Kedy vymeniť investíciu do podielových fondov za ETF?

HABERL
24. augusta 2021

Medzi týmito dvoma druhmi fondov existujú kľúčové rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť to, koľko peňazí zarobíte, ale aj to, ako ich zarobíte.

Kedy vymeniť investíciu do podielových fondov za ETF?

Investori tak čelia náročnému výberu. Akcie alebo dlhopisy, domáce alebo medzinárodné, hodnotové alebo rastové? Rozhodovanie sa medzi tým, či investovať do podielových fondov alebo ETF fondov (fondov obchodovaných na burze) sa môže preto javiť ako triviálne.

Obidva druhy fondov držia portfóliá akcií a/alebo dlhopisov. V niektorých prípadoch investujú aj do exotickejších aktív, ako sú napríklad drahé kovy alebo komodity.

Dodržiavajú rovnaké predpisy týkajúce sa toho, čo môžu vlastniť, koľko peňazí môžu sústrediť v rámci jedného alebo viacerých podielov, koľko peňazí si môžu na základe veľkosti svojho portfólia požičať na investovanie a podobne.

Potom sú však ich cesty veľmi rozdielne. Niektoré z rozdielov môžu byť na prvý pohľad nezrozumiteľné, no v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť o tom, ktorý typ fondov vám ako investorovi vyhovuje viac.

Rozdiely medzi podielovými a ETF fondmi

Rozdiely medzi týmito dvoma druhmi fondov môžu pre investorov znamenať veľa. Podielové fondy sú zvyčajne aktívne spravované fondy, ktoré nakupujú a predávajú aktíva v rámci fondu s cieľom poraziť výkonnosť trhu a zabezpečiť investorom profit.

Na druhej strane, ETF fondy sú zvyčajne pasívne spravované fondy, ktoré sledujú špecifický trhový index, čo znamená, že sa snažia dosiahnuť rovnaké výnosy a pohyby cien indexu, ako je napríklad Index S&P 500, zostavením portfólia, ktoré sa čo najpresnejšie zhoduje s indexom.

S ETF fondmi sa obchoduje podobne ako s akciami na burze, čo znamená, že trhové sily určujú hodnotu samotného fondu.

Ak po fonde existuje značný dopyt, tak môže byť jeho cena vyššia ako čistá hodnota majetku, ktorá je podkladovou hodnotou cenných papierov v držbe fondu. Vo výsledku to znamená, že ETF fondy reflektujú novú situáciu na trhu rýchlejšie, ako podielové fondy. Podielové fondy môžu byť kupované iba na konci obchodného dňa za cenu, ktorá sa prepočítava každý deň.

Podielové fondy si zvyčajne pýtajú vyššiu vstupnú investíciu, ako ETF fondy. Minimálna výška vstupnej investície sa mení od fondu k fondu alebo konkrétnej spoločnosti.

Napríklad, taký fond Vanguard 500 Index Investor Fund požaduje vstupnú investíciu vo výške 3 000 amerických dolárov, zatiaľ čo fond The Growth Fund of America vyžaduje vstupný depozit vo výške 250 amerických dolárov.

Okrem spôsobu správy sa tieto typy fondov líšia výškou poplatkov, ktoré si účtujú. Podielové fondy zvyknú mať vyššie poplatky a koeficient poplatkov ako ETF fondy, čo je z časti spôsobené ich aktívnou správou.

Ďalšie rozdiely, ako napríklad schopnosť nakupovať zlomkové podiely alebo marža, sa budú líšiť v závislosti od konkrétnych fondov a sprostredkovateľov. Mnoho online sprostredkovateľov v poslednej dobe znížilo svoje provízie na 0 a umožňujú investorom nakupovať aj zlomkové podiely vo fondoch, vďaka čomu môžete investovať všetky dostupné peniaze.

Otvorené/zatvorené

ETF fondy sú iba otvorené. To znamená, že počet nesplatených akcií je možné upraviť smerom nahor alebo nadol, v závislosti od ponuky a dopytu. Keď v daný deň príde do fondu viac peňazí ako z neho odíde, tak správcovia fondu musia nerovnováhu zmierniť tým, že investujú na trhu. Ak však dôjde k tomu, že fond stratí viac peňazí ako príjme, tak, ak nie je v portfóliu fondu dostatok voľnej hotovosti, musia niektoré podiely predať.

Podielové fondy sú na druhej strane, aj otvorené aj zatvorené. V prípade zatvorených fondov to funguje tak, že správca fondu vydáva vopred stanovený počet akcií fondu, bez ohľadu na to, aký je dopyt investorov.

Aké sú výhody ETF fondov a komu sa oplatí investovať radšej do ETF?

ETF fondy sú podľa Adama Levyho z portálu The Motley Fool, vhodné pre investorov hľadajúcich daňovú efektívnosť. Ak investujete prostredníctvom zdaňovaného sprostredkovateľského účtu, môže byť väčšia kontrola nad vašimi kapitálovými výnosmi výhodná.

Okrem toho sú ETF fondy správnou voľbou pre aktívnych obchodníkov. Aktívni obchodníci veľmi často používajú príkazy s označením “limit“ alebo “stop“, ako aj maržové obchody. Tieto možnosti sú pri investovaní do ETF fondov k dispozícii, nakoľko sa s nimi obchoduje rovnako ako s akciami. Tieto investičné stratégie však nemožno používať pri podielových fondoch.

ETF fondy sú vhodné pre investorov hľadajúcich nízko-nákladovú expozíciu v konkrétnej oblasti na trhu bez skúmania jednotlivých spoločností.

Mnoho ETF fondov porovnáva indexy na špecializovaných trhoch. Aj keď by ste mohli získať do týchto spoločností prostredníctvom podielových fondov, často sú však menej daňovo efektívne alebo sú odkázané na aktívnu správu, kvôli čomu sú drahšie.

V neposlednom rade sa po nich môžu poobzerať investori, ktorí plánujú v blízkej budúcnosti zmeniť makléra. ETF fondy sa ľahko prenášajú medzi brokermi.

Ak však investujete do podielových fondov a plánujete zmeniť brokera, musíte uzavrieť svoje pozície v podielových fondoch. Následne musíte svoje výnosy reinvestovať do fondov, ktoré vám ponúkne váš nový broker.

Dane pri ETF a podielových fondoch

Dane fungujú v prípade ETF fondov a podielových fondov rovnako ako v prípade akejkoľvek inej investície, pri ktorej zdaňujete každý dosiahnutý príjem.

Krátkodobé kapitálové zisky sú zdaňované bežnou sadzbou dane z príjmu. Dlhodobé kapitálové zisky podliehajú buď 0%, 15% alebo 20% dani v závislosti od bežnej oblasti dane z príjmu investora.

Investori investujúci do ETF fondov a podielových fondov musia taktiež platiť dane z akýchkoľvek dividend, ktoré získajú vďaka svojej držbe. Bežné dividendy sa zdaňujú bežnou sadzbou dane z príjmu. Kvalifikované dividendy podliehajú sadzbe z dlhodobých kapitálových výnosov.

Pri investovaní do podielových fondov musia investori rátať s vyššou daňovou záťažou, nakoľko tieto fondy investorom prerozdeľujú svoje kapitálové výnosy. Tieto kapitálové výnosy vyplácané podielovými fondmi podliehajú zdaneniu. ETF fondy zvyčajne investorom nevyplácajú podiel z kapitálových výnosov, vďaka čomu môžu byť pre investorov mierne daňovo výhodnejšie.

To, ktorý fond je pre vás ako investora lepší záleží od vašich osobných potrieb a preferencií. Podielové fondy majú zmysel, ak chcete investovať do nejasných oblastí na trhu alebo komplexných a potencionálne výnosných oblastí.

Vo väčšine prípadov a situácií je však vhodnejšie investovať do ETF fondov. ETF fondy investorom uľahčujú život, poskytujú nízky nákladový koeficient, jednoduchý prístup, ale aj dôraz na sledovanie indexu. Ich schopnosť priamo vás vystaviť rôznym segmentom na trhu z nich robí užitočné nástroje, najmä ak je vašou prioritou akumulácia dlhodobého majetku s vyváženým široko diverzifikovaným portfóliom.

zdroj: www.bloomberg.com, www.marketwatch.com

Odber HABERL News

Získajte aktuálne informácie zo sveta financií a spravujte svoje investície ešte rozumnejšie. Prihláste sa na odber HABERL newslettra.