Investovanie do fondov

HABERL
9. marca 2023

Keďže mnohí sú uvedomujú, že ich úspory aktuálne strácajú na hodnote, začínajú sa obracať na investície.

Aj keď stále existuje možné riziko, že o nejaké svoje peniaze prídete, investovanie do fondov je skvelým spôsobom ako začať s investovaním.

Poďme si preto prejsť základy investovania do fondov a kľúčové body na, ktoré si je potrebné dávať pozor, aby ste sa dokázali rozhodnúť, či je to pre vás to pravé.

Čo je fond?

Fond predstavuje kolektívnu investíciu, kde svoje peniaze spojíte s peniazmi iných ľudí. Fondy zvyčajne obsahujú celý rad akcií alebo iných aktív, ktoré sú často orientované na špecifickú tému, ako napríklad európske trhy, zelené spoločnosti alebo podnikové dlhopisy.

O presnom výbere jednotlivých investícií rozhoduje správca fondu a buď sú aktívne riadené, kde správca často prijíma rozhodnutia, kedy nakupovať a predávať podiel vo fonde s cieľom priniesť výnos, ktorý bude vyšší ako je výnos akciového trhu, alebo pasívne, kedy fondy sledujú trh s cieľom dosiahnuť stabilný výkon a nie maximalizovať výnosy.

Následne si v podielom fonde kupujete vlastné “podiely”, ktoré rastú a klesajú v súlade s tým ako sa danému fondu celkovo darí. Vynásobte cenu každého podielu vo vašom fonde počtom podielom a získate hodnotu svojej investície bez poplatkov.

Investovanie do fondov je menej rizikové ako nákup akcií.

Keďže fondy obsahujú rôzne akcie alebo aktíva a správca fondu pracuje v mene skupiny investorov za poplatok, zvyčajne sa to považuje za menej riskantnú cestu investovania v porovnaní s nákupom jednotlivých akcií, kde riziko investovania znášate sami. Stále však neexistujú žiadne záruky a niektoré fondy môžu byť vysoko rizikové.

Podobné: Čo je kolektívne investovanie?

Mali by ste investovať do fondov?

To či investovať do fondov alebo nie je vysoko personalizované rozhodnutie, nakoľko iba vy viete či ste ochotný riskovať stratu hotovosti, a ak áno tak v ako objeme. Nevieme vám povedať, či je investovanie do fondov pre vás to najvhodnejšie, keďže nepoznáme váš investičný profil. Ale ak tak urobíte, musíte si byť istý, že investujete iba sumu ktorú si môžete dovoliť stratiť. Dajte si pozor aj na nasledujúce body.

Investovanie je vo všeobecnosti dlhodobá záležitosť – mali by ste investovať aspoň na obdobie 5 rokov. V zásade platí, že 5 rokov vám poskytne dostatok času na prekonanie akýchkoľvek nerovností na trhu, ktoré by vám mohli spôsobiť straty. Ak viete, že v takomto časovom úseku budete potrebovať prístup k svojim peniazom, možno nebude investovanie do fondov tou správnou voľbou.

Počítajte s poplatkami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vašu celkovú investíciu. Mieru návratnosti investície neurčuje iba výkonnosť fondu, ale aj výška poplatkov. S finančnými prostriedkami sa môže spájať množstvo nákladov, od poplatkov za používanie platformy sprostredkovateľa, poplatky za správu, poplatky za predaj a nákup podielov a podobne. Všetky tieto poplatky je potrebné odpočítať od akéhokoľvek zisku, ktorý dosiahnete.

Trh je nepredvídateľný – investujte pravidelne a vyrovnáte tak zostupy a pády trhu. Je lákavé pokúsiť sa načasovať trh, ale je to takmer nemožné a ani tým najskúsenejším investorom sa to nedarí.

Ak sa stiahnete z trhu hneď, keď fond poklesne alebo sa pokúsite odhadnúť, kedy fond dosiahne svoj vrchol, môžete prísť o prudké oživenie fondu alebo vidieť, ako cena fondu po predaji stúpa.

Namiesto toho, by ste mali do fondov investovať pravidelne. To vám poskytne ďalšiu výhodu, ktorá sa nazýva “priemerovanie nákladov”. Ak napríklad, investujete 10 000 eur na nákup podielov vo fonde s hodnotou 10 eur, kúpite 1 000 podielov. Ak by ste však túto sumu rozdelili do dvoch mesiacov, tak počas prvého získate 500 podielov, no v druhom mesiaci klesne cena podielu a 9,5 eur a vy tak získate 526 podielov.

Dávajte si pozor na podvody. Nikdy nenakupujte finančné nástroje od neznámych volajúcich. Ak vás z ničoho nič kontaktuje niekto, kto vás pozýva investovať do fondu, ihneď mu povedzte nie. Takmer určite totižto pôjde o podvod. Podvodníci volávajú investorom a ponúkajú im bezcenné, predražené alebo dokonca neexistujúce finančné prostriedky.

Ako nakupovať a predávať fondy?

Najlacnejšou cestou na investovanie do fondov je použitie online platforiem, ktoré predstavujú jednotné miesto na investovanie do fondov, na ktorom môžete investičné nástroje predávať, držať a nakupovať.

Ako nakupovať fondy cez online?

Keď si založíte účet, jednoducho vyhľadáte fond, do ktorého by ste chceli investovať, a vyberiete si množstvo alebo hodnotu podielu vo fonde, ktorý by ste chceli vytvoriť. Dajte si pozor na to, aby ste na investičnom účte mali dostatok peňazí na pokrytie kúpy podielu a zaplatenie všetkých poplatkov za nákup.

Prijmite cenovú ponuku, ktorú vám platforma vygeneruje, a fond sa potom zobrazí na vašom investičnom účte. Môže však trvať aj niekoľko dní, kým platforma úplne spracuje vašu nákupnú objednávku, takže môže dôjsť k zmene ceny v závislosti od toho, či sa cena fondu posunula medzi odoslaním objednávky a dokončením procesu nákupu. Rozdiely by však mali byť malé, aspoň pokiaľ nie je trh veľmi volatilný s výrazným pohybom cien nahor alebo nadol v krátkom čase.

Ako predávať fondy cez online?

Predaj fondov prostredníctvom online platformy je rovnako jednoduchý ako ich nákup. Na svojom investičnom účte uvidíte všetky podiely, ktoré držíte a vedľa každého by sa vám mala zobraziť možnosť predaja. Stlačením predaja dáte platforme pokyn, že už do tohto fondu už ďalej nechcete investovať.

Podobné: Ako vybrať podielový fond?

Na rozdiel od akcií, kde dostane aktuálnu cenu a hneď po tom, čo dáte pokyn na predaj dochádza k predaju, sa podiely vo fonde predávajú na základe vopred stanovenej ceny. Keďže je táto cena ovplyvnená podkladovými akciami, ktoré sa nachádzajú vo fonde, vypočíta sa na nasledujúci obchodný deň. Cena fondov sa nehýbe tak drasticky ako cena jednotlivých akcií.

Keď sa váš podiel vo fonde predá, budete upozornený a môžete sa rozhodnúť, či si peniaze ponecháte na účte vo forme hotovosti alebo ich reinvestujete do iného fondu.

Poplatky na ktoré si dať cez online pozor

Jedným z hlavných bodov, na ktoré si pri investovaní do fondov musíte dať pozor sú poplatky.

Poplatky vás môžu byť účtované za rôzne veci a môžu skutočne ovplyvniť veľkosť vašich výnosov. Najčastejšie sa stretnete s nasledujúcimi poplatkami:

  • Poplatok za platformu vám môže byť účtovaný mesačne, štvrťročne alebo ročne. Niekedy môže ísť o paušálny poplatok alebo percento z vašich investícií.
  • Poplatok za predaj/nákup fondu platíte pri každej transakcii. Väčšina platforiem ponúka niektorým investorom zľavy.
  • Poplatok za prevod zaplatíte, ak sa svoje investície rozhodnete previesť k inému poskytovateľovi.
  • Poplatok za správu fondu predstavuje percento vašej investície a účtuje sa ročne. Pri aktívne spravovaných fondoch počítajte s poplatkom vo výške 1%, pri pasívnych fondoch o niečo menej.

V prípade, že by ste aj vy mali záujem vybrať si ten najvhodnejší fond – určený práve pre vás, neváhajte sa obrátiť na našich investičných expertov.

zdroj: www.msn.comwww.investorplace.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.