K akému typu investorov patríte ?

HABERL
15. apríla 2015

Ste zástancom istoty alebo sa vyžívate v riziku? Vsádzate radšej na klasické trhy alebo skôr preferujete alternatívne možnosti? Riadite sa vlastnou intuíciou alebo Vaše kroky ovplyvňuje správanie väčšiny? Na základe týchto otázok je možné odhadnúť presný typ investora, podľa ktorého môžeme očakávať jeho približné správanie sa na trhu. Spoznávanie seba ako investora je vždy podmienené hľadaním […]

Ste zástancom istoty alebo sa vyžívate v riziku? Vsádzate radšej na klasické trhy alebo skôr preferujete alternatívne možnosti? Riadite sa vlastnou intuíciou alebo Vaše kroky ovplyvňuje správanie väčšiny? Na základe týchto otázok je možné odhadnúť presný typ investora, podľa ktorého môžeme očakávať jeho približné správanie sa na trhu.

Spoznávanie seba ako investora je vždy podmienené hľadaním istých povahových čŕt, ktoré sa pri realizácií obchodov prejavujú. Na základe pomenovania týchto smerodajných vlastností

máte možnosť o sebe zistiť čo najviac a vystihnúť niečo zo svojej investorskej podstaty. To sa pri investovaní ukáže ako obrovská výhoda, ktorá síce sama o sebe nezaručí úspech, no jej osoh sa nedá vyvrátiť.

Každý spadá do nejakej skupiny

Aj keď sú investori nezávislými obchodníkmi a ich povaha môže odrážať silnú individualitu, každého z nich môžeme zaradiť do určitej typovej skupiny, podľa ktorých delíme investorov na 3 základné typy. Tie sa rozlišujú podľa viacerých charakteristických znakov, podľa ktorých vieme nájsť zhodu v správaní širšieho okruhu obchodníkov a tým pádom ich označiť ako predstaviteľov konkrétnej typologickej skupiny.

Hlavným rozdielom je vnímanie peňazí

Ak sa zameriame na rozdiely medzi jednotlivými typmi, nájdeme v nich odlišný postoj k financiám. Hlavné charakteristické znaky všetkých skupín spočívajú najmä v spôsobe myslenia investorov, s čím sa spája ich typické vnímanie peňazí. To sa odlišuje vo viacerých situáciách a súvisí s tým aj orientácia na konkrétne trhy a voľba obchodnej stratégie.

Čo odlišuje jednotlivé typy :

–        výber vhodnej investičnej stratégie

–        orientácia na konkrétny trh

–        skladba investičného portfólia

–        časový horizont obchodovania

–        rozloženie kapitálu

3 základné typy investorov :

1. Konzervatívny typ – Mottom väčšiny konzervatívnych investorov je bezpečnosť kapitálu, ktorá je dôležitejšia ako samotné výnosy. Konzervatívci nie sú priaznivcami rizika, takže radšej zarobia menej ako by mali riskovať straty. Obľúbenými investíciami sú dlhopisy, podielové fondy a stabilné komodity.

2. Dynamický typ – Ak ste dynamickým investorom, ste presným protipólom toho konzervatívneho. Hlavnou motiváciou je maximálny výnos a nezaujíma Vás ani vysoké riziko. Dynamické typy investujú všade, kde existuje vidina rýchleho a vysokého zisku.

3. Vyvážený typ – Vyváženie investícií znamená správne rozloženie financií s cieľom kombinovať bezpečné investície s tými rizikovejšími v približne rovnakom podiele. Takto sa správa práve vyvážený typ investora, ktorý je akýmsi stredom medzi tým dynamickým a konzervatívnym. Investície vkladá na viacero trhov, orientuje sa na strednodobý horizont a hľadá rovnováhu medzi rizikom a bezpečnosťou.

Zaradenie investora do niektorej z konkrétnych skupín nie je vôbec nutné, takže pokiaľ sa nechcete „titulovať,“ nie je to žiadna prekážka k investovaniu na ktoromkoľvek finančnom trhu. Prínos tohto kroku sa však nedá poprieť a ocenia ho najmä nováčikovia, ktorí do sveta financií vstúpili len nedávno. V konečnom dôsledku im to môže výrazne pomôcť pri tvorbe úspešnej obchodnej stratégie a podporiť ich v hľadaní vhodného trhu, na ktorom sa im bude dobre investovať. Kategorizácia v tejto forme však pomôže aj skúseným, takže nájsť sa v niektorej skupine nie je vôbec na škodu.

Zdroje : investopedia.com, wellsfargo.com, investia.cz, cyilimited.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.