Kam najlepšie investovať 5000 eur

HABERL
3. mája 2023
Kam investovať 5000 eur? Ako a do čoho investovať peniaze v sume 5000. Krátkodobé, dlhodobé alebo jednorázové investovanie.

V článku Kam najlepšie investovať 5000 eur sa dočítate:

Ako investovať voľné finančné prostriedky ak disponujete hotovosťou 5000 eur, splátky za hypotéku alebo iný typ úveru máte nastavený a odchádzajú vám pravidelne a zároveň máte vytvorený aj dôchodkový plán. 

Možností kam investovať peniaze je niekoľko, aby si ich hodnota minimálne udržala rovnakú kúpnu silu. 

1. Investujte do akcií pre vysoký potenciálny rast, či inkasovanie pravidelných dividend

Investovanie na akciových trhoch má dlhodobú tradíciu. Je to jeden s najefektívnejších spôsobov ako zhodnotiť svoje úspory. Nákupom akcií si kupujete podiel v konkrétnych spoločnostiach a stávate sa tak akcionárom spoločnosti. Je však potrebné spomenúť, že s investovaním na akciovom trhu sú spojené aj riziká. Akciový trh však ponúka veľké množstvo cenných papierov, ktoré ponúkajú či už vyššie alebo nižšie riziká. Vyplácajú solídne dividendy svojim akcionárom alebo svoje zisku celé reinvestujú na nové projekty.  

S obchodovaním akcií sú spojené ako výhody tak aj nevýhody. V súčasnosti je vnímaná ako najväčšia výhoda, jednoduchý prístup k nákupu a predaju akcií. Investovaním do akcií získate náskok pred infláciou a svoje peniaze máte neustále pod kontrolou. Nevýhodou pri investovaní do akcií je kolísanie (volatilita) akciového trhu. Precízna analýza spoločnosti do ktorej chceme investovať si vyžaduje znalosti a je pomerne náročná. 

2. Diverzifikácia prostredníctvom ETF či podielových fondov

Podileové fondy sú podobné akciám, že v podstate investujete do akcií spoločností, s tým rozdielom, že keď si kúpite podiel v podielovom fonde v skutočnosti držíte podiel vo viacerých spoločnostiach. Preto investovanie do ETF, či podielových fondov patrí z hľadiska diverzifikácie medzi najlepšie možnosti kde investovať peniaze

Výhody ETF fondov a podielových fondov spočívajú vo vysokej diverzifikácii a výrazne menšej volatilite ako pri jednotlivých akciách. Pri ETF je potrebné spomenúť aj daňové zvýhodnenie ako pri akciách, kedy po splnení jednoročného časového testu nemusíte platiť daň z výnosu. Medzi nevýhody pri podielových fondoch sa na druhej strane zaraďuje vyššia nákladovosť. 

3. Pridajte do svojho portfólia dlhopisy s nízkym rizikom

Ak stojíte pred rozhodnutím kam investovať peniaze v hodnote 5000 eur s nízkym rizikom, zvážte investíciu do dlhopisov. S dlhopismi síce získate nízku mieru návratnosti ale pravdepodobnosť ich zlyhania je veľmi nízka tak isto ako aj ich volatilita. 

Dlhopisy rozdeľujeme na: 

  • Korporátne: ponúkané spoločnosťami ako forma získavania kapitálu
  • Mestské (Municipálne): vydávajú mestá a štáty na financovanie verejných projektov
  • Štátne (Vládne): vydávajú priamo štáty

Okrem stabilných výnosov z úrokových sadzieb môžu dlhopisy rásť aj na hodnote. Ak celkové úrokové sadzby klesajú, hodnota vášho dlhopisu môže stúpať, pretože investori chcú vyšší výnos, ktorý váš dlhopis ponúka. Hodnota vášho dlhopisu by však mohla rovnako ľahko klesnúť, ak by sa úrokové sadzby zvýšili.

Kam investovať 5000 eur?

V súčasnosti našťastie existuje veľa možností kam investovať 5000 eur, od investovania na burze cenných papierov až po rozbehnutie vlastného podnikania. Pri výbere vhodného investičného nástroja zvážte všetky výhody a nevýhody každého z nich aby ste najlepšie zistili do čoho investovať

Predtým ako začnete investovať je potrebné si spraviť prehľad vo svojich financiách, ako na strane príjmov tak aj výdavkov a uistiť sa tak, že ste v pozícii začať investovať. Základom je, že čím skôr zistíte ako a kam investovať bezpečným spôsobom, tým viac môžete profitovať zo svojej investície. 

Podobné: Kam investovať 10 000 eur?

Jednorazové, krátkodobé alebo dlhodobé investovanie?

Krátkodobé a dlhodobé investície sú vo svojej povahe odlišné a na základe toho nesú rôzne očakávania. Keď investujete do niečoho na dlhšie obdobie, vo všeobecnosti očakávate, že hodnota vašej investície sa zvýši. 

Na druhej strane, keď má niekto v úmysle investovať, aby zarobil v krátkodobom horizonte, môže zvážiť krátkodobé investičné nástroje:

  • vkladový certifikát (CD), 
  • preklenovací úver, 
  • kapitálová zmenka

Krátkodobé investovanie

Krátkodobé investičné nástroje sa zvyčajne nakupujú s cieľom poskytnúť vyšší stupeň základnej ochrany. Krátkodobé investičné nástroje môžu pomôcť pri splácaní zálohy na hypotéku.

Pokiaľ ide o krátkodobých investorov, hlavnú rizikovú expozíciu v takomto prípade predstavuje riziko kúpnej sily alebo riziko spojené s infláciou. Investičné výnosy nemusia mať veľkú hodnotu, pokiaľ sa zvýši úroveň inflácie. 

