sa krajiny posunuli od tradičných metód oceňovania peňazí množstvom zlata, ktoré vlastnili. Moderné metódy ohodnocovania peňazí zahŕňajú množstvo meny, ktorá je v obehu a následne to ako verejnosť vníma hodnotu meny.

2) Štátny dlh

Existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú štátny dlh. V situácii keď sa dlh krajiny zvyšuje, má krajina dve možnosti. Zvýšiť dane, aby mala z čoho platiť dlh. Alebo vytlačiť ďalšie peniaze, ktoré použije na zaplatenie dlhu.

3) Efekty dopytu

Tento efekt sa vzťahuje na situáciu, kedy v rastúcej ekonomike rastú mzdy zamestnancov a ľudia majú viac peňazí, ktoré môžu míňať na tovary a služby. Nárast dopytu po tovaroch a službách povedie k tomu, že spoločnosti zvýšia svoje ceny, ktoré následne prenesú na spotrebiteľov, aby vyvážili ponuku a dopyt.

4) Efekt rastúcich nákladov

Keď spoločnosti čelia zvýšením vstupných nákladov na suroviny a mzdy, zachovávajú si svoju ziskovosť prenesením zvýšených výrobných nákladov na konečného spotrebiteľa vo forme zvýšených cien.

5) Výmenné kurzy

Ekonomika s expozíciou na zahraničných trhoch väčšinou funguje na základe svojej dolárovej hodnoty. V rámci obchodu celosvetovej ekonomiky výmenné kurzy zohrávajú dôležitý faktor pri určovaní miery inflácie.

Dôsledky inflácie

Keď v krajine inflácia rastie, kúpna sila ľudí klesá, nakoľko ceny komodít a služieb sú vysoké. Hodnota menovej jednotky klesá, čo ovplyvňuje životné náklady v krajine. Keď je miera inflácie vysoká, zvyšujú sa aj životné náklady, čo vedie k spomaleniu ekonomického rastu.

Zdravá miera inflácie (v rozmedzí 1,5-3%) sa však považuje za pozitívny jav, nakoľko priamo vedie k zvyšovaniu miezd a ziskovosti podnikov, a udržiava tok kapitálu v rastúcej ekonomike.

Ako chrániť svoje úspory na dôchodok pred infláciou?

Pri finančnom plánovaní musíte brať do úvahy infláciu. Otázkou je, koľko peňazí budete na dôchodku skutočne potrebovať? Tu je niekoľko spôsobov ako môžete svoje dôchodkové úspory ochrániť pred infláciou.

Investujte do dlhodobých akcií. Dlhodobé investície sú skvelým spôsobom ako ochrániť svoje peniaze pred dlhodobými účinkami inflácie. Peniaze stojace na bežnom účte každým dňom strácajú svoju hodnotu.

Odložte si viac peňazí. Odchod do dôchodku si vyžaduje vyššie finančné rezervy, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Medzi dva spôsoby ako sa finančne pripraviť na dôchodok je viac si odkladať ako aj intenzívne investovať.

Investujte vyvážene. Hoci je investovanie do dlhopisov bezpečnejšou cestou, investujte do viacerých investičných produktov. Nedávajte všetky svoje vajcia do jedného košíka a predbehnite tak infláciu.

Podobné: Aký je vplyv inflácie na akcie a dlhopisy?

Deflácia

Deflácia vo všeobecnosti predstavuje pokles cien tovarov a služieb, ku ktorému dochádza, keď miera inflácie klesne pod 0%. Deflácia sa uskutoční prirodzene, ak je peňažná zásoba ekonomiky obmedzená. Deflácia v ekonomike naznačuje zhoršujúce sa ekonomické podmienky.

Deflácia je zvyčajne spojená s výraznou nezamestnanosťou a nízkou úrovňou produktivity tovarov a služieb. Pojem “deflácia” sa často zamieňa s pojmom “dezinflácia”. Zatiaľ čo deflácia sa týka poklesu cien tovarov a služieb v ekonomike, dezinflácie predstavuje situáciu, kedy inflácia rastie pomalším tempom.

Príčiny deflácie

Aj deflácia môže byť spôsobená viacerými faktormi, vrátane:

1) Štrukturálne zmeny na kapitálových trhoch

Keď rôzne spoločnosti predávajú podobný tovar alebo ponúkajú podobné služby, konkurujú si. V takomto prostredí existuje tendencia znižovať ceny, aby získali náskok pred konkurenciou.

2) Zvýšená produktivita

Inovácie a technológie umožňujú zvýšiť efektivitu výroby, čo vedie k nižším cenám tovarov a služieb. Niektoré inovácie ovplyvňujú produktivitu určitých odvetví, ako aj celé hospodárstvo.

3) Zníženie ponuky meny

Zníženie ponuky meny zníži ceny tovarov a služieb, čím sa stanú dostupnejšími pre ľudí.

Podobné: Ako v investovaní profitovať z inflácie?

Účinky deflácie

Deflácia môže mať na ekonomiku rôzne dopady:

1) Zníženie obchodných výnosov

V ekonomike, ktorá čelí deflácii, musia podniky drasticky znížiť ceny svojich produktov alebo služieb, aby si zachovali ziskovosť. Keď však dôjde k zníženiu cien, poklesnú aj príjmy spoločností.

2) Znížené mzdy a prepúšťanie

Keď príjmy začnú klesať, podniky musia nájsť nové prostriedky na zníženie svojich výdavkov, aby splnili svoje ciele. Jedným zo spôsobov je znižovanie miezd a pokles počtu pracovných miest. To nepriaznivo ovplyvňuje hospodárstvo, pretože spotrebitelia musia začať šetriť.

V prípade, že by ste záujem ochrániť svoje peniaze pred infláciu, kľudne neváhajte kontaktovať našich investičných expertov, ktorí vám veľmi ochotne a radi poradia ohľadom vašich otázok a možností.

zdroj: www.wsj.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.