Porobné: Top 5 investícií pre krátkodobé investovanie

Dlhodobé investovanie

Dlhodobé investičné nástroje môžu byť zamerané na vytváranie pasívneho príjmu, ktorý si ušetríte na dôchodok. Dlhodobé investície sú prostriedky, od ktorých sa očakáva, že budú profitovať z vlastníctva počas niekoľkých rokov. Dlhodobí investori pristupujú k investovaniu tak, že určujú mieru návratnosti, ktorú akceptujú. 

Dlhodobé investovanie prináša počas investičného horizontu aj výkyvy cien aktív v portfóliu. Keď dôjde k poklesu, investori by nemali panikáriť a predať svoje nástroje len z dôvodu dočasného poklesu trhu. Trhy sú cyklické a vždy sa zotavujú z poklesu. Otázkou je čas aký čas je potrebný na zotavenie?

Podobné: Pravidelné investovanie vs. jednorazová investícia

Jednorazové investovanie

Ak sa rozhodujete kam investovať 5000eur, štatisticky najlepšia možnosť investovať ich jednorazovo. V prípade jednorazového investovania sa vždy jedná o dlhodobejší investičný cieľ. Aj keď štatisticky má jednorazové investovanie najvyššiu návratnosť, je potrebné poznamenať že investor je vystavený vyššej volatilite na trhu ako napríklad investor, ktorý investuje pravidelne.

Hoci ekonomické ukazovatele sú priaznivé, ekonómovia si nie sú istí, aké trvalé bude oživenie čínskej spotreby. Čínske domácnosti sa vynárajú z pandémie s narastajúcimi úsporami, ale slabým trhom s bývaním a prácou, ako aj pomalým rastom príjmov, čo vyvoláva pochybnosti o tom, či spotreba dokáže prevziať nadvládu nad exportom a vládnymi investíciami a investíciami do nehnuteľností ako hybnou silou čínskeho rastu.

O sile oživenia ekonomiky niet pochýb nakoľko Svetová banka, v piatok (07.04.2023) zvýšila svoju prognózu rastu pre Čínu v roku 2023 na 5,1 % zo 4,5 % v októbra 2022, po tom ako Peking upustil od svojej politiky nulovej tolerancie voči COVID-19.

Ekonómovia tvrdia, že trvalé vyváženie ekonomiky smerom k spotrebe si bude vyžadovať, aby tvorcovia politiky podnikli kroky na zvýšenie príjmov domácností.

Makroekonomický indikátor index nákupných manažérov (PMI) v Číne pre nevýrobné sektory, ktoré zahŕňajú služby a stavebníctvo, vzrástol v marci na 58,2 z februárových 56,3, čo je najvyššia úroveň od mája 2011. Subindex zameraný len na sektor služieb dosiahol 56,9, čo je najvyššia úroveň od marca 2012.

Čínsky PMI pre výrobný sektor klesol v marci na 51,9 z 52,6 vo februári, podľa údajov zverejnených v piatok čínskym národným štatistickým úradom. Index však zostal pohodlne nad hranicou 50, ktorá oddeľuje expanziu od poklesu, a prekonal prognózu 51,3

Ukazovateľ predaja nových domov vykázal v marci druhý po sebe idúci mesačný zisk, čo je ďalší znak toho, že trh s bývaním v krajine sa po dlhotrvajúcom prepade začína zotavovať. Tržby 100 najväčších realitných developerov v Číne vzrástli o 29 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom na ekvivalent 96,2 miliardy USD.

Čínska ekonomika vzrástla v roku 2022 o 3 %, čo je jedna z jej najslabších výsledkov za posledné desaťročia, čo bolo spôsobené rozsiahli blokádami kvôli politike nulovej tolerancie voči COVID-19.

Väčšina odborníkov predpokladá, že vláda tento rok dosiahne svoj 5-percentný rastový cieľ, najmä vzhľadom na neuspokojivý minuloročný rast. Čínsky premiér Li Qiang na štvrtkovom (06.04.2023) ekonomickom sympóziu uviedol, že ekonomika krajiny demonštruje „pozitívny trend oživenia“, ktorý sa bude snažiť udržať.

Čínsky dovoz tovaru, ako sú komponenty a suroviny, je podľa Siewa Loonga Wonga, šéfa ázijsko-pacifickej oblasti v medzinárodnej logistickej spoločnosti Kuehne+Nagel International AG, ovplyvnený slabnúcim dopytom po čínskom exporte. Vzhľadom na to, že krajina je stále v počiatočnom štádiu znovuotvorenia, vyjadril optimizmus ohľadom šancí na obnovu.

Mnohí ekonómovia sa však domnievajú, že nebude ľahké udržať súčasnú dynamiku na základe viacerých faktorov. Čínske rodiny narýchlo splácajú hypotekárne úvery pri zachovaní miery úspor.

Následky pandémie COVID-19 a regulačné obmedzenia na odvetvia, ako sú technológie a vzdelávanie, sa prejavujú v zdanlivej neochote súkromných podnikov investovať a najímať nových pracovníkov. Súkromné investície do zariadení, stavieb a iných fixných aktív vzrástli počas prvých dvoch mesiacov roka o 0,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo je výrazne menej ako 5,5 % nárast celkových investícií do fixných aktív.

Podľa Ting Lu, hlavného čínskeho ekonóma Nomura Holdings v Hong Kongu, bude druhý a tretí štvrťrok skutočným testom pre čínsku ekonomiku. Povedal, že ekonomika môže byť momentálne na dobre ceste, ale varoval, že „toto nemusí trvať dlho“ kvôli zhoršujúcim sa vyhliadkam globálneho rastu.

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